Công Thức Tính Diện Tích Hình Thang Vndoc, Cho Hình Thang Abcd Có Ab = 2/3Cd

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho hình thang ABCD có AB = 2/3CD.Biết diện tích tam giác AOB là 54 cm2, tính diện tích hình thang ABCD.

Đang xem: Diện tích hình thang vndoc

Tra bài này trên gg rùi nhấn vào cái đầu tiên ( trang wed vndoc ) bài số 25 sẽ cố hình vẽ, xem xong hình vẽ rùi làm hộ mk nha!

Làmnhanh đúng được tick, thanks giúp mk với….

.

Cho hình thang ABCD có AB = 2/3CD.Biết diện tích tam giác AOB là 54 cm2, tính diện tích hình thang ABCD.

Tra bài này trên gg rùi nhấn vào cái đầu tiên ( trang wed vndoc ) bài số 25 sẽ cố hình vẽ, xem xong hình vẽ rùi làm hộ mk nha!

Làmnhanh đúng được tick, thanks giúp mk với….

*

Cho hiình thang ABCD có AB=2/3 CD. Biết diện tích hình tam giác AOB là 54 cm2, tính diện tích hình thang ABCD

Diện tích hình ABD là:

54:2×5=135(cm2)

Diện tích hình ABCD là:

135:2×5=337,5(cm2)

Chúc bạn học giỏi nhé!!!

mn giúp mk với,2 bài này mắc khó luôn :

1 .Cho hình thang ABCD có đáy AB = 1/3 CD . Biết diện tích hình tam giác ABC là 18 cm2 . Tính diện tích hình thang ABCD

2. Cho hình thang ABCD có đáy AB = 2/3 CD . Biết diện tích hình tam giác AD bằng 24 cm2 . Tính diện tích hình thang ABCD

ĐÁP SỐ CỬA BÀI NÀY LÀ 54.vì 1/3 chính là 3 .nên ta lấy 18 nhân cho 3 thì ra 54 . ai thấy đúng cho mk nhé

Bài 1:Cho hình thang ABCD,đáy bé AB,đáy lớn CD.Hai đường chéo cắt nhau tại O.Biết diện tích tam giác AOB = 1 cm2,diện tích tam giác BOC là 2 cm2.Tính :

a)Diện tích hình thang ABCD?

b)Tỉ số DC/AB?

Bài 2:Cho hình thang ABCD,đáy bé AB,đáy lớn CD.Hai đường chéo cắt nhau tại O.Biết diện tích tam giác AOB = 1 cm2,diện tích tam giác BOC là 2 cm2.Tính:

a)So sánh diện tích tam giác AID và diện tích tam giác BIC.

b)Tính diện tích hình thang ABCD

c)Tìm tỉ số 2 đáy DC/AB

Bài 3:Cho hình thang vuông ABCD.Hai đường chéo cắt nhau tại I.Điểm E nằm dưới cạnh DC,tam giác DEC có chiều cao bằng chiều cao hình thang.

Xem thêm: Bộ Kpi Bằng Excel Dành Cho Xưởng Sản Xuất, File Excel Kpi Đánh Giá Phòng Kế Toán

a)Trong hình thang ABCD có những hình tam giác nào có diện tích bằng nhau

c)Tìm những tam giác có diện tích bằng diện tích tam giác DEC?

Nhanh nhé mình cần trong hôm nay để mai nộp cô ai giải đầy đủ và nhanh nhất mình tick cho

Lớp 5 Toán
0
0
Gửi Hủy

Cho hình thang ABCD có AB = 2/3CD.Biết diện tích tam giác AOB là 54 cm2, tính diện tích hình thang ABCD.

Làm nhanh đúng được tick, thanks….

Lớp 5 Toán
5
0
Gửi Hủy

Diện tích hình ABD là:

54 : 2 x 5 = 135 cm2

Diện tích hình ABCD là:

135 : 2 x 5 = 337,5 cm2

Đáp số : 337,5 cm2

Chúc mọi người học tốt !

Đúng 0
Bình luận (0)

Diện tích hình ABD là:54:2x(3+2)135(m2)

Diện tích hình thang ABCD là:135:2×5=337,5(m2)

Đ/s;337,5m2

Đúng 0
Bình luận (0)

vẽ hình ra mới làm được

Đúng 0
Bình luận (0)

giải hộ 2 bài này với , mắc khó luôn :

Cho hình thang ABCD có đáy AB = 1/3 CD . Biết diện tích hình tam giác ABC là 18cm2 . Tính diện tích hình thang ABCD

Cho hình thang ABCD có đáy AB = 2/3 CD . Biết diện tích hình tam giác ADC bằng 24cm2 . Tính diện tích hình thang ABCD

Lớp 5 Toán
4
0
Gửi Hủy

mình có bài 2 giống bạn

Đúng 0
Bình luận (0)

bn lên mạng tìm thử ik, bt đâu lạ có

Đúng 0
Bình luận (0)

gọi BH,AH lần lượt là đường cao của tam giác ABC và hình thang ABCD (AH=BH)

ta có diện tích tam giácABC=(frac{ABxBH}{2})=18cm2

mà AB=1/3CD suy ra CD=3AB

mà diện tích hình thang ABCD=(frac{CDxAH}{2})=(frac{3ABxAH}{2})=3x(frac{ABxAH}{2})= 18 x 3 = 36cm2 (AH=BH)

Đúng 0
Bình luận (0)

Cho hình thang ABCD(tự vẽ hình)có đáy AB=2/3 CD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Biết diện tích hình tam giác AOB kém diện tích hình tam giác DOC là 3,5 cm vuông. Tính diện tích hình thang ABCD. (ghi bài giải nha)

Lớp 5 Toán
0
0
Gửi Hủy

1.Cho hình thang ABCD có haiđáy AB và CD, haiđường chéo cách nhau tại O, biết diện tích tam giác AOB bằng 4 cm2 , diện tích tam giác BOC bằng 9cm2. Tính diện tích hình thang ABCD.

2.Cho hình thang ABCD có haiđường chéo AC và BD cắt nhau tại O và AO bằng 1/2 OC. Diện tích hình tam giác BOC là 12 cm2. Tính diện tích hình thang ABCD?

3.Cho hình thang ABCD.Đáy lớn CD gấp đôiđáy bé AB. Haiđường chéo AC và BD cắt nhau tại G. Biết diện tích tam giác BOC là 34,5cm2. Tính diện tích hình thang ABCD.

Xem thêm: Cách Tính Chi Phí Chung Và Công Thức Tính, Thông Tư 09/2019/Tt

4.Cho hình thang ABCD.Đáy lớn CD,đáy bé AB. Haiđường chéo AC và BDcắt nhau tại G. Biết diện tích tam giác ABG là 34,5 cm2 và diện tích tam giác DGC là 138 cm2. Tính diện tích hình thang ABCD.

< Làm chi tiết giúp mình nhé!>

Lớp 5 Toán
0
0
Gửi Hủy

Cho hình thang ABCD, có đáy AB=2/3CD. Nối A với C,B với D, chúng cắt nhau tại O. Biết diện tích AOB= 6 cm2. Tính diện tích hình thang ABCD

Lớp 5 Toán
0
0
Gửi Hủy

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

lingocard.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích