đồ án bê tông cốt thép 2 đại học kiến trúc

… 3,770,15Pm2I II IIIIVI II IIIIVBR3,770,151,0530,4510,69Pm1I II IIIIVI II IIIIVBR0,9210,3950,603BÊN TRÁIBÊN PHẢIMT.m T.mMTrường Đại học Kiến Trúc Tp. HCM – Đồ án tông cốt thép … IIIIIMMTm 102,2852,17,1094,0 IVMTm 0IVIIIIIINNNN; 58,052,194,0 IVQT – Biểu đồ mômen như hình vẽ 2,77T =1,52maxII II IIIII IIIIVIVAR … Trường Đại học Kiến Trúc Tp. HCM – Đồ án tông cốt thép 2 Svth: Nguyễn Văn Minh – Lớp: XDLTPY08 Trang 1 5701201000880200ĐỒ ÁN MÔN HỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP II TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ…

Đang xem: đồ án bê tông cốt thép 2 đại học kiến trúc

57 2,726 1

… 0,9 t/m1sơ đồ tính toán cột A khi vận chuyển và khi cẩu lắp đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệVIII/. Tính toán tiết diện cột trục B- Cột trục B có hình dáng bên ngoài đối … bộ.Ta có sơ đồ kiểm tra nén cục bộ cách gia cố lới thép ở đầu cột:Gvhd: ths. Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X533 đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệc/.Tính toán vai cột)cm(4,86h.9,0L(cm). … 4312444)5,45,35.(27,17.3400)213,185,35.(13,18.40.130=+- So sánh vế trái và vế phải thấy rằng bố trí cốt thép nh trênlà đảm bảo chịu đ-ợc lực của cặp 2.Gvhd: ths. Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X525 đồ án tông cốt thép II Bài này…
51 6,340 11

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP II – TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉP

… Trang 17Trường Đại học Kiến Trúc Tp. HCM – Đồ án tông cốt thép 20,75BÊN TRÁIBÊN PHẢI3,77I II IIIIVI II IIIIVBD = 45,05max20,753,77I II IIIIVI II IIIIVBRD =47,19max1R14,61519,1738,477T.mM15,37120,0938,884T.mM7. … 163,770,15Pm2I II IIIIVI II IIIIVBR3,770,151,0530,4510,69Pm1I II IIIIVI II IIIIVBR0,9210,3950,603BÊN TRÁIBÊN PHẢIMT.m T.mM1T.mM3,770,45D = 47,19maxII II IIIII IIIIVIVA8,83912,3964,323RTrường … 123,770,150,150,9830,4020,614Gm1Gm2I II IIIIVI II IIIIVBRTrường Đại học Kiến Trúc Tp. HCM – Đồ án tông cốt thép 2- Kiểm tra khả năng chòu lực với tiết diện nằm ngang: 36oh =cm cốt thép đưa vào tính toán chỉ lấy cốt…
49 2,309 6

ĐỒ án TÔNG cốt THÉP số II THIẾT kế KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP một TẦNG

… (307+409)BUỔI CHIỀU713h00 → 13h45Ktrúc813h50→ 14h35KTrúc914h45→ 15h30KTrúc1015h35 →16h20KTrúc1116h30 → 17h15PHÒNG HỌC (402) GHI CHÚ : Các môn học có đánh dấu (*) bố trí phòng sử dụng … Thiện65.08 Kiến Trúc( 60t) ThS. Nguyễn Đình MinhTIẾT BUỔI SÁNG T. HAI T. BA T. TƯ T. NĂM T. SÁU T. BẢY17h00 → 7h45T ĐỊA THƯD (*) CHĐ CTN Ktrúc27h50→ 8h35T ĐỊA THƯD (*) CHĐ CTN KTrúc38h45→ … TKĐ2 (*) KCT C. THÉP CẦU BTCT 1813h50→ 14h35CTTNĐY TKĐ2 (*) KCT C. THÉP CẦU BTCT 1914h45→ 15h30CTTNĐY TKĐ2 (*) KCT C. THÉP CẦU BTCT 11015h35 →16h20CTTNĐY TKĐ2 (*) C. THÉP CẦU BTCT 11116h30…
5 1,433 1

ĐỒ án TÔNG cốt THÉP số II – Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

… toán khi nén cục bộ là Ft lấy theo hình sau:SVTH : NGUYễN DUY CHữ – LớP : 2004X1 54 đồ án tông cốt thép số ii GVHD : NGUYễN VĂN PHONG đồ án tông cốt thép số II đồ án tông cốt thép … 2,373 (T)SVTH : NGUYễN DUY CHữ – LớP : 2004X1 12 đồ án tông cốt thép số ii GVHD : NGUYễN VĂN PHONGI I II IIIIVIV II III(sơ đồ tính và biểu đồ mô men cột biên do tĩnh tải mái Gm1 gây ra)Xác … (T)SVTH : NGUYễN DUY CHữ – LớP : 2004X1 13 đồ án tông cốt thép số ii GVHD : NGUYễN VĂN PHONGIII II I I II IIIIVIV( sơ đồ tính và biểu đồ mô men cột giữa do tĩnh tải mái Gm1 ,Gm2…

Xem thêm: Phần Mềm Giải Phương Trình Online : Tính Nhanh, Giải Phương Trình, Căn Bậc

59 1,408 0

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Tông Cốt Thép 1

… uốn cốt thép? – Trong mỗI đoạn dầm cốt thép đuợc tính toán cho tiết diện có momen max. Càng xa tiết diện đó cốt thép cần thiết càng giảm. Để tiết kiệm vật liệu cần cắt hoặc uốn chuyển vùng cốt … 1Câu hỏi + Đáp án : Bảo vệ đồ án Be tong 1 ch.doc 1. Khi chiều cao dầm phụ bằng chiều cao dầm chính thì cốt treo đặt ở đâu? – Khi đó cốt treo chỉ là cốt cấu tạo và đặt theo cấu … chịu cắt. 4. Sơ đồ tính của bản, dầm chính và dầm phụ: TạI sao lại có sự khác nhau đó? – Sơ đồ tính của bản và dầm phụ là sơ đồ khớp dẻo – Sơ đồ tính của dầm chính là sơ đồ đàn hồi. – Dầm…
4 35,343 1,266

thuyet minh đồ án Tông Cốt Thép 2

… Bài Thuyết minh đồ án tông cốt thép ii I-I : MI = 0 ™. II II : M II = ) (385,136,3.001,0236,3246,02mT= III III: MIII = M II = 1,385 (T.m). IV- IV : MIV … Thuyết minh đồ án tông cốt thép ii – So sánh vế trái và vế phải thấy rằng bố trí cốt thép nh trên đảm bảo chịu lực cho cặp1- Do phần cột dới khá dài và nội lực ở tiết diện III-III là không … ).(476,1826.12.001,0226,12.246,02tm= NI = N II = NIII = NIV = 0 (t). QIV = ).(015,3001,026,12.246,0 T=- Cột B & C:I-I : MI = 0 ™. II II : M II = 1,91 . 3,7 = 7,067 ™.III III: MIII = M II = 7,067…
51 6,389 10

đồ án tông cốt thép 1

… kN/m2.4. Vật liệu: tông cấp độ bền B20, cốt thép của bản và cốt đai của dầm loại AII.l2l2l2l1l1l13l13l13l1DCBA54321I. Số liệu tính toán của vật liệuB tông cấp độ bề … 985,0=Tính cốt thép Với sự lựa chọn cốt thép nh trên, ta bố trí cốt thép trên 1 mét bề rộng của sàn là 5 thanh 8, khoảng cách giữa các thanh là 20 (cm). Kiểm tra lại cốt thép: Lấy lớp … )(98,5)(98,5415.985,0.28010.45,682260cmmmhRMAss====Lợng cốt thép cần thiết có diện tích tiết diện là: 5,98 (cm2)Lựa chọn cốt thép: ta chọn 163 (6,03 cm2).Tính tỉ lệ cốt thép: min%727,0100.415.200603àà>==5. Chọn và bố trí cốt thép Để…
28 7,903 17

thuyết minh đồ án tông cốt thép (Sàn sờn toàn khối bản loại dầm)

… phơng án trên đều phối hợp tốt cốt thép giữa gối và nhịp dầm. Phơng án1 , dùng 4 thanh cốt thép trên mỗi mặt cắt của dầm, diện tích cốt thép khá sát so với tính toán. Phơng án 2, dùng 5 thanh cốt … 2, dùng 5 thanh cốt thép trên mỗi mặt cắt, cốt thép có diệntích sát với tính toán nhng khoảng cách cốt thép là 4 cm nếu đặt cốt thép thành một hàng, hơi chật, khó đổ b tông, còn nếu bố trí … uốn cốt thép, tính Mtd với những cốt thép còn lại cũng theo đờng lối nh trên. Với mỗi tiết diện cần xácđịnh h0 theo cấu tạo cốt thép tại tiết diện đó.Việc cắt, uốn cốt thép và tính toán…

Xem thêm: Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án