Đồ Án Chi Tiết Máy Hộp Giảm Tốc Đồng Trục, Tải Đồ Án Chi Tiết Máy

– Chọn động cơ………………………………………………………………………………….. 3

II- Phân phối tỷ số truyền……………………………………………………………………….. 4

III- Thiết kế các bộ truyền……………………………………………………………………….. 5

1- Chọn vật liệu…………………………………………………………………………………….. 5

2- Xác định ứng xuất cho phép………………………………………………………………… 5

3- Tính toán bộ truyền cấp nhanh…………………………………………………………….. 6

4- Tính toán bộ truyền cấp chậm……………………………………………………………. 13

5- Thiết kế bộ truyền xích……………………………………………………………………… 20

IV- Tính toán trục của hộp giảm tốc……………………………………………………….. 25

1- Chọn vật liệu ………………………………………………………………………………….. 25

2- Sơ đồ động phân tích lực…………………………………………………………………… 25

3- Xác định sơ bộ đường kính trục………………………………………………………….. 26

4- Xác định chiều dài các trục ………………………………………………………………..

Đang xem: đồ án chi tiết máy hộp giảm tốc đồng trục

Xem thêm: Cách Tính Sụt Áp Trên Điện Trở, Hướng Dẫn Tính Toán Sụt Áp Trong Hệ Thống Điện

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 90 91 92 Tập 2, Bài 1, 2, 3, 4 Trang 90 Sgk Toán 4

26

5- Xác định chính xác đường kính trục……………………………………………………. 29

6 – Tính kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi…………………………………………………. 33

7 – Kiểm nghiệm trục về độ bền tĩnh ………………………………………………………. 36

IV- Tính toán gối đỡ trục………………………………………………………………………. 40

V- Tính chọn khớp nối …………………………………………………………………………. 45

VI- Kết cấu vỏ hộp………………………………………………………………………………. 46

VII- Tính chọn dầu mỡ bôi trơn……………………………………………………………… 51

VIII- xác định và chọn kiểu lắp………………………………………………………………. 53

IX- Phương pháp lắp ráp hộp giảm tốc ………………………………………………….. 55

1- Phương pháp lắp ráp các tiết máy lên trục…………………………………………… 55

2- Phương pháp điều chỉnh ăn khớp bộ truyền…………………………………………. 56

Tài liệu tham khảo ………………………………………………………………………………. 57

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án