Đồ Án Lập Trình Socket C Ần Giúp Đỡ Đồ Án Socket C++ Về Trò Chơi Bingo

Vào đường cùng rồi,mình không biết làm nhưng nếu không có bài để nộp thì coi như rớt,mình là nữ nên thật sự mình không thể làm nổi.Hi vọng mọi người có thể giúp mình.ĐỒ ÁN 1 TRÒ CHƠI « TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC » Viết chương trình cho phép Server đóng vai trò BTC cuộc thi “Trắc Nghiệm Kiến Thức” và các client là các thí sinh dự thi. Tại cùng 1 thời điểm, Server sẽ cho N thí sinh cùng dự thi (N >=0 và do người dùng trên server qui định), các câu hỏi trắc nghiệm sẽ được lấy từ một database (định dạng dữ liệu xem ở cuối đề), số câu trắc nghiệm sẽ là 10 câu. 1. Với mỗi thí sinh, thí sinh sẽ đăng ký tham gia trò chơi cho Server với 1 nickname. . Lưu ý: các nickname không được đặt trùng nhau và được tạo thành từ các ký tự „a‟…‟z‟, „A‟…‟Z‟, „0‟..‟9‟, „_‟ và dài không quá 10 ký tự; nếu có thí sinh đặt trùng nickname với thí sinh khác, thì server yêu cầu client đăng ký lại nickname. 2. Khi Server nhận đủ đăng ký của N thí sinh, server sẽ cho mỗi người thi 10 điểm và bắt đầu cuộc thi 3. Với mỗi lượt chơi: a. Server sẽ lần lượt gửi các câu hỏi trắc nghiệm và các câu trả lời về cho các client b. Các thí sinh lần lượt gởi cho server lựa chọn của mình c. Khi nhận đủ các lựa chọn của người thi server sẽ thông báo đáp án đúng về cho người thi và tính điểm cho người thi theo nguyên tắc sau : i. Các người thi trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm. ii.

Đang xem: đồ án lập trình socket c

Xem thêm: bài tập phương trình bậc 2 lớp 10 violet

Xem thêm: Khi Nào Cần Đưa Yếu Tố Nghị Luận Và Văn Tự Sự, Soạn Bài Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự

Các người thi trả lời đúng sẽ được M điểm với M là tổng điểm bị trừ của các người thi trả lời sai. d. Sau khi tính điểm xong server cập nhật và thông báo điểm hiện thời về cho người thi. 4. Trò chơi kết thúc khi đã hết câu hỏi, server sẽ gởi tổng điểm cho các thí sinh và nickname của các thí sinh thắng cuộc (các thí sinh có số điểm cao nhất). 5. Kết thúc chương trình. Định dạng dữ liệu: • Mỗi câu hỏi sẽ có độ dài không quá 512 ký tự • Mỗi câu trả lời sẽ có độ dài không quá 256 ký tự Trang 3 • Mỗi câu hỏi có 4 câu trả lời được đánh số là 1,2,3,4 và đáp án của câu hỏi đó. • Database có thể đọc từ file hoặc nhập tĩnh vào chương trình, nếu đọc từ file thì file đó có tên là “data.dat” và có cấu trúc như sau o Dòng đầu tiên ghi tổng số câu hỏi mà file lưu trữ. o N dòng tiếp theo được chi thành các record mỗi record gồm 6 dòng.  Dòng 1: Câu hỏi  Dòng 2-5: Các lựa chọn trả lời từ 1-4  Dòng 6: Đáp án của câu hỏi này. Về việc nhập database Có thể sử dụng 1 trong 3 cách : • Cách 1: Dùng giao diện console để nhập. • Cách 2: Đọc từ file. • Cách 3: Nhập trực tiếp vào trong source code (ưu tiên sử dụng cách này). Gợi ý về cách thức tổ chức dữ liệu Chúng ta có thể tổ chức thành 1 struct có định dạng như sau struct QA { char CauHoi<512>; char LuaChonTraLoi1<256>; char LuaChonTraLoi2<256>; char LuaChonTraLoi3<256>; char LuaChonTraLoi4<256>; int DapAn; //chua gia tri 1,2,3,4 cho biết lựa chọn trả lời nào là đáp án };Môi trường sử dụng: – Ngôn ngữ lập trình: sinh viên được phép lựa chọn 1 trong các ngôn ngữ lập trình bên dưới với các lớp socket được phép sử dụng tương ứng o C++: CSocket, Socket API o Java: ServerSocket, Socket

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án