Đồ Án Thép 2 Dàn Vì Kèo – Đồ Án Thép Thiết Kế Dàn Vì Kèo

Bạn cần phải Đăng nhập để tải file do-an-full-ket-cau-thep-2.rar Nếu bạn chưa có tài khoản thì Đăng ký miễn phí tại đây

Báo lỗi hướng dẫn Báo vi phạm bản quyền

Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng, một nhịp, bao gồm. Trên cơ sở dữ liệu đã cho, thành lập sơ đồ kết cấu, xác định kích thước khung ngang, lập mặt bằng lưới cột, bố trí hệ giằng mái, hệ giằng cột.

Đang xem: đồ án thép 2 dàn vì kèo

*

I. SƠ ĐỒ KẾT CẤU KHUNG NGANG

1.KÍCH THƯỚC THEO PHƯƠNG ĐỨNG

– Thông số cầu trục : L­ct = L – 2g = 27 – 2.0,75 = 25,5 m

Nhịp Lk (m)

Loại ray

H

(mm)

T

Bề rộng B

F

B1

Trọng lượng

Áp lực

Xe con

Cầu trục

P1

P2

25,5

KP 100

3700

4560

8800

250

400

38

125

36

37

Cao trình đỉnh ray H1 = 7.5mKích thước H2 từ mặt ray đến cánh dưới của dàn vì kèo

*

Trong đó :

+HC=3700 mm: kích thước gabarit của cầu trục, tính từ mặt ray đến điểm cao nhất của xe con.

+ 100mm : khe hở an toàn giữa xe con và kết cấu

+ f = 200mm : kích thước xét đến độ võng của dàn vì kèo và việc bố trí hệ giằng thanh cánh dưới

Chiều cao của xưởng, từ nền nhà đến đáy của vì kèo

*

– Chiều cao thực của cột trên Ht từ vai dầm đỡ dầm cầu trục đến mép dưới vì kèo

*

Trong đó:

+ Hdct = 700mm = 0,7m chiều cao dầm cầu trục.

Xem thêm: Đồ Án Điều Khiển Thiết Bị Qua Wifi Esp8266, Đồ Án Tốt Nghiệp

+ Hr = 200mm = 0,2m chiều cao tổng cộng của ray và lớp đệm ray.

Xem thêm: Lời Nói Đầu Đồ Án Tốt Nghiệp Cơ Khí,Điện, Đồ Án Cơ Khí

– Chiều cao thực của cột dưới Hd từ mặt móng đến vị trí thay đổi tiết diện

*

Trong đó:

+ H3 = 0,8m phần cột chôn dưới cao trình nền .

2.KÍCH THƯỚC THEO PHƯƠNG NGANG

– Khoảng cách từ mép ngoài đến trục định vị a = 250mm với nhà có sức trục Q= 75T

– Bề rộng tiết diện cột trên

*

m

Chọn ht = 500mm

Khoảng cách từ trục định vị đến trục ray l = 750 mm (nhà có sức trục Q = 75T)

Để đảm bảo cầu trục làm việc an toàn theo phương dọc nhà cần kiểm tra điều kiện

*

Trong đó :

+ B1 = 400 mm : Phần đầu cầu trục lấy từ ray ra tới mép ngoài lấy theo Catalo

+ D = 75 mm : Khe hở an toàn giữa cầu trục và cột (làm cho cầu trục chạy được và khe nhiệt)

Trục nhánh trong cột bậc đỡ dầm cầu trục trùng với trục dầm cầu trục, có chiều cao tiết diện cột dưới :

*