Diện Tích Xung Quanh Hình Nón Cụt, Lý Thuyết Hình Nón

Chủ đề: Học toán lớp 9 Hình học lớp 9 Chuyên đề – Bài Học toán về Hình nón, Hình nón cụt (lớp 9)

Đang xem: Diện tích xung quanh hình nón cụt

a) Diện tích xung quanh của hình nón cụt là hiệu giữa diện tích xung quanh của hình nón lớn (bằng (pi r_{2}l_{2})) và diện tích xung quanh của hình nón nhỏ (bằng (pi r_{1}l_{1}). Do đó:(S_{xq}=pi r_{2}l_{2}-pi r_{1}l_{1}=pi=pi(r_{2}l+r_{2}l_{1}-r_{1}l_{2}+r_{1}l)) (1)Mặt khác ta có (frac{r_{1}}{r_{2}}=frac{l_{1}}{l_{2}}) nên (r_{2}l_{1}=r_{1}l_{2}) (2)Từ (1) và (2) suy ra
1 2u a (_x=i_{+1l)pr1}r2})l)tchca hhó ụtliệgữthểtích hìn nón n (bằn vàhểtíh củaìh ó bn)Do :(V=frc{}{ir_{}^{2}h{-{1^2}_})=
}{p<{}{2}({1}-1}{}({->=
ac1{pi(r_}{2}+_{2{{}_12}h_}+1}{2}há acónên ur, dođó(r_{2}{1-r_1}^{_2=1_2(h2}-_{1}_}r_{2T(1v 2 sua Vac{{ {1}{}+2{_{1}_2})a)Di tung uủaìnn liệugiữ n tch un ahcìnln (g)và dic xgan cahnhnh ằg D ó:i _2l{2}-i_1}l_{1=pi<_{2}l+_{1}-_{1l_2}->=pi(r{2}r_2{1r_}l2+r}l) (Mkháa n 2Từ()và() syrS{q}p(r2}lr{}=i(_{+_{)b Thể í ủìn nnc à hu ia củahlớg ) t c hnnn nhỏ(ằg đóa13}p(2_2}r_}{h{1fac{13}ir_2^h+h_)r_{^2h_2}h)f{}3}{2^hr}^2}h_1-r{}^{{2r_{^))Mặt khc, t , sy a }^{2h_}{2}h{}r_{}r{}_{h)=r{12}h) ()ừ ) à()y r(=fr1}3}pih(r_^2r_{}^2}+rr{)
-7
Gửi

Xem thêm: Sách Bài Tập Ngữ Văn 11 Tập 1 1, Ngữ Văn 11 Tập 1

Trả lời

*

*

Học sinh vừa tham gia

*

Max Phan vừa tham gia Trường lingocard.vn (3 giờ trước)

*

Hai Nguyen vừa tham gia Trường lingocard.vn (3 giờ trước)

Thuy Nguyen vừa tham gia Trường lingocard.vn (0 ngày trước)

minhnhat2010 vừa tham gia Trường lingocard.vn (0 ngày trước)

*

Nguyễn Trang vừa tham gia Trường lingocard.vn (0 ngày trước)

Thông báo

Lời giải của bạn đã được ban biên tập lingocard.vn phê duyệt/từ chối. Xem chi tiết câu hỏi tại đây

Xem thêm: hành trình về phương đông phần 2

Bạn đã gửi thành công khiếu nại câu hỏi này tới ban quản trị website. Chúng tôi chân thành cảm ơn bạn!

Nhận trả lời thành công!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích