Đồ Án Nền Móng Nông Và Móng Cọc Đính Kèm File Cad, Đamh Nền Móng

… Ghi chú: Đ án phải giáo viên thơng qua lần I.Tài liệu thiết kế: I.1 Tài liệu cơng trình: – Tên cơng trình … lỉûc gáy lụn pgl: pgl ≈ 39, p – γ “.hm = 91 – 1,7.1,6 = 31,2 T/m 1,15 1,15 – p lỉûc khäng kãøbn thán mọng vlåïp âáút phláp: p = 32,68 T/m p = 36,71 T/m VII Kiãøm tra kêch thỉåïc âạy mong: VII.1 … bàng khäúi mong quy ỉåc 3600 Cung cọthãøxạc âënh kêch thỉåïc khäúi mọng quy ỉåïc theo âiãưu kiãûn cán bàng ạp lỉûc: N = (p – γ.hm).F = σz.Ftd , mσz= (p – γ hm) k ⇒ Ftd= F/k – Xạc âënh kêch thỉåïc…

Đang xem: đồ án nền móng nông

*

… ghi cần thiết Ghi chú: Đồ án phải thầy hướng dẫn thông qua lần Giáo viên hướng dẫn http://geo.nuce.edu.vn – 32 – Hướng dẫn đồ án móng TS Nguyn ỡnh Tin Trình tự tính toán thiết kế Bước 1: Thu … http://geo.nuce.edu.vn – 23 – Hướng dẫn đồ án móng TS Nguyn ỡnh Tin móng nông gia cố cọc cát nén chặt đất I Tài liệu thiết kế I.1 Tài liệu công trình (tương tự phần móng nông tự nhiên) – Tờn cụng … dy nộn lỳn Cỏc chỳ ý khỏc xem trang 13 http://geo.nuce.edu.vn – 31 – Hướng dẫn đồ án móng TS Nguyn ỡnh Tin đồ án móng ( phần móng cọc đài thấp ) Họ tên: MS Lớp: Đề số: I số liệu công trình: (nhà…

*

… 2) II Phương án móng: Lớp 1: đất xấu dày, tải trọng lại lớn nên ta dùng biện pháp gia cố cọc cát Móng BTCT: Móng đơn cột Móng băng tường Tường ngăn bao che dùng móng gạch hay giằng móng để đỡ III … 1251051984 ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG GVHD: Nguyễn Văn Bắc M ngb 12,52 Fa = = = 10,57( cm ) = 10φ 12 0,9 × Ra × ho 0,9 × 28000 × 0,47 B Thiết kế móng T3 ( Móng tường T3): Chọn hm: tính từ mặt đất tới đáy móng … B7.5, dày 10cm Lớp bảo vệ cốt thép đáy móng: a = 3cm A.Thiết kế móng M1 (Móng cột C1): Chọn hm: tính từ mặt đất tới đáy móng (không kể lớp bê tông lót móng) ta chọn hm=1,5 m Cọc cát đường kính…

Xem thêm: Đồ Án Lọc Bụi Tĩnh Điện Cho Nghiền Than, Tài Liệu Hệ Thống Lọc Bụi Tĩnh Điện Chọn Lọc

*

… phơng án – Bản vẽ có kích thớc 297×840 ( đóng vào thuyết minh ), thể hiện: Cao trình móng cọc thiết kế lát cắt địa chất ( tỷ lệ từ 1:150 đến 1:10 0); chi tiết cọc (tỷ lệ 1:20 1:1 0); chi tiết đài cọc … 0,25 1500 5,76.1,08.1,94 0,76 cm (tại không tính lún phơng pháp cộng lún ?) – 30 – Bớc 5: Tính toán kiểm tra độ bền thân móng cọc 5.1 Tính toán độ bền thân cọc – Khi chuyn cc: ti trng phõn b … múng dy 3cm.(thng chn cm) Bớc 2: Chọn kích thớc móng – Chọn chiều sâu chôn móng hm – Tớnh t mt t ti ỏy múng (khụng k lp BT lút).chọn hm =0,7 m – Chọn kích thớc đáy móng, chiều cao móng Ký hiu…

Xem thêm: Đồ Án Môn Học Điện Tử Công Suất Và Truyền Động Điện, Đồ Án Điện Tử Công Suất Rất Hay Và Chi Tiết

*

… III.1.2 Cọc ma sát Một phận hay toàn tải trọng tác dụng lên đầu cọc đợc truyền vào đất xung quanh cọc thông qua ma sát mặt bên cọc, cọc gọi cọc ma sát Khi tính toán cọc xét đến ma sát đất mặt bên cọc, Cọc chống cọc ma sát III.1 Khái niệm cọc chống cọc ma sát III.1.1 Cọc chống Nói chung cho rằng, tải trọng đợc truyền vào đất thông qua mũi cọc gọi cọc chống Trên thực tế, mặt bên cọc có lực ma cọc, đồng thời có xét đến sức kháng đầu mũi cọc Nếu toàn tải trọng truyền vào đất thông qua ma sát mặt bên cọc gọi cọc ma sát túy Trong thực tế xây dựng, đất xung quanh cọc dới mũi cọc đất yếu cọc…

*

… SVTH:NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: BẠCH VĂN SỸ  Kết luân: Đất lớp cuội sỏi lẫn sỏi sạn , chặt rắn II PHƯƠNG ÁN NỀN MÓNG : CHỌN LOẠI MÓNG CỌC: • Chọn phương pháp thi cong cọc nhồi: • Vì: − … 26 4,017 18

92 647 0
41 1,380 1
10 4,895 101
5 2,303 48
10 1,462 27
4 1,299 23
13 1,298 5
8 1,196 17
37 1,557 10