Đề Kiểm Tra Văn 7 Học Kì 2 Theo Hình Thức Tự Luận, Kiểm Tra Học Kì Ii Môn: Ngữ Văn

b. Chép thuộc lòng một câu tục ngữ có chủ đề về con người và xã hội. Nêu nội dung câu tục ngữ đó. ( 1điểm)

Caâu 2: ( 1 điểm)

 Qua văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ”, Phạm Văn Đồng đã làm rõ sự giản dị của Bác ở những phương diện nào?

 

Đang xem: đề kiểm tra văn 7 học kì 2 theo hình thức tự luận

*

4 trang

*

linhlam94

*
*

2771

*

1hướng dẫn

Xem thêm: Tổng Hợp Phần Mềm Tối Ưu Cắt Thép Bằng Vba Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Tối Ưu Cắt Thép

Bạn đang xem tài liệu “Đề kiểm tra học kì II – Môn ngữ văn lớp 7 thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Xem thêm: Các Khóa Học Chụp Ảnh Sản Phẩm Tphcm, Khoá Học Chụp

PHÒNG GD&ĐT LỘC NINHĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN NGỮ VĂN LỚP 7THỜI GIAN: 90 PHÚT(Không kể thời gian giao đề)I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình học kì 2, môn Ngữ văn lớp 7 theo 3 nội dung Văn học, Tiếng Việt, Tập làm văn, với mục đích đánh giá năng lực đọc – hiểu và tạo lập văn bản của học sinh. II.HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA- Hình thức : Tự luận- Cách tổ chức kỉểm tra: cho học sinh làm bài kiểm tra tự luận trong 90 phút.III. THIẾT LẬP MA TRẬN.Liệt kê tất cả các chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình môn Ngữ văn lớp 7, học kì 2.Chọn các nội dung cần đánh giá và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra (theo 9 bước như minh họa ở bên dưới).Xác định khung ma trận:Mức độTên Chủ đề Nhận biếtThông hiểuVận dụngCấp độ thấpVận dụngCấp độ caoCộng1. Văn học.Tục ngữ và các văn bản nghị luận .- Nhớ khái niệm tục ngữ. – Các phương diện giản dị của Bác.Nội dung của câu tục ngữ đó.Số câu Số điểm Tỉ lệ %Số câu : Câu 1,câu 2.Số điểm:2 Tỉ lệ:20%Số câu: câu 1 (ý b)Số điểm: 1 Tỉ lệ: 10 % Số câu:Số điểm :Tỉ lệ: Số câu:Số điểm : Tỉ lệ: Số câu:2 3 điểm=30% 2. Tiếng Việt- Câu đặc biệt.- Liệt kê.Nhớ khái niệm câu đặc biệt,tác dụng của câu đặc biệt.- Đặt câu có sử dụng liệt kê.Số câu Số điểm Tỉ lệ %Số câu: Câu 3Số điểm: 1 Tỉ lệ: 10 %Số câu:Số điểm :Tỉ lệ:Số câu: câu 4 Số điểm :1Tỉ lệ:10 %Số câu:0Số điểm :0 Tỉ lệ: Số câu: 2 2 điểm = 20%3. Tập làm vănVăn nghị luận.Cách làm bài văn chứng minh một vấn đề.Số câu Số điểm Tỉ lệ %Số câu:Số điểm: Tỉ lệ: Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Số câu:Số điểm: Tỉ lệ: Số câu:Câu 5 Số điểm : 5 Tỉ lệ: 50%Số câu:1 5 điểm=50% Tổng số câu Tổng số điểmTỉ lệ %Số câu:3Số điểm:330%Số câu: 1 ýSố điểm: 110%Số câu:1Số điểm:110%Số câu:1Số điểm: 550%Số câu:5Số điểm:10.100% ÑEÀ THI HỌC KÌ II ( Naêm hoïc: 2011 – 2012 ) Moân : Ngöõ vaên. Hoï & teân: Lôùp 7. Lôùp : Thôøi gian : 90 phuùt ( khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà . ) Câu 1: ( 2 điểm)Tục ngữ là gì? ( 1điểm)Chép thuộc lòng một câu tục ngữ có chủ đề về con người và xã hội. Nêu nội dung câu tục ngữ đó. ( 1điểm)Caâu 2: ( 1 điểm)Qua văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ”, Phạm Văn Đồng đã làm rõ sự giản dị của Bác ở những phương diện nào? Câu 3: (1 điểm) Như thế nào được gọi là câu đặc biệt? Câu đặc biệt dùng để làm gì?Caâu 4 : ( 1 điểm ) Đặt một câu có sử dụng phép liệt kê với nội dung: Tả một số hoạt động trên sân trường của em trong giờ ra chơi.Câu 5: (5 điểm)Nhân dân ta thường khuyên nhau: “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó.— HẾT —-HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM.ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN NGỮ VĂN LỚP 7THỜI GIAN: 90 PHÚTCâuNội dungĐiểm1a. Tuïc ngöõ laø nhöõng caâu noùi daân gian ngaén goïn, oån ñònh, coù nhòp ñieäu, hình aûnh, ñuùc keát nhöõng baøi hoïc cuûa nhaân daân veà:+ Quy luaät cuûa thieân nhieân;+ Kinh nghieäm lao ñoäng saûn xuaát;+ Kinh nghieäm veà con ngöôøi vaø xaõ hoäi.b. HS chép đúng câu tục ngữ về chủ đề con người và xã hội,nêu được nội dung: 112* Giản dị trong lối sống:- Trong sinh hoạt, làm việc:-Bữa cơm chỉ có vài ba món.Cái nhà sàn chỉ vẻn vẹn vài ba phòng…-Bác suốt đời làm việc, suốt ngày làm việc, từ việc lớn… đến việc rất nhỏ…=>Bác là người giản dị trong sinh hoạt cũng như trong công việc.*Trong quan hệ với mọi người:-Viết thư cho 1 đồng chí.Nói chuyện với các cháu Miền Nam.Đi thăm nhà tập thể của công nhân=>Thể hiện sự quan tâm, trân trọng và yêu quí tất cả mọi người. Giản dị trong cách nói và viết:Có sức tập hợp, lôi cuốn, cảm hoá lòng người.0,50,53- Câu đặc biệt: là loại câu không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ – vị ngữ.- Tác dụng:+ Xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc được nói đến trong đoạn.+ Liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng.+ Bộc lộ cảm xúc.+ Gọi đáp.0,50,54- Học sinh đặt câu theo đúng yêu cầu và chỉ ra được đâu là liệt kê.15A- Mở bài: – Trong cuộc sống ai cũng muốn thành đạt .Kiên trì là đức tính quan trọng dẫn đến sự thành công, trích câu tục ngữB- Thân bài:- Giải thích sơ lược về câu tục ngữ: Làm bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất cũng phải kiên trì, nhẫn nại, cố gắng vượt qua mọi thử thách khó khăn thì mới thành công.- Chứng minh bằng dẫn chứng: + Cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân ta từ xưa đến nay.+ Cuộc chiến đấu chống thiên nhiên bảo vệ môi trường.+ Gương học tốt, lao động, sản xuất…C- Kết bài:- Kiên trì nhẫn nại sẽ thành công. Đây là bài học cho mọi người.0,511110,5——– HẾT ——–

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn