Diện Tích Hồ Tây Là 440Ha, Diện Tích Của Hồ Ba Bể Là 670Ha, Tra Cứu & Tìm Kiếm Đáp Án Của Câu Hỏi

Hãy nhập câu hỏi của bạn, lingocard.vn sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Đang xem: Diện tích hồ tây là 440ha

dien tich cua ho Tây là 440ha, diện tich của Hồ Ba Bể la 670ha. Hỏi diện tịch hôBa Bể hơn diện tịch Hồ Tây bao nhiêu m2.

Diện tích hồ Ba Bể hơn diện tích Hồ Tây là :

670 – 440 = 230 ( ha )

Đổi 230 ha = 2 300 000 m2

Đáp số : 2 300 000 m2

Bài giải

Diện tích hồ Ba Bế hơn diện tích hồ Tây là :

670 – 440 = 230 ( ha)

Đổi : 230 ha = 2300000 m2

Đáp số : 2300000 m2

Bài giải

Đổi : 440 ha = 4400 000 m2; 670ha = 6700 000 m2

Diện tích hồ Ba Bể hơn diện tích hồ Tây số m2là :

6700 000 – 4400 000 = 2300 000 ( m2)

Đáp số : 2300 000 m2

Diện tích Hồ Ba Bể hơn Diện tích Hồ Tây là :

670 – 440 = 230 ( ha )

Đổi 230 ha = 23000000 m2

Đáp số : 23000000 m2 .

Xem thêm: Lập Dàn Ý Nghi Luận Văn Học Đây Thôn Vĩ Dạ Của Hàn Mặc Tử, Bài Sau Nghị Luận Văn Học Đây Thôn Vĩ Dạ

Diện tích Hồ Ba Bể hơn diện tích Hồ Tây số mét vuông là :

670 – 440 = 230 ( ha )

230 ha = 2300000 m2

Đáp số : 2300000 m2

Diện tích hồ Ba Bể lớn hơn diện tích Hồ Tây số m2là:

670 – 440 = 230 ( ha )

230ha = 2 300 000m2

Đáp số: 2 300 000m2

~ Chúc bạn học tốt ~

Diện tích hồ Ba Bể lớn hơn diện tích Hồ Tây số m2là:

670 – 440 = 230 ( ha )

230ha = 2 300 000m2

Đáp số: 2 300 000m2

~ Chúc bạn học tốt ~

Đổi 440ha=4400000 m2

670ha=6700000 m2

S hồ Ba Bể hơn S hồ Tây số mét vuông là:

670000-4400000=2300000(m2)

Đáp Số :2300000 m2

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
Diện tích của Hồ Tây là 440ha,diện tích của hồ Ba Bể là 670ha. Hỏi diện tích của hồ Ba Bể hơn diện tích của Hồ Tây bao nhiêu mét vuông? Đọc tiếp…

Diện tích của Hồ Tây là 440ha, diện tích của hồ Ba Bể là 670ha. Hỏi diện tích của hồ Ba Bể hơn diện tích của Hồ Tây bao nhiêu mét vuông?

Đọc tiếp…

Diện tích hồ Ba Bể hơn diện tích Hồ Tây là:

670 – 440 = 230 (ha)

230ha = 2 300 000 ( m 2 )

Đáp số: 2 300 000 m 2

Kiểm tra Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5

Xem thêm: Khám Phá Các Cách In 2 Mặt Trong Excel 2010, 2007, 2013 Đơn Giản Và Hiệu Quả!

αβγηθλΔδ&varepsilon;ξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích