Định Mức 1172 File Excel – Định Mức 1172+1173 File Excel

Định mức xây dựng 1776/BXD-VP, 1777, 1091, 1172, 588 Excel PDF Mới. Hiện tại, các đơn vị đang sử dụng các tập định mức dự toán xây dựng công trình sau (xem bảng bên dưới) để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đang xem: định mức 1172 file excel

Định mức xây dựng 1776/BXD-VP, 1777, 1091, 1172, 588 Excel PDF Mới

Hiện tại, các đơn vị đang sử dụng các tập định mức dự toán xây dựng công trình sau (xem bảng bên dưới) để lập dự toán công trình.

*

Chúng tôi luôn cập nhật tất cả các định mức xây dựng mới nhất. Chúng tôi hệ thống lại một số định mức kinh tế kỹ thuật để tiện các bạn chưa biết nắm bắt, tham khảo áp dụng trong lập dự toán xây dựng công trình.Năm 2007, Bộ Xây dựng công bố nhiều tập định mức quan trọng phục vụ công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Từ đó đến nay, Bộ Xây dựng đã nhiều lần sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật.

Định mức 1776/BXD-VP

File excel định mức 1766 phần Xây dựng theo Quyết định 1776/BXD-VP (năm 2007), rất thuận tiện trong tra cứu mã hiệu các công tác xây dựng, lưu ý một số công tác đã được bổ sung, thay đổi trong các Quyết định 1091/QĐ-BXD (năm 2011), 1172/QĐ-BXD (năm 2012) và 588/QĐ-BXD (năm 2014).

*

Bảng danh sách định mức dự toán xây dựng công trình mới nhất

Danh sách văn bản định mức dự toán xây dựng công trình mới nhất

I. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng

STT

Số hiệu

Ngày

Ghi chú

1

ĐỊNH MỨC 1776

Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số24/2005/QĐ-BXD. Xem Bảng so sánh sự thay đổi1776/BXD-VP và 24/2005/QĐ-BXD

2

ĐỊNH MỨC 1091

Bổ sung công tác xây gạch bằng vật liệu không nung

3

ĐỊNH MỨC 1172

Sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình kèm theo theo QĐ số 1172/QĐ-BXD chi phí nhân công công tác bả matitgiảm 70%so với sử dụng định mức công bố theo công văn số 1776/BXD-VP

4

ĐỊNH MỨC 588

Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, đường giao thông,… Bổ sung mới chương XII – Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô (Mã hiệu AM.11000 đến AM.33000)

5

ĐỊNH MỨC 235

Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi;Công tác làm đường; Công tác hoàn thiện áp dụng các loại sơn đang sử dụng rộng rãi trên thị trường

6

ĐỊNH MỨC 1264

Sửa đổi và bổ dung công tác sử dụng vật liệu không nung

II. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt

1

ĐỊNH MỨC 1777

Tương tự định mứcdự toán xây dựng công trình ban hànhkèm theo QĐ số33/2005/QĐ-BXD

2

ĐỊNH MỨC 1173

Sửa đổi toàn bộ chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình công bố kèm theo CV số 1777/BXD-VP

3

ĐỊNH MỨC 587

Thay thế, sửa đổi bổ sung nhiều công tác thuộc chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng

4

ĐỊNH MỨC 236

Bổ sung công tác lắp đặt ống nhựa HDPE và phụ tùng bằng phương pháp hàng gia nhiệt (BB.5100).

Xem thêm: Cách Tính Khoảng Thời Gian Trong Excel 3/2021, Cách Tính Thời Gian Trong Excel

III. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát

1

ĐỊNH MỨC 1354

IV. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Sửa chữa

1

ĐỊNH MỨC 1778

Mã hiệu định mức 4 số bắt đầu bằng chữ X. Tương tự định mứcdự toán xây dựng công trình ban hànhkèm theo QĐ số29/2000/QĐ-BXD

2

ĐỊNH MỨC 1129

Mã hiệu định mức 5 số bắt đầu bằng chữ S

3

ĐỊNH MỨC 1149

V. Định mức dự toán Dịch vụ công ích đô thị

1

ĐỊNH MỨC 591

Duy trì hệ thống thoát nước đô thị

2

ĐỊNH MỨC 592

Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

3

ĐỊNH MỨC 593

Duy trì cây xanh đô thị

4

ĐỊNH MỨC 594

Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

VI. Định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp

1

ĐỊNH MỨC 4970

Thay thế QĐ số 6060/QĐ-BTC, 6061/QĐ-BTC và văn bản số 8001/BCT-TCNL ngày 29 tháng 8 năm 2015

VII. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng

1

ĐỊNH MỨC 1784

2

ĐỊNH MỨC 1329

Lưu ý: Tất cả định mức dự toán xây dựng công trình được liệt kê ở trên vẫn còn hiệu lực sử dụng.

*

Định mức xây dựng 1776/BXD-VP

Định mức 1776 dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng gồm 11 chương.Chương I : Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựngChương II : Công tác đào, đắp đất, đá, cátChương III : Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồiChương IV : Công tác làm đườngChương V : Công tác xây gạch đáChương VI : Công tác bê tông tại chỗChương VII : Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵnChương VIII : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗChương IX : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thépChương X : Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khácChương XI : Các công tác khác

Bộ định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng ban hành theo CV số 1776/BXD-VP về cơ bản vẫn giống với định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng ban hành theo QĐ số 24/2005/BXD. Tải_về_Định_mức_xây_dựng_1176_XSL

Sửa đổi, bổ sung định mức theo CV số 1776/BXD-VP so với định mức theo QĐ số 24/2005/QĐ-BXD như sau:1. Bổ sung thêm mã hiệu đơn giá công tác sơn.2. Thay đổi định mức khoảng 70 mã hiệu đơn giá.Xem bảng so sánh chi tiết những mã hiệu, định mức sửa đổi, bổ sung theo công văn số 1776/BXD-VP và QĐ số 24/2005/QĐ-BXD

Định mức dự toán 1091/QĐ-BXD

Định mức dự toán xây dựng công trình 1172/QĐ-BXD

Sửa đổi, bổ sung 4 chương của tập Định mức dự toán công trình xây dựng – Phần Xây dựng đã được công bố tại Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng, cụ thể gồm: Tải về định mức 1172/QĐ-BXD– Chương III: Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi;- Chương VI: Công tác bê tông tại chỗ;- Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn;- Chương X: Công tác làm trần, làm mái và các công tác hoàn thiện khác;

Định mức588/QĐ-BXD dự toán xây dựng công trình

Xem ngay >> Giá kính cường lực cho công trình xây dựng !

Định mức dự toán xây dựng công trình theo Quyết định số 235/QĐ-BXD

Định mức xây dựng theo Công văn số 1777/BXD-VP

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hoá thống nhất bao gồm 4 chương:Chương I : Lắp đặt hệ thống điện trong công trìnhChương II : Lắp đặt các loại ống và phụ tùngChương III : Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bịChương IV : Khai thác nước ngầm.

hướng dẫn định mức 1777: Ebook_1777-BXD-VP.rar

Định mức xây dựng theo Công văn số 1173/QĐ-BXD

Sửa đổi, bổ sung 2 chương của tập Định mức dự toán công trình xây dựng đã được công bố tại Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng, cụ thể gồm:- Chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình.- Chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Phần Mềm Kế Toán Excel Doanh Nghiệp, Cách Làm Sổ Sách Kế Toán Trên Excel Doanh Nghiệp

hướng dẫn định mức 1173: Dinh_muc_1173_QD_BXD

Định mức xây dựng 587/QĐ-BXD

Định mức dự toán xây dựng công trình 236/QĐ-BXD

Định mức xây dựng 1354 theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD

Định mức 1778 dự toán sửa chữa công trình xây dựng

Gồm ba phần với 14 chương công tác được trình bày theo nhóm, loại công tác xây lắp hoặc kết cấu cần sửa chữa và được mã hóa thống nhất.Phần I: Định mức dự toán sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúcChương I. Phá dỡ, tháo dỡ các bộ phận kết cấu của công trìnhChương II. Công tác xây gạch, đáChương III. Công tác đổ bê tông; Sản xuất lắp dựng cốt thép; Sản xuất, lắp dựng ván khuônChương IV. Công tác làm máiChương V. Công tác trát, lángChương VI. Công tác ốp, lát gạch đáChương VII. Công tác làm trần, làm mộc trang trí thông dụngChương VIII. Công tác quét vôi, nước xi măng, nhựa bi tum, bả, sơn, đánh vecni kết cấu gỗ và một số công tác khácChương IX. Dàn giáo phục vụ thi côngChương X. Công tác vận chuyển vật liệu, phế thải

Phần II: Định mức dự toán sửa chữa cầu, đường bộChương XI. Công tác sửa chữa cầu đường bộChương XII. Công tác sửa chữa đường bộ

Phần III: Định mức dự toán sửa chữa cầu, đường sắtChương XIII. Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ các cấu kiện của dầm thép cầu đường sắtChương XIV. Công tác sửa chữa đường sắt

hướng dẫn định mức 1778: Dinh-muc-1778_BXD_VP.rar

Định mức dự toán xây dựng 1129

Định mức công trình phần sửa chữa gồm ba phần được trình bày theo nhóm, loại công tác xây lắp hoặc kết cấu cần sửa chữa và được mã hóa thống nhất.

Phần I: Công tác phá dỡ, tháo dỡ, làm sạch kết cấu công trìnhSA.10000 Công tác phá dỡ các kết cấu, công trình xây dựngSA.20000 Công tác tháo dỡ các kết cấu, công trình xây dựngChương III. Công tác đổ bê tông; Sản xuất lắp dựng cốt thép; Sản xuất, lắp dựng ván khuônChương IV. Công tác làm máiChương V. Công tác trát, lángChương VI. Công tác ốp, lát gạch đáChương VII. Công tác làm trần, làm mộc trang trí thông dụngChương VIII. Công tác quét vôi, nước xi măng, nhựa bi tum, bả, sơn, đánh vecni kết cấu gỗ và một số công tác khácChương IX. Dàn giáo phục vụ thi côngChương X. Công tác vận chuyển vật liệu, phế thải

Phần II: Định mức dự toán sửa chữa cầu, đường bộChương XI. Công tác sửa chữa cầu đường bộChương XII. Công tác sửa chữa đường bộ

Phần III: Định mức dự toán sửa chữa cầu, đường sắtChương XIII. Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ các cấu kiện của dầm thép cầu đường sắtChương XIV. Công tác sửa chữa đường sắt

hướng dẫn định mức 1129: dinh_muc_1129_QD_BXD_07_12_2009.rar

Định mức 1149 dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình

Định mức xây dựng 4970

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel