Tổng Hợp Các Bản Vẽ Đồ Án Nền Móng Full Móng Cọc, Thuyết Minh Đồ Án Nền Móng

… móng) ta chọn hm=1,2m Cọc cát đờng kính 40 cm Chọn vật liệu làm cọc cát: Để làm tăng tốc độ cố kết độ chặt nền, cát dùng làm vật liệu cọc thờng loại cát hạt to hay hạt trung, cát yêu cầu phải sạch, … cách cọc cát: L = 0,952d c 1 nc = 0,952.0,4 = 1,2m 1,8 +Xác định trọng lợng cát 1m dài: Theo kết thí nghiệm, cát cọc có đặc tính sau: = 2,65; W1= 12% G= fc W (1 + ) + enc 100 W1: độ ẩm cát … 2.2,16 = 4,32m 4,5m Tuy nhiên lớp dày 6m nên cọc cát làm dài cho hết lớp 33 2, Dự tính độ lún đất sau nén chặt cọc cát Độ lún dự tính đất sau nén chặt cọc cát xác định theo công thức: S= pb( ) o…

Đang xem: đồ án nền móng full

*

… chiều cao cánh móng: ha=0.2m – Chọn chiều dày lớp bê tông bảo vệ đáy móng : a=0.07m hb = hbo + a = 0.33 + 0.07 = 0.4m hb 0.4 = = > 1m h 0.2 a (Thỏa ĐK độ dốc từ ÷ 3) Độ dốc móng ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: … kết bố trí cọc hình vẽ: 5.2 Kiểm tra phàn lực đầu cọc Chuyển ngoại lực tác dụng đáy đài trọng tâm nhóm cọc (trường hợp trùng với trọn tâm đài): ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: ThS.NGÔ TRUNG CHÁNH Trọng lượng … bảng 2.6(trang 30 – Phân tích tính toán móng cọc) – Lực ma sát đơn vị fi tra bảng 2.5(trang 30 – Phân tích tính toán móng cọc) – Đất phải chia thành lớp nhỏ đồng chất dày không 2m Lập bảng tính…

*

*

… phơng án – Bản vẽ có kích thớc 297×840 ( đóng vào thuyết minh ), thể hiện: Cao trình móng cọc thiết kế lát cắt địa chất ( tỷ lệ từ 1:150 đến 1:10 0); chi tiết cọc (tỷ lệ 1:20 1:1 0); chi tiết đài cọc … 0,25 1500 5,76.1,08.1,94 0,76 cm (tại không tính lún phơng pháp cộng lún ?) – 30 – Bớc 5: Tính toán kiểm tra độ bền thân móng cọc 5.1 Tính toán độ bền thân cọc – Khi chuyn cc: ti trng phõn b … múng dy 3cm.(thng chn cm) Bớc 2: Chọn kích thớc móng – Chọn chiều sâu chôn móng hm – Tớnh t mt t ti ỏy múng (khụng k lp BT lút).chọn hm =0,7 m – Chọn kích thớc đáy móng, chiều cao móng Ký hiu…

Xem thêm: Source Code Đồ Án Quản Lý Bán Hàng C#, 150 Đồ Án Mã Nguồn C Sharp + Windows Form

*

… kế móng: Tập I; Tập II Dịch từ Sổ tay Liên xô Tính toán Móng cọc Lê Đức Thắng Tính toán móng nông Vũ Công Ngữ Cẩm nang dùng cho kỹ s Địa kỹ thuật Trần Đình Việt Thiết kế thi công hố móng … đáy móng khối S S gh Kiểm tra độ lún: Bớc 9: Kiểm tra đài cọc Tính toán chiều dày đài: Tính đâm thủng cột Tính toán cờng độ tiết diện nghiêng Tính toán đâm thủng cọc góc- cần Tính toán … đặc trng móng cọc, gồm: Cọc: + lc , Fc , n (số lợng cọc) + Bố trí theo kiểu lới hay hoa thị không Đài cọc: Bđ ì Lđ (từ việc bố trí cọc) ì hđ H0đ Bớc 6: Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc: (tải…

Xem thêm: đồ án quản lý kho bằng access

*

… III.1.2 Cọc ma sát Một phận hay toàn tải trọng tác dụng lên đầu cọc đợc truyền vào đất xung quanh cọc thông qua ma sát mặt bên cọc, cọc gọi cọc ma sát Khi tính toán cọc xét đến ma sát đất mặt bên cọc, Cọc chống cọc ma sát III.1 Khái niệm cọc chống cọc ma sát III.1.1 Cọc chống Nói chung cho rằng, tải trọng đợc truyền vào đất thông qua mũi cọc gọi cọc chống Trên thực tế, mặt bên cọc có lực ma cọc, đồng thời có xét đến sức kháng đầu mũi cọc Nếu toàn tải trọng truyền vào đất thông qua ma sát mặt bên cọc gọi cọc ma sát túy Trong thực tế xây dựng, đất xung quanh cọc dới mũi cọc đất yếu cọc…
… SVTH:NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG ĐỒ ÁN NỀN MÓNG GVHD: BẠCH VĂN SỸ  Kết luân: Đất lớp cuội sỏi lẫn sỏi sạn , chặt rắn II PHƯƠNG ÁN NỀN MÓNG : CHỌN LOẠI MÓNG CỌC: • Chọn phương pháp thi cong cọc nhồi: • Vì: − … 26 4,017 18
10 658 1
32 1,133 7
10 409 0
55 487 1
37 287 0
41 1,380 1
210 480 100 550 600 50 2700 Ðai Ø 6