Diện Tích Hình Thang Lớp 5 Trang 94, Giải Toán Lớp 5 Trang 93, 94 Diện Tích Hình Thang

Tài liệu Giải Toán lớp 5 trang 93, 94 giúp các em củng cố được kiến thức, công thức tính Diện tích hình thang và vận dụng vào bài tập hiệu quả. Các em nhớ làm các bài trong sách để khi gặp có thể làm bài nhanh chóng.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 93, 94 (gồm phương pháp giải)

1.

Đang xem: Diện tích hình thang lớp 5 trang 94

Xem thêm: hướng dẫn Mẫu Văn Tế Người Chết, Mẫu Điếu Văn Đọc Trong Tang Lễ Cụ Ông Mới Nhất

Giải bài 1 – Giải Toán 5 trang 93, 94

Đề bài:Tính diện tích hình thang biết :a) Độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm; chiều cao là 5 cm.b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4 m va 6,6m; chiều cao là 10,5 m.

Phương pháp giải:Công thức tính diện tích hình thang: S = <(a + b) x h> : 2Trong đó:- S là kí hiệu diện tích hình thang- a, b lần lượt là độ dài hai đáy- h là chiều cao. => Đối với bài tập này, các em chỉ cần áp dụng công thức tính bên trên, thay số đã cho vào, tính toán cẩn thận là ra kết quả. 

Đáp án:Thay độ dài đáy và chiều cao vào công thức S = <(a + b) x h> : 2 ta tính được diện tích hình thang như sau:

*

3. Giải bài 3 trang 93, 94 SGK Toán 5

Đề bài:Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110m và 90,2m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Xem thêm: mẫu hoa văn thêu áo

Phương pháp giải:– Bước 1: Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang bằng cách: Đem độ dài hai đáy cộng với nhau, được kết quả bao nhiêu đem chia cho 2- Bước 2: Tính diện tích thửa ruộng bằng cách: Vận dụng công thức tính diện tích hình thang:”Đáy lớn, đáy nhỏ ta đem cộng vàoRồi đem nhân với chiều caoChia đôi kết quả thế nào cũng ra.”

Đáp án:

*

 

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 93, 94 (ngắn gọn)

*

*

*

*

 Lưu ý:- Trước khi làm, các em xem lại công thức tính diện tích hình thang để vận dụng vào bài tập làm bài hiệu quả.- Làm bài tập về hình thang lớp 5 thường xuyên sẽ giúp các em củng cố kiến thức tốt.- Đơn vị tính diện tích hình thang là m2 (cm2, mm2, dm2 …)————– HẾT —————-

https://lingocard.vn/giai-toan-lop-5-dien-tich-hinh-thang-29982n.aspx Trên đây là phần Giải Toán lớp 5 trang 93, 94 trong mục giải bài tập toán lớp 5. Học sinh có thể xem lại phần Giải Toán lớp 5 trang 91, 92 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải Toán lớp 5 trang 96, 97 để học tốt môn Toán lớp 5 hơn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích