Diện Tích Rừng Của Bắc Trung Bộ Chiếm Bao Nhiêu Phần Trăm, Bắc Trung Bộ

Trắc nghiệm bài 35 Địa lí 12 (tt). Bài 35 vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Bắc Trung Bộ. Giúp HS luyện tập hiệu quả.

Đang xem: Diện tích rừng của bắc trung bộ chiếm bao nhiêu phần trăm

Câu 1. Vùng Bắc Trung Bộ gồm mấy tỉnh?

A. 5. B. 6. C. 7. D. 8

Câu 2. Tỉnhnào sau đây không thuộc vùng BắcTrung Bộ?

A. Hà Tĩnh. B. Thanh Hóa. C. Quảng Ngãi. D. Quảng Trị.

Câu 3. Vàomùa hạ có hiện tượng gió phơn Tây Nam thổi mạnh ở vùng Bắc Trung Bộ là do sự cómặt của

A. dải đồng bằng hẹp ven biển. B. dãy núi Trường Sơn Bắc.C. dãy núi Hoàng Sơn chạy theo hướng Bắc-Nam. D. dãy núi Bạch Mã.

Câu 4. Các hệ thống sông nàocủa vùng Bắc Trung Bộ có giá trị lớn về thủy lợi, giao thông thủy (ở hạ lưu) vàtiềm năng thủy điện?

A. Hệ thống sông Gianh, sông Chu. B. Hệ thống sông Mã,sông Cả.

C. Hệ thống sông Đà, Sông Hồng. D. Hệ thống sôngGianh, sông Cả.

Câu 5. Cácđồng bằng có diện tích lớn hơn cả của vùngBắc Trung Bộ là

A. Bình-Trị-Thiên. B. Thanh-Nghệ-Tĩnh.

C. Nam-Ngãi-Định. D. Phú-Khánh.

Câu 6. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Namtrang 27, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp của BắcTrung Bộ theo thứ tự từ Nam ra Bắc là

A. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế.B. Thanh Hóa, Vinh, Huế, Bỉm Sơn.

C. Huế, Vinh, Thanh Hóa, Bỉm Sơn.D. Vinh, Huế, Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Câu 7. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Namtrang 27, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp của BắcTrung Bộ có quy mô bao nhiêu?

A. Dưới 9 nghìn tỉ đồng. B.Từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng.

C. Từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng. D. Trên 120 nghìn tỉ đồng.

Câu 8. Khó khăn lớn nhất vềmặt tự nhiên của Bắc Trung Bộ là

A. Rét đậm, rét hại. B. Bão.

C. Động đất. D.Lũ quét.

Câu 10. Diện tích rừng của BắcTrung Bộ chiếm bao nhiêu (%) diện tích rừng cả nước?

A.20. B. 21. C. 22. D. 23

Câu 11. Độ che phủ rừng của BắcTrung Bộ đứng sau

A. Tây Nguyên. B.Đông Nam Bộ

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ. D. Duyên hải Nam TrungBộ

Câu 12. Rừng phòng hộ phân bốchủ yếu ở

A. sát biên giới Việt – Lào. B. Quảng Bình, Hà Tĩnh.

C. dọc biên giới Nghệ An, HàTĩnh. D. gần các lâm trường Quảng Bình, Huế.

Câu 13. Vấn đề nổi bật trong việc sửdụng đất nông nghiệp Bắc Trung Bộ là

A. khai thácmặt nước nuôi trồng thủy sản.

B. Chống cátbay, cát chảy lấn chiếm ruộng vườn.

C. đắp đêngăn lũ, xây dựng các công trình thủy lợi.

D. hạn chếchuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư.

Câu 14. Hiện nay cơ cấu kinh tế nôngthôn ven biển ở Bắc Trung Bộ đang có sự thay đổi rõ nét, chủ yếu nhờ vào việcphát triển

A. công nghiệp khai khoáng. B.đánh bắt thủy sản

C. nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn. D.nghề thủ công truyền thống

Câu 15. Tỉnhnào ở Bắc Trung Bộ có điều kiện thuận lợi nhất để phát triển nghề cá?

A. Thừa Thiên – Huế. B. Quảng Bình. C. Hà Tĩnh. D. Nghệ An.

Trắc nghiệm bài 35 Địa lí 12 (tt)

Câu 16. Rừng phòng hộ của vùngBắc Trung Bộ chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích rừng?

A. 16 B. 34 C. 47 D.50

Câu 18. Nhà máy thép liên hợp đã đượckí kết xây dựng vào tháng 5 – 2007 thuộc tỉnh

A. Thanh Hóa. B. Hà Tĩnh. C.Nghệ An. D. Quảng Bình.

Câu 19. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Namtrang 30, hãy cho biết tỉnh nào sau đây nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm miềnTrung?

A. HàTĩnh. B. Quảng Bình C. Quảng Trị. D. Thừa Thiên-Huế.

Câu 20. Lăng Cô là bãi tắm nổi tiếngcủa tỉnh (thành phố tương đương cấp tỉnh) nào sau đây?

A. ThanhHóa B. Quảng Bình. C. Thừa Thiên-Huế D. Đà Nẵng.

Câu 21. Đất ở các đồng bằng Bắc TrungBộ thuận lợi cho phát triển?

A. Cây lúa nước. B. Cây công nghiệp lâu năm

C. Cây công nghiệp hàng năm. D. Các cây rau đậu

Câu 22. Loại rừng chiếm diệntích lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ là

A. rừng đặc dụng. B.rừng tre nứa.

C. rừng sản xuất. D.rừng phòng hộ.

Xem thêm: Bảng Excel Tính Móng Đơn Bằng Excel Tính Móng Đơn Lệch Tâm, Độ Lún Miễn Phí

Câu 23. Các hệ thống sông nàoở Bắc Trung Bộ có giá trị lớn về thuỷ lợi, giao thông đường thuỷ (ở hạ lưu) vàtiềm năng thuỷ điện?

A. Hệ thống sông Gianh, sông Chu. B. Hệ thống sông Mã, sông Cả

C. Hệ thống sông Đà, sông Hồng. D. Hệ thống sông Gianh, sông Cả

Câu 24. Ngành công nghiệp nào được ưutiên phát triển ở vùng Bắc Trung Bộ?

A. Côngnghiệp năng lượng.

B. Côngnghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

C. Côngnghiệp chế biến lâm sản.

D. Côngnghiệp điện tử, cơ khí.

Câu 26. Trong 7 vùng kinh tế của nước ta, Bắc Trung Bộ có diện tích thứ mấy theo thứ tự từ lớn đến nhỏ?

A. 3. B.4. C. 5. D.6.

Câu 27. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết các vườn quốc gia của Bắc Trung Bộ theo thứ tự từ Bắc vàoNam là

A. Pù Mát, Vũ Quang, Bến En, Phong Nha- Kẻ Bàng, Bạch Mã.

B. Bạch Mã, Bến En, Pù Mát, Vũ Quang, Phong Nha- Kẻ Bàng.

C. Bến En, Vũ Quang, Pù Mát, Phong Nha- Kẻ Bàng, Bạch Mã.

D. Bến En, Pù Mát, Vũ Quang, Phong Nha- Kẻ Bàng, Bạch Mã.

Câu 28. Ven biển Bắc Trung Bộ có khả năng phát triển

A. khai thácdầu khí. B.đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

C. trồng cây công nghiệp lâu năm. D.khai thác muối.

Câu 29. Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG ĐÀN BÒ CỦA CẢ NƯỚC, BẮC TRUNG BỘ GIAI ĐOẠN 1999-2005

( Đơn vị: Nghìn con)

Năm Vùng 199 2003 2005
Cả nước 4063,6 4394,4 5540,7
Bắc Trung Bộ 868,8 899,0 1110,9

Để thể hiệnsản lượng đàn bò của cả nước và Bắc Trung Bộ giai đoạn 1999- 2005, biểu đồ nàosau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ miền. B. Biểu đồ cột ghép.C. Biểu đồ tròn.D. Biểu đồ đường.

Câu 30. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Namtrang 25, hãy cho biết di sản văn hóa thế giới ở Bắc Trung Bộ là

A. Di tích Cố đô Huế, Phong Nha – Kẻ Bàng. B. Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế.C. Nhã nhạc cung đình Huế, Phố cổ Hội An. D. Phong Nha – Kẻ Bàng, Nhã nhạc cung đình Huế.

Câu 31. Cơ cấu công nghiệp của vùng BắcTrung Bộ chưa thật định hình là do những hạn chế về

A. nguồnnguyên liệu tại chỗ. B.điều kiện kĩ thuật, vốn.

C. nguồn laođộng. D.chính sách thu hút vốn đầu tư.

Câu 32. Về điều kiện tự nhiên- xã hội,khó khăn nào sau đây không phải của BắcTrung Bộ?

A. Mức sốngcủa dân cư còn thấp. B.Mật độ dân số cao.

Xem thêm: Phương Trình Cân Bằng Nhiệt Được Viết Dưới Dạng, Phương Trình Cân Bằng Nhiệt

C. Cơ sở hạ tầng còn nghèo. D. Hậu quả của chiến tranh để lại.

*
*

*
*

*

” data-medium-file=”https://i0.wp.com/lingocard.vn/wp-content/uploads/2020/01/Hình-ảnh-trắc-nghiệm-bài-9-địa-lí-12.jpg?fit=300%2C202&ssl=1″ data-large-file=”https://i0.wp.com/lingocard.vn/wp-content/uploads/2020/01/Hình-ảnh-trắc-nghiệm-bài-9-địa-lí-12.jpg?fit=800%2C539&ssl=1″>

*
*

Join The Discussion Hủy

*

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa và cuối bài địa lí 12 (4)Trắc nghiệm theo bài Địa lí 12 (27)Trắc nghiệm theo online theo bài Địa li 12 (1)Trắc nghiệm Địa lí 11 theo bài (15)

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNGChọn tháng Tháng Tư 2021 (1 Tháng Ba 2021 (2 Tháng Ba 2020 (1 Tháng Hai 2020 (8 Tháng Một 2020 (13 Tháng Mười Hai 2019 (12 Tháng Mười Một 2019 (5 Tháng Sáu 2019 (1 Tháng Năm 2019 (10 Tháng Tư 2019 (4 Tháng Ba 2019 (22 Tháng Hai 2019 (5

Chuyên mục

Chuyên mụcChọn chuyên mụcCÂU HỎICÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ONLINE THEO BÀITRẮC NGHIỆM ONLINE ĐỊA LÍ 12ĐÂY LÀ CÁCHĐỀ THIĐề thi THPT Quốc giaĐỊA LÍ 10trắc nghiệm địa lí 10ĐỊA LÍ 11trắc nghiệm địa lí 11ĐỊA LÍ 12trắc nghiệm địa lí 12THI THPT QGUncategorized

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích