Tính Diện Tích Khu Đất Hình Chữ Nhật Là 1Km2, Chiều Rộng Là 500M

Hãy nhập câu hỏi của bạn, lingocard.vn sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Đang xem: Diện tích khu đất hình chữ nhật là

Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 456m,chiều dài hơn chiều rộng là 24m.Tính diện tích khu đất đó.

Xem thêm: Một Số Phương Trình Đối Xứng Bậc Chẵn, Một Số Phương Pháp Giải Phương Trình Bậc Cao

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

456 : 2 = 228 (m)

Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó là :

(228 + 24) : 2 = 126 (m)

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là :

228 – 126 = 102 (m)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là :

126 x 102 = 12852 (m(^{^2}))

Đáp số : 12852 m(^2).

Xem thêm: Mẫu Thông Báo Mở Văn Phòng Giao Dịch Của Doanh Nghiệp, Mẫu Thông Báo Thành Lập Văn Phòng Đại Diện

Chúc bạn học tốt !

Nửa chu vi của khuđất là:

456 : 2 = 228 (m)

Chiều dài của khu đất là:

(228 + 24) : 2 = 126 (m)

Chiều rộng của khu đất là:

228 – 126 = 102 (m)

Diện tích khu đất là:

126 x 102 = 12852 (m2)

Đáp số: 12852 m2

nửa chu vi là :456:2=228

chiều rộng là:

456-225=231

chiều dài là :

231+24=255

diện tích hình chử nhật là:

231*255=58905

Đáp số:58905m vuông

NUA CHU VI LA

456/2=228

CHIEU DAI LA

< 228+24>/2=126

CHIEU RONG LA

228-126=102

DIEN H LA

126*102=12852

DS 12852M2

NUA CHU VI LA :

456/2=228

CHIEU DAI HCN LA :

< 228+24>/2=126

CHIEU RONG HCN LA :

228-126=102

DIEN H HCN LA :

126*102=12852

DS:12852M2

NUA CHU VI LA

456/2=228

CHIEU DAI LA

228+24/2=126

CHIEU RONG LA

228-126=102

DIEN H LA

102*126=12852

DS 12852M

NUA CHU VI LA

456/2=228

CHIEU DAI LA

<228+24>/2=126

CHIEU RONG LA

228-126=102

DIEN H LA

102*126=12852

DS 12852M

người ta mở rộng một khu đất hình thoi để được một khu đất hình chữ nhật có diện tích 245,24 mét vuông mà vẫn giữ nguyên hai đường chéo .Tính diện tích hình thoi khi chưa mở rộng

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 960m,chiều rộng kém chiều dài là 24m.Tính diện tích khu đất đó.

Các bạn giúp mình nha!

Đọc tiếp…

Nửa chi vi là: 960 : 2 =480 (m)

Chiều dài là: 480 + 24=504(m)

Chiều rộng là: 480-24=456 (m)

Dieenj tichs laf: 504 x 456=229824(m2)

Tick nha

một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 60 m vàchiều rộng bằng 2/3 chiều dài .tính chu vi và diện tích khu đất đó . một khu đất hình vuông có chu vi bằng chu vi khu đất hình chữ nhật nói trên . hãy cho biết diện tích khu đất nào lớn hơn và lơn hơn bao nhiêu

Đọc tiếp…

Tính HSPBN :3-2=1Chiều dài là60×2=120 (m)Chiều rộng là:60×3=180Chu vi HCNlà(120+180)x2=600Diện tích HCN là120×180=21600Diện tích lớn hơn chu viDT lớn hơn CV là21600-600=21000:

Kiểm tra Toán lớp 4 Giải SGK Toán lớp 4 Giải SGK Tiếng Việt lớp 4 Hỏi đáp Toán lớp 4 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 4 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 4
αβγηθλΔδ&varepsilon;ξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích