Diện Tích Đất Trên Tờ Bản Đồ Khác Diện Tích Trên Gcn, Diện Tích Đất Trong Bìa Sai Khác So Với Trích Lục

Cần phải làm gì khi diện tích đất thực tế không trùng với diện tích đất trong sổ đỏ ? Diện tích đất sai số có làm được sổ đỏ không ? Hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ khi diện tích thửa đất đang sử dụng tăng thêm so với giấy tờ đã được cấp ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Mục lục bài viết

1. Cách xử lý chênh lệch diện tích đất trên sổ đỏ và trên giấy tờ mua bán?2. Cần phải làm gì khi diện tích đất thực tế không trùng với diện tích đất trong sổ đỏ?3. Diện tích đất sai số có làm được sổ đỏ không?4. Hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ khi diện tích thửa đất đang sử dụng tăng thêm so với giấy tờ đã được cấp5. Nội dung của hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai?

1. Cách xử lý chênh lệch diện tích đất trên sổ đỏ và trên giấy tờ mua bán?

Thưa Luật sư, xin Luật sư tư vấn giúp chúng tôi trường hợp sau đây: Năm 2006, tôi có nhận chuyển nhượng một phần diện tích đất ở hợp pháp của gia đình ông V.V.C tại thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội với diện tích là 50m2.

Theo “Bản khai mua bán, chuyển nhượng quyền sở hữu nhà, công trình và quyền sử dụng đất trong khuôn viên” đã được UBND xã Tân Triều xác nhận ngày 16/5/2006 (kèm theo biên bản xác định số đo diện tích làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất ngày 6/5/2006).

Đang xem: Diện tích đất trên tờ bản đồ khác diện tích trên gcn

Hiện trạng thực tế phần diện tích đất của gia đình tôi sau khi nhận chuyển nhượng đã sử dụng ổn định cho đến nay, không thay đổi so với khi nhận chuyển nhượng. Tuy nhiên năm 2007, gia đình ông V.V.C kê khai cấp giấy chứng nhận theo hệ bản đồ mới và làm thủ tục chia tách cho các gia đình khác trên phần diện tích của gia đình. Đối với phần diện tích đất và vị trí đất mà gia đình ông V.V.C chuyển nhượng năm 2006 cho gia đình tôi, theo giấy chứng nhận đã được UBND huyện Thanh Trì cấp lại cho ông V.V.C năm 2007 thuộc thửa đất số 25 tờ bản đồ 21, diện tích chỉ có 39m2 (còn thiếu so với diện tích đã chuyển nhượng lại cho gia đình tôi 11 m2, hơn nữa kích thước số đo trên sơ đồ thửa đất của sổ đỏ còn không khớp với phần diện tích được ghi trên sổ đỏ hiện tại).

Gia đình tôi sau khi làm việc với gia đình ông V.V.C liên quan đến việc hoàn thiện hồ sơ sang tên chuyển nhượng theo quy định cũng đã được gia đình ông V.V.C nhất trí tạo điều kiện. Tuy nhiên, diện tích trên giấy chứng nhận đã cấp cho ông V.V.C không đủ phần diện tích gia đình tôi nhận chuyển nhượng và hiện trạng sử dụng thực tế của gia đình đang sử dụng.

Cảm ơn luật sư!

>> Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo như thông tin bạn cung cấp, trường hợp hộ gia đình ông V.V.C có mảnh đất chuyển nhượng cho gia đình bạn, nhưng gia đình bạn chưa đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ với diện tích thực tế sử dụng là 50m2 theo giấy chứng nhận đã được UBND huyện Thanh Trì cấp lại cho ông V.V.C năm 2007 thuộc thửa đất số 25 tờ bản đồ 21, diện tích chỉ có 39m2. Đây là trường hợp cần thiết phải lập hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đúng diện tích đất đo đạc thực tế. Trong trường hợp này ông V.V.C cần làm đơn đính chính lại GCN QSDĐ. Thủ tục này được quy định cụ thể tại Điều 86 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai​ như sau:

“1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

Xem thêm: tiểu luận xử lý tình huống quản lý cấp phòng

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Theo đó, để giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông V.V.C thể hiện đúng diện tích so với thực tế thì ông Chung cần nộp sổ đỏ cùng đơn đính chính đến Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đính chính. Trường hợp ông Chung muốn yêu cầu cấp đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai sẽ trình cơ quan có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận quyền sử đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông V.V.C.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 98 Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội thì:

“Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Thả Máy Bay Trên Facebook Trên Máy Tính, Cách Thả Biểu Tượng Máy Bay Trên Facebook

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.”

Như vậy, trong tình huống này, do giữa hai gia đình đã có sự thống nhất ý kiến về diện tích đất đã chuyển nhượng, ông Vũ Văn Chung cần làm đơn đính chính lại GCN QSDĐ rồi sau đó hai bên tiếp tục hoàn thiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích