Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương Thứ Nhất La 54Cm2, Câu Hỏi Của Cường Trần Anh Hai

Hãy nhập câu hỏi của bạn, lingocard.vn sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Đang xem: Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất la 54cm2

diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất 54cm2 , diện tích toàn phần của hình lập phương thứ hai là 216cm2 . hỏi cạnh của hình lập phương thứ hai dài gấp mấy lần cạnh của hình lập phương thứ nhất ?

Diện tích một mặt của hình lập phương 1là:54 :6=9(cm2)Cạnh hình vuông 1là:9 :3=3cmDiện tích một mặt hình lập phương 2là:216 :6=36cm2Cạnh hình vuông 2là:36 :6=6cm

cạnh thứ 2 gấp

6 : 3 = 2 lần

Diện tích một mặt của hình lập phương I là:54/6=9(cm2)Cạnh hình vuông I là:9/3=3Diện tích một mặt hình lập phương II là:216/6=36Cạnh hình vuông II là:36/6=6

Xem thêm: Một Lần Dang Dở Remix Đoàn Viết Phương Trình, Liên Khúc Một Lần Dang Dở 2020

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất là 54 c m 2 , diện tích toàn phần của hình lập phương thứ hai là 216 c m 2 . Hỏi cạnh của hình lập phương thứ hai dài gấp mấy lần cạnh của hình lập phương thứ nhất ?

Đọc tiếp…

*

Diện tích một mặt hình lập phương :

54 : 6 = 9 (cm2)

Cạnh hình lập phương thứ nhất là :

9 : 3 = 3 (cm)

*

Diện tích một mặt hình lập phương :

216 : 6 = 36 ( c m 2 )

Cạnh hình lập phương thứ hai là :

36 : 6 = 6 (cm)

Cạnh của hình lập phương thứ hai gấp 2 lần cạnh hình lập phương thứ nhất.

Đáp số : 2 lần

Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất là 54cm2, diện tích toàn phần của hình lập phương thứ hai là 216cm2. Hỏi cạnh của hình lập phương thứ hai dài gấp mấy lần cạnh của hình lập phương thứ nhất?

Đọc tiếp…

Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng 6 lần diện tích các mặt (hình vuông).Vậy DT các mặt của hình lập phương thứ nhất là:54cm2 : 6 = 9cm2Cạnh của hình vuông là căn bậc 2 của 9cm2 tức là 3cm.Tương tự với hình lập phương thứ hai:216cm2 : 6 = 36cm2Cạnh của hình vuông là căn bậc 2 của 36cm2 tức là 6cm.Cạnh của hình lập phương thứ hai gấp 6cm : 3cm = 2 lần cạnh của hình lập phương thứ nhất.

bài tớ hơi dài nha :Cạnh hình lập phương thứ nhất là aCạnh hình lập phương thứ hai là bS toàn phần hình thứ nhất: a².6 = 54S toàn phần hình thứ hai: b².6 = 216216 : 54 = 4Vậy b².6 = 4.a².6 b² = 4.a² b = √4.√a² b = 2.aVậy cạnh hình lập phuơng thứ hai gấp 2 lần cạnh hình lập phương thứ nhấtCánh 2, theo tiểu họcCạnh hình lập phương thứ nhất là aCạnh hình lập phương thứ hai là bS toàn phần hình thứ nhất: a x a x 6 = 54a x a = 54 : 6a x a = 9a = 3S toàn phần hình thứ hai: b x b x 6 = 216b x b = 216 : 6b x b = 36b = 6Vậy cạnh hình lập phuơng thứ hai gấp cạnh hình lập phương thứ nhất số lần là:6 : 3 = 2 (lần)

đúng thì nhấn ủng hộ mình nha

Tích của cạnh x cạnh hình thứ nhất là : 54 : 6 = 9 c m

Mà 9 = 3 x 3 vậy cạnh hình thứ nhất là 3 cm

Tích của cạnh x cạnh hình thứ 2 là : 216 : 6 = 36 c m

Mà 36 = 6 x 6 vậy cạnh hình thứ 2 là 6 c m

Cạnh thứ 2 gấp cạnh thứ nhất số lần là : 6 : 3 = 2 lần

Kiểm tra Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5

Xem thêm: Lí Luận Văn Học Tập 1 Pdf – Tài Liệu Lí Luận Văn Học Tập 1

αβγηθλΔδ&varepsilon;ξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích