Cách Tính Diện Tích Nửa Hình Tròn Có Đường Kính 14Cm, Ôn Tập Chu Vi, Diện Tích Hình Tròn Quiz

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đang xem: Diện tích nửa hình tròn có đường kính 14cm

*

*

*

bán kính của hình tròn là:

14 : 2 = 7 cm

diện tích của hình tròn là:

7 x 7 x 3,14 = 153,86 cm2

đ/s: 153,86 cm2

đúng 100% nhé

Bán kính hình tròn đó là:

14:2=7 ( cm )

Diệntích hình tròn là:

7x7x3,14=153,86 ( (cm^2))

Diện tích nửa hình tròn là:

153,86:2=76,93 ( (cm^2))

Đáp số: 76,93(cm^2)

bán kính là :

14 : 2 = 7 cm

DT hình tròn là :

7 x 3,14 = 21,98 cm2

DT nữa hình tròn là :

21,98 : 2 = 10,99 cm2

ĐS : 10,99 cm2 k nha tks

Xem thêm: Soạn Bài Ôn Tập Văn Nghị Luận (Ngắn Gọn), Soạn Bài Ôn Tập Văn Nghị Luận

Bán kính của hình tròn đó là: 14:2=7(cm)

Diện tích hình tròn đó là: 7x7x3,14=153,86(cm2)

Diện tích nửa hình tròn đó là: 153,86:2=76,93(cm2)

Đáp số: 76,83 cm2

Mọi người tk cho mình nhé. Mình cảm ơn nhiều ^-^

A) tính diện tích của nửa hình tròn có đường kính là 40 cm

B) cho 1/4 hình tròn co bán kính là 9 cm . Tính diện tích cua nó

Bài 1:Trong hình bên biết hình tròn có đường kính 50 cm2 .Diện tích hình chữ nhật bằng 18 %diện tích hình tròn .Tính diện tích phần gạch chéo ?

Bài 2 :Hình bên có 4nửa hình tròn có đường kính là cạch của hình vuông ABCD.Biết cạch hình vuông ABCDlà 4 cm;tính diện tích hình bông hoa ?

Cho hình vuông ABCD, các nửa hình tròn có đường kính là cạnh hình vuông cắt nhau tại E tạo thành bông hoa 4 cánh.Cho biết bán kính các nửa hình tròn đều là 1 cm. Tính diện tích bông hoa

a)tính diện tích hình trong có diện đường kính d như sau+) d= 10 cm+) d= 14 cm+ d=mb)tính diện tích hình tròn có+) r =11251125cm+) r=2211022110dmc)tính đường kính hình tròn có diện tích 200,96m2m2d) tính bán kính hình tròn có diện tích 50,24dm2dm2e) tính diện tích mặt bàn hình tròn có chu vi 753,6 cm

Xem thêm: trình tự tóm tắt văn bản nghị luận

Cho hình chữ nhật ABCD có AB là 10cm . BC là 6cm . Vẽ nửa hình tròn đường kính AB . Vẽ nửa hình tròn đường kính BC . Vẽ nửa hình tròn đường kính AD . Vẽ nửa hình tròn đường kính DC.

Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật ABCD.

Tính diện tích cả hình đó

Tính diện tích tam giác ABD

Các bạn vẽ hình giúp mình và giải hộ mình nhé

Cho hình tam giác ABC và ba nửa hình tròn có đường kính BC bằng 5 cm đường kính AC bằng 4 cm và đường kính AB bằng 3 cm Xem hình vẽ tính diện tích phần đã tô đậm

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích