Đồ Án Thép 2 Nhà Công Nghiệp 1 Tầng 1 Nhịp, Đồ Án: Thép Khung Nhà Công Nghiệp Một Tầng

lingocard.vn là nơi chia sẻ, tìm kiếm Sách, bài giảng, slide, luận văn, đồ án, tiểu luận, nghiên cứu phục vụ cho việc học tập ở hầu hết các ngành Nhiệt Lạnh, Năng lượng mới, Cơ điện tử, Xây dựng, Cơ khí chế tạo, Quản trị kinh doanh, Makerting, Ngân hàng, …lingocard.vn còn là nơi thảo luận, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế lĩnh vực Cơ nhiệt điện lạnh, Thủy lực khí nén, Điện tự động hóa, Công nghệ ô tô và Công nghiệp sản xuất xi măng…

Đang xem: đồ án thép 2 nhà công nghiệp 1 tầng 1 nhịp

BÀI GIẢNG

Bài giảng kỹ thuật

Bài giảng kinh tế

Bài giảng xã hội

LUẬN VĂN

Luận văn kỹ thuật

Luận văn kinh tế

Luận văn xã hội

ĐỀ THI

Đề thi kỹ thuật

Đề thi kinh tế

GÓC KỸ THUẬT NGOẠI NGỮ CỬA SỔ IT

Phần mềm chuyên ngành

Mẹo vặt IT

VIDEO MT PURCHASE

*

I. DỮ LIỆU:1. Đề bài:- Nhịp : L = 4m- Sức trục : Q = 15T- Cao trình đỉnh ray : Hr = 10.5m- Bước khung : B = 6m- Chiều dài nhà : £=90m- Độ dốc mái : i = 10%NỘI DUNG:I. DỮ LIỆU: ……………………………………………………………………………………………………………… 31. Đề bài: ……………………………………………………………………………………………………………….. 32. Thông số kỹ thuật: ……………………………………………………………………………………………… 33. Tiêu chuẩn thiết kế …………………………………………………………………………………………….. 3II. KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC: …………………………………………………………………………………. 31. Kích thước cầu trục: …………………………………………………………………………………………… 32. Kích thước theo phương đứng: …………………………………………………………………………… 43. Kích thước theo phương ngang: ………………………………………………………………………….. 54. Hệ giằng ( bản vẽ) ………………………………………………………………………………………………. 7III. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG: ………………………………………………………………………………….. 81. Theo phương đứng: ……………………………………………………………………………………………. 81.1. Tải trọng mái: ………………………………………………………………………………………………… 81.2. Hoạt tải sữa chữa mái: ……………………………………………………………………………………. 81.3. Tải trọng cầu trục Dmax , Dmin ………………………………………………………………………….. 81.4. Tải trọng vách ………………………………………………………………………………………………… 92. Theo phương ngang: …………………………………………………………………………………………. 102.1 Tải trọng cầu trục: ………………………………………………………………………………………… 102.2 Tải trọng gió tác dụng theo phương ngang……………………………………………………… 11IV. TÍNH TOÁN NỘI LỰC VÀ TỔ HỢP TẢI TRỌNG: …………………………………………. 121. Tính toán tải theo phương đứng ………………………………………………………………………… 121.1 Tĩnh tải …………………………………………………………………………………………………………. 121.2. Hoạt tải sửa chữa mái …………………………………………………………………………………… 161.3. Áp lực đứng của cầu trục Dmax, Dmin lên vai cột ………………………………………………. 161.4. Tĩnh tải vách ………………………………………………………………………………………………… 192. Tính tải theo phương ngang ………………………………………………………………………………. 192.1. Áp lực xô ngang T của xe con ……………………………………………………………………….. 192.2. Tác dụng của tải gió ngang ……………………………………………………………………………. 203. Tổ hợp nội lực ………………………………………………………………………………………………….. 24V. THIẾT KẾ CỘT ………………………………………………………………………………………………….. 251. Xác định chiều dài tính toán cột …………………………………………………………………………

Xem thêm: tham luận về công tác bán trú tại trường tiểu học

Xem thêm: Giúp Mình Cách Giải Phương Trình Bậc 3 Có Tham Số Chung Pt Bậc 3 Có Tham Số

25ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 GVHD :Th.s Lưu Đức HuânSVTH : ĐỖ VĂN TÍN – 81003401 TRANG 22. Thiết kế cột trên ……………………………………………………………………………………………….. 262.1 Chọn kích thước sơ bộ …………………………………………………………………………………… 262.2. Kiểm tra tiết diện đã chọn …………………………………………………………………………….. 263. Thiết kế cột dưới ………………………………………………………………………………………………. 313.1. Chọn cặp nội lực tính kích thước sơ bộ. …………………………………………………………. 313.2. Chọn kích thước sơ bộ …………………………………………………………………………………… 313.3. Các đặc trưng hình học của tiết diện ………………………………………………………………. 313.4. Kiểm tra tiết diện ………………………………………………………………………………………….. 333.5 Tính liên kết thanh giằng vào nhánh cột ………………………………………………………… 364. Thiết kế chi tiết cột …………………………………………………………………………………………… 364.1 Thiết kế vai cột …………………………………………………………………………………………… 364.2 Thiết kế chân cột ……………………………………………………………………………………….. 39VI. THIẾT KẾ DÀN VÌ KÈO …………………………………………………………………………………. 471. Sơ đồ và các kích thước dàn vì kèo ……………………………………………………………………. 472. Tải trọng và nội lực dàn vì kèo. …………………………………………………………………………. 472.1. Tải trọng tác dụng lên dàn vì kèo. ………………………………………………………………….. 472.2. Kiểm tra nội lực trong thanh dàn bằng SAP2000. …………………………………………… 513. Thiết kế thanh dàn. …………………………………………………………………………………………… 554. Thiết kế chi tiết dàn. …………………………………………………………………………………………. 584.1. Chi tiết 1, 2 ……………………………………………………………………………………………………. 584.2. Chi tiết 3. ………………………………………………………………………………………………………. 614.3. Chi tiết 4. ………………………………………………………………………………………………………. 614.4. Chi tiết 5. ………………………………………………………………………………………………………. 624.5. Chi tiết 7 ( khuếch đại tại đỉnh dàn). ………………………………………………………………. 634.6. Chi tiết 8 ( khuếch đại tại giữa dàn). ………………………………………………………………. 64VII. KIỂM TRA CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU …………………………………………………………. 65LINK DOWNLOAD

*
*
*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án