Đồ Án Làng Trẻ Em Sos Đà Lạt, Đề Cương Tốt Nghiệp Kts Khóa 2013

*

Đang xem: đồ án làng trẻ em sos

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://lingocard.vn/handle/Vanlang_TV/901

Nhan đề: Làng trẻ em SOS Đà Lạt - Lâm Đồng : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Giang Ngọc, HuấnNgô Đăng, Khoa
Từ khoá: Kiến trúc cảnh quanTrang trí nội ngoại thất
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://lingocard.vn/handle/Vanlang_TV/901
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kiến trúc

Xem thêm: Khóa Học Montessori Cho Giáo Viên, Chương Trình Đào Tạo Giáo Viên Montessori

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
D6300_1_Ngo Dang Khoa_A132428_Phan 1.pdf Giới hạn truy cập Phần 1: Giới thiệu đề tài và lý do chọn đề tài 6.62 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
D6300_2_Ngo Dang Khoa_A132428_Phan 2.pdf Giới hạn truy cập Phần 2: Quan niệm về đề tài Làng trẻ 5.23 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
D6300_3_Ngo Dang Khoa_A132428_Phan 3.pdf Giới hạn truy cập Phần 3: Cơ sở pháp lý 1.49 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
D6300_4_Ngo Dang Khoa_A132428_Phan 4.pdf Giới hạn truy cập Phần 4: Các yêu cầu kỹ thuật đặc thù của công trình 3.73 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
D6300_5_Ngo Dang Khoa_A132428_Phan 5.pdf Giới hạn truy cập Phần 5: Hệ thống kỹ thuật công trình 660.68 kB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
D6300_6_Ngo Dang Khoa_A132428_Phan 6.pdf Giới hạn truy cập Phần 6: Phân tích vị trí khu đất 74.9 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu

Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.

Xem thêm: Mbti, Trắc Nghiệm Tính Cách Cá Nhân, Trắc Nghiệm Tính Cách

Giao diện cung cấp bởi

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án