Đề Tài: Tính Toán Và Thiết Kế Hộp Giảm Tốc Đồ Án Hộp Giảm Tốc 3 Cấp

… điều kiện không đồng bộ ba pha mang hiệu: 11 | P a g eĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY, HỘP GIẢM TỐC BÁNH RĂNG TRỤ 2 CẤP PHÂN ĐÔI CẤP NHANH9 | P a g eĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY, HỘP GIẢM TỐC BÁNH RĂNG TRỤ 2 CẤP … DoM27*2 18 12 4 34 3, 5 24 38 27 31 ,574 | P a g eĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY, HỘP GIẢM TỐC BÁNH RĂNG TRỤ 2 CẤP PHÂN ĐÔI CẤP NHANHChương 3: TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNGA Tính toán bộ truyền bánh răng cấp … 0,7654 | P a g eĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY, HỘP GIẢM TỐC BÁNH RĂNG TRỤ 2 CẤP PHÂN ĐÔI CẤP NHANHMỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA BỘ TRUYỀN XÍCH8 | P a g eĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY, HỘP GIẢM TỐC BÁNH RĂNG TRỤ 2 CẤP…

Đang xem: đồ án hộp giảm tốc 3 cấp

*

*

*

… t⇒ = =( ) 3 31 3, 14 .35 W 4207,11 32 mm⇒ = =( ) 3 3 3 101 3, 14 .35 W 8414,2116 16dmmπ⇒ = = =( )5211,6.10 38 , 03 .4207,11tdCaMN mmWσ⇒ = = =( )2ax011,5.42975 3, 83 .2 2.8414,21Ma … MZ.78 96 96 78 35 30 78 96 96 78MX125 638 ,88(N.mm) 36 392,44(N.mm)7068,49(N.mm)MY 39 8224,52(N.mm) 425621,82(N.mm) 130 341(N.mm)MZFr2Ft2Fr3Ft3Ft3Fr3M 3 M 3 ABØ45Ø40Ø50Trường … Nguyên11Thuyết minh đồ án Trục II chịu lực như hình vẽ78Fr3Fr2Fa3Ft3Ft2Fa3Ft3Fr3ABCDEb. Xác định đường kính trụcĐưa bài toán về sơ đồ tính toán của sức bềnVẽ biểu đồ MX; MY;…

*

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY : Thiết kế hệ dẫn động băng tải gồm hộp giảm tốc 2 cấp bánh răng nối với một bộ truyền ngoài hộp ( Bánh răng côn trụ 2 cấp )

… FThuyết Minh Đồ Án Chi Tiết Máy Bộ Môn Cơ Sở Thiết Kế Máy 42 Mx My Mz Thuyết Minh Đồ Án Chi Tiết Máy Bộ Môn Cơ Sở Thiết Kế Máy 36 Lực vòng: 2 3 w32 2.1004 53, 3718294868,16tTFd== … • Cặp bánh răng côn: Thuyết Minh Đồ Án Chi Tiết Máy Bộ Môn Cơ Sở Thiết Kế Máy 45 Thuyết Minh Đồ Án Chi Tiết Máy Bộ Môn Cơ Sở Thiết Kế Máy 39 – Trên trục I: l11 = (2,5 ÷ 3) dI = … Thuyết Minh Đồ Án Chi Tiết Máy Bộ Môn Cơ Sở Thiết Kế Máy 22 Vậy w2140. . . 0,002. 73. 1 ,33 . 1,42,7HHoavgvuδ== = Suy ra: w321, 4.42.75,6811 1,0192 2.1004 53, 3718.1, 03. 1, 13 HwHVHHvbdKTK…

*

đồ án chi tiết máy thiết kế hệ dẫn động xích tải để ôn lại kiến thức và để tổng hợp lý thuyết đã học vào một hệ thống cơ khí hoàn chỉnh

… ỏn chi tit mỏy b. Với hộp giảm tốc bánh răng đồng trục – Với HGT bánh răng đồng trục có thể tính TST bộ truyền cấp nhanh u1 theo công thức <3> : ()0,470, 43 1121 ,34 7,9 0.4 0, 033 … ngoi hộp giảm tốc 2.2. Tỉ số truyền cho các bộ truyền trong hộp giảm tốc 3. Tính toán các thông số trên các trục 3.

Xem thêm: Bài Dự Thi Đại Sứ Văn Hóa Đọc Năm 2020 Bài Mẫu, Mẫu Đăng Ký Dự Thi Đại Sứ Văn Hóa Đọc 2021

1. Tính công suất trên các trục 3. 2. Tính số vòng quay trên các trục 3. 3. … truyền bánh răng (trục vít-bánh vít) cấp chậm 4. Kiểm tra điều kiện bôi trơn cho hộp giảm tốc Với hộp giảm tốc bôi trơn ngâm dầu, các bánh răng (bánh vít) lớn (hay bánh bị dẫn) đợc ngâm trong…

Xem thêm: Tải Đồ Án Thiết Kế Hệ Thống Cơ Khí Chọn Lọc, Đồ Án Thiết Kế Truyền Động Cơ Khí

… có:)(9, 636 124925,58 53 2222NXYRCCC=+=+=)(5,52 232 3,516927,74922222NXYRDDD=+=+=)(5, 237 116.9, 636 1 .3, 1 3, 10NtgtgRSCC===β)(6,1947016.5,52 232 .3, 1 3, 10NtgtgRSDD===βSVTH: Phạm Văn Đức Lớp: CĐ CTM 31 A Trang 37 Đồ án chi tiết … CTM 31 A Trang 13 Đồ án chi tiết máy GVHD : Nguyn Ngc TrngPhần 3 : Thiết Kế các bộ truyền bờn trong hp gim tcTheo đầu đề thiết kế thì hộp giảm tốc là loại trục vít – bánh răng. Loại hộp giảm … loại.)(6,19 034 1,1) .3, 9862.5,18,2510(1,1).5,1( NARQtB=+=+= Hoặc bằng 19 03, 5 daN 3, 0)17280. 730 (5,19 03= ⇒ CBảng 8-7 cho ( ) 135 17280. 730 3, 0≈5,256972 135 .5,19 03 ==⇒ CTra bảng 17P ứng với d =30 lấy…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án