Đề Thi Tin Học Đại Cương Phần Excel (Có Đáp Án), : Tin Học Đại Cương

*
Tìmkiếm
Tìm kiếm nâng cao
Trang chủ
Duyệt theo
Bộ sưu tập
Ngày ban hành
Tác giả
Tên tài liệu
Chủ đề
Quản lý tài khoản
Đăng nhập
Trang cá nhân
Đăng ký tài khoản
Trợ giúp
Về DSpace

>BÀI GIẢNG>Khoa Lý luận chính trị và Khoa học cơ bản>

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/1061
Tên tài liệu: Tin học đại cương - Phần Excel
Tác giả: Đỗ, Quang Vinh
Chủ đề: Phần mềm Excel;Tin học đại cương
Ngày ban hành: 2008
Trích yếu: Đưa ra những lý thuyết cơ bản của Hệ xử lý bảng tính điện tử Excel và minh họa bằng một số bài tập kèm lời giải.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1061
Bộ sưu tập: Khoa Lý luận chính trị và Khoa học cơ bản
THDC – EXCEL.ppt

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng

808.5 kB Microsoft Powerpoint Xem/Mở
BAI TAP Tlingocard.vn HANH EXCEL 1.doc 1.3 MB Microsoft Word Xem/Mở
BAI TAP Tlingocard.vn HANH EXCEL 2.doc 262.5 kB Microsoft Word Xem/Mở
Tlingocard.vn HANH EXCEL 2008.xls 217 kB Microsoft Excel Xem/Mở

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

*
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel