Diện Tích Trồng Cà Phê Ở Việt Nam, Hành Trình Ba Thập Kỷ, Vùng Sản Xuất

Số liệu sau đây dựa trên sự khảo sát diện tích, năng suất và sản lượng cà phê Việt Nam – 2018/2019. Vì vậy, nó chỉ mang tính chất tham khảo, mang tính dự đoán tình hình mùa vụ. Diện tích và sản lượng cà phê Năng suất trung bình Số liệu xuất khẩu trong <…>

Số liệu sau đây dựa trên sự khảo sát diện tích, năng suất và sản lượng cà phê Việt Nam – 2018/2019. Vì vậy, nó chỉ mang tính chất tham khảo, mang tính dự đoán tình hình mùa vụ.

Đang xem: Diện tích trồng cà phê ở việt nam

*

Năm 2018, diện tính cà phê của cả nước rất lớn khoảng 720.000 ha. Trong đó, cà Robusta khoảng 670ha (chiếm 93% diện tích), đạt khoảng 1,71 triệu tấn (khoảng hơn 96% sản lượng). Cà Arabica, diện tích là 50.000 ha (chỉ gần 7%), sản lượng gần 67.000 tấn (chỉ gần 4%). (số liệu cao hơn số liệu của chính thống khoảng 70.000 ha).

Xem thêm: Khóa Học Mc Đám Cưới Cho Người Mới Bắt Đầu, Khóa Học Trở Thành Mc Tiệc Cưới Sau 3 Tuần

*

Diện tích và sản lượng ước tính cà phê robusta của Việt Nam – 2018/2019
phê Robusta được trồng tập trung chủ yếu ở Đaklak, Lâm Đồng, Đak Nông và Gia Lai. Vì vậy, sản lượng ở đây rất cao và giữ vai trò chủ đạo trong kinh doanh, sản xuất và chế biến.

*

Diện tích và sản lượng ước tính cà phê Arabica của Việt Nam – 2018/2019
Cà phê Arabica được trồng chủ yếu ở Lâm Đồng và Sơn La. Do vậy, đây cũng là nơi tập trung các nhà máy sản xuất chế biến theo phương pháp ướt. Các công ty như Hồ Phượng, ACom, Olam ở Lâm Đồng; hay, công ty Cát Quế, Minh Tiến, Phúc Sinh ở Sơn La.

Xem thêm: Khóa Học Business Analyst Online Nào Cho Ba Beginner Không Ạ?

Năng suất trung bình

Năng suất cà phê Việt Nam thường cao nhất trên thế giới, trung bình 2.6 tấn/ha nhân đối với Robusta và 1.4 tấn nhân đối với Arabica. Cà phê Robusta có năng suất cao nhất ở tỉnh Kotum, sau đó đến Gia Lai, Lâm Đồng, Đak Nông và Đaklak. Năng suất cà phê ở tỉnh Đak Lak không cao lắm, có thể vì diện tích lớn đã già cỗi, hoặc trồng xen các cây như bơ, sầu riêng, tiêu.Điều đó, cũng đồng nghĩa với việc phát triển bền vững ở Đak Lak tốt hơn ở các tỉnh còn lại. Đak Lak luôn luôn có những mô hình trồng và canh tác bền vững cà phê đi tiên phong. Vì vậy, tình hình kinh tế người dân đồng đều và ổn định xã hội hơn các tỉnh khác.

Sản lượng xuất khẩu

Chỉ còn 1 tháng 9 là mùa vụ 2018/2019 kết thúc. Theo cách tính về mùa vụ (tháng 10 năm trước, tới tháng 9 năm sau) sản lượng xuất khẩu của Việt Nam giảm một chút so với năm trước. Nhưng nếu tính theo năm (tháng 1-12), sản lượng xuất khâu có lẽ giảm tương đối nhiều vì hiện tại nguồn cung Robusta ở Việt Nam còn hạn chế mà vụ mới bắt đầu từ 15/10, nhưng phải tới tháng 12, 1 mới có cà phê ra thị trường. Số liệu này sẽ được xem và điểu chỉnh lại. (xem bảng dưới)

(số liệu tổng hợp từ nhiều nguồn, tham khảo)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích