Đồ Án Chuẩn Bị Sản Xuất Ngành May, Bộ Gd&Đt Trường Đại Học Spkt Tp

Đang xem: đồ án chuẩn bị sản xuất ngành may

*

đồ áN ngành may công tác chuẩn bị sản xuất và triển khai sản xuất mã hàng quần jean

1. BÁO CÁO THỰC TẬP SẢN XUẤT GVHD: ThS. Phùng Thị Bích DungSVTH: Quách Thị Yến Nhi Page 1MỤC LỤCᴥᴥᴥMỤC LỤC……………………………………………………………………………………………………………………………..1NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN……………………………………………………………………..3LỜI NÓI ĐẦU VÀ CÁM ƠN ………………………………………………………………………………………………..4CHƯƠNG I: …………………………………………………………………………………………………………………………..5GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ……………………………………………5NHÀ BÈ (NBC) VÀ XÍ NGHIỆP MAY KHU V – JEAN………………………………………………………51.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ (NBC)…….51.1.1. Giới thiệu chung về công ty …………………………………………………………………………….51.1.2. Sơ đồ tổ chức …………………………………………………………………………………………………..81.1.3. Năng lực sản xuất…………………………………………………………………………………………. 101.1.4. Những thành tích nổi bật của Tổng Công Ty Cổ Phần May Nhà Bè qua các thờikì 111.1.5. Mặt hàng chủ lực …………………………………………………………………………………………. 121.2. TỔNG QUAN XÍ NGHIỆP MAY KHU V – JEAN NHÀ BÈ………………………………… 121.2.1. Giới thiệu chung về xí nghiệp. ………………………………………………………………………

Xem thêm: hướng dẫn Mẫu Powerpoint Bảo Vệ Đồ Án Tốt Nghiệp Thành Công Nhất

Xem thêm: Sách Hướng Dẫn Đồ Án Kết Cấu Thép 1, Đồ Án Thép 1 Trang 1 Tải Miễn Phí Từ Tailieuxanh

121.2.2. Lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp. …………………………………………….. 131.2.3. Chức năng, mục tiêu, nhiệm vụ và qui mô hoạt động……………………………………. 141.2.4. Sơ Đồ Tổ Chức. …………………………………………………………………………………………… 151.2.5. Các Quy Định Chung Trong Lao Động Của Xí Nghiệp May Khu V- Jean……. 34CHƯƠNG II:………………………………………………………………………………………………………………………. 52NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI XÍ NGHIỆP MAY KHU V – JEAN …………………………………….. 522.1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ SẢN XUẤT MÃ HÀNG FUGY-15SM250-2880…………… 55