Điều Kiện Giải Bất Phương Trình Chứa Căn, Bất Phương Trình Chứa Căn

Đây chỉ là bản mình upload để làm demo trên web, để tải đầy đủ tài liệu này, bạn vui lòng truy cập website tuituhoc.com để tải nhé 🙂

Đang xem: điều kiện giải bất phương trình

*

Xem thêm: Soạn Vnen Toán 5 Bài 56 Diện Tích Hình Tam Giác, Giải Toán 5 Vnen Bài 56: Diện Tích Hình Tam Giác

*

Xem thêm: một hình tròn có chu vi 15.7 cm tính diện tích hình tròn đó

Phương trình – bất phương trình và hệ phương trình

1. MỤC LỤCTrangPHẦN 1 – PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH ————————————— 1A – Phương trình & Bất phương trình cơ bản ——————————————— 1I – Kiến thức cơ bản ——————————————————————– 1II – Các thí dụ ————————————————————————— 2Bài tập tương tự —————————————————————- 12B – Đưa về tích số (biến đổi đẳng thức, liên hợp) —————————————– 23I – Kiến thức cơ bản ——————————————————————– 23II – Các thí dụ ————————————————————————— 24Sử biến đổi đẳng thức ————————————————————- 24Bài tập tương tự —————————————————————- 31Tổng hai số không âm ————————————————————- 33Bài tập tương tự —————————————————————- 34Nhân liên hợp ———————————————————————- 35Bài tập tương tự —————————————————————- 47Đặt ẩn số phụ không hoàn toàn ————————————————– 56Bài tập tương tự —————————————————————- 57C – Đặt ẩn số phụ —————————————————————————— 59I – Kiến thức cơ bản ——————————————————————– 59II – Các thí dụ ————————————————————————— 60Đặt một ẩn phụ ——————————————————————— 60Đặt hai ẩn phụ ———————————————————————- 70Bài tập tương tự —————————————————————- 77D – Sử dụng bất đẳng thức và hình học —————————————————– 91I – Kiến thức cơ bản ——————————————————————– 91II – Các thí dụ ————————————————————————— 93Bài tập tương tự —————————————————————- 101E – Lượng giác hóa —————————————————————————- 105I – Kiến thức cơ bản ——————————————————————– 105II – Các thí dụ ————————————————————————— 106Bài tập tương tự —————————————————————- 114F – Sử dụng tính đơn điệu của hàm số —————————————————— 118I – Kiến thức cơ bản ——————————————————————– 118II – Các thí dụ ————————————————————————— 119Bài tập tương tự —————————————————————- 127G – Bài toán chứa tham số ——————————————————————– 131I – Kiến thức cơ bản ——————————————————————– 131

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình