Mẫu Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Ueh, Những Trải Nghiệm Bạn Nên Biết

14 Tháng Tư, 2021adminlvlDịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ngành Luật, Luận văn thạc sĩ ngành Luật, Tài liệu tham khảo0

*

Cách làm luận văn thạc sĩ ngành Luật kinh tế Trường UEH Bảo đảm đậu 100%

Cách Làm Luận Văn Thạc Sĩ Luật Kinh Tế Trường UEH. Tin rằng các bạn học viên đang chuẩn bị làm Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Kinh Tế rất quan tâm. Bởi vì, cách trình bày, cấu trúc là những yếu tố góp phần cộng điểm cho bài viết của bạn khi nộp với giáo viên. Ngoài ra, các bạn cũng cần trang bị thêm nhưng nguồn tài liệu tham khảo, trích dẫn để sử dụng trong bài viết. 

Ở bài viết này, lingocard.vn chia sẻ đến các bạn Cách Làm Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Kinh Tế Trường UEH bảo đảm đậu 100%. Tuy nhiên, các bạn học viên trường khác cũng có thể vào tham khảo để hoàn chỉnh thêm bài luận văn thạc sĩ của mình.

*

Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ngành Luật

MỤC LỤC BÀI VIẾT

Quy Định Về Luận Văn Tốt Nghiệp Thạc Sĩ Ngành Luật Kinh Tế Trường Kinh Tế TPHCM

Luận văn tốt nghiệp

Để tốt nghiệp, mỗi học viên Cao học Luật ứng dụng của Trường Đại học kinh tế TPHCM (sau đây viết tắt là UEH-LLM) đều phải hoàn thành một Luận văn tốt nghiệp. Theo định hướng đào tạo ứng dụng, Luận văn tốt nghiệp UEH-LLM là một bài tập phân tích pháp luật. Nhằm tổng hợp kiến thức và kỹ năng chuyên ngành đã học được từ 12 môn học. Từ đó phát hiện, góp phần giải quyết một hoặc nhiều vấn đề pháp lý. Mỗi Luận văn phải có tính cá biệt, do từng học viên tự phát hiện vấn đề. Và áp dụng một khung lý thuyết phù hợp để giải quyết vấn đề đó. Luận văn được tính 07/45 tín chỉ của toàn bộ Chương trình. Từ khi đề xuất đề tài cho tới khi bảo vệ cần tối thiểu là 1 năm đối với học viên bán thời gian (hệ vừa học vừa làm).

Đang xem: đề cương luận văn thạc sĩ ueh

Độ dài

Luận văn có độ dài 14.000 chữ (± 10%), bao gồm cả phần tài liệu tham khảo (song không bao gồm các phụ lục, nếu có).

Các nhóm lĩnh vực khuyến khích chọn đề tài để viết Luận văn tốt nghiệp

Khoa Luật UEH khuyến khích học viên tự đề xuất đề tài trong 05 nhóm lĩnh vực sau đây: (i) Pháp luật tài sản, (ii) Pháp luật công ty, (iii) Luật kinh tế công, (iv) Pháp luật thương mại quốc tế, và (v) Các vấn đề liên quan đến Pháp luật và Phát triển.

Thực hiện

Chậm nhất cho đến hết năm học thứ nhất, học viên phải nộp Đề cương luận văn. Và phải được Nhóm giảng viên phụ trách đào tạo SĐH của Khoa Luật chấp thuận. Mỗi học viên sẽ được UEH phân công một giảng viên cơ hữu hoặc giảng viên thỉnh giảng của UEH có học vị Tiến sĩ hướng dẫn. Bài luận văn của học viên sẽ được chấm bởi một hội đồng luận văn thành lập theo Quy chế của UEH sau khi báo cáo cuối cùng được nộp chính thức.

Quy cách Luận văn tốt nghiệp

Luận văn sử dụng những định dạng soạn thảo văn bản như sau:

Kiểu chữ Times New Roman, cỡ 12 của phần mềm Microsoft WordMật độ chữ bình thường, không nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữCác dòng được cách ở chế độ 1,5 dòngCăn lề bên trên 3,5 cm, lề dưới 3 cm, lề phải 2 cm và lề trái 3,5 cmSố trang đánh ở giữa, phía trên đầu trang giấy.Luận văn được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm).

Cấu trúc chương, mục và tiểu mục

Luận văn cần bao gồm các phần sau:

Trang bìa gồm bìa ngoài và bìa trongLời cam đoanMục lụcDanh mục các ký hiệu, chữ viết tắt (nếu có)Danh mục các bảng, hình vẽ và hộp (nếu có)Các chương (có thể là hai, ba hoặc nhiều chương tùy theo chủ đề viết)Tài liệu tham khảoPhụ lục (nếu có)

Các chương là phần chính của luận văn. Các chương được sắp xếp và đánh số theo thứ tự Chương 1, Chương 2,… Mỗi chương của luận văn được tổ chức thành các mục với mỗi mục có thể gồm các tiểu mục. Các mục và tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số theo nhóm chữ số với chữ số thứ nhất là chỉ số chương. Ví dụ: 3.2.1 chỉ tiểu mục 1, mục 2 của chương 3. Học viên lưu ‎ý ‎không sử dụng quá nhiều cấp tiểu mục (nhiều nhất là 4 cấp, ví dụ 3.2.1.1.); đảm bảo mỗi mục/tiểu mục có ít nhất 2 mục/tiểu mục.

Cách trích dẫn tài liệu

Mọi thông tin, số liệu, nhận định được sử dụng nếu là kết quả nghiên cứu của người khác thì phải dẫn nguồn. Nguồn được trích dẫn bằng hình thức chú dẫn ngay tại cuối trang (footnotes). Ngược lại, việc viện dẫn các điều khoản pháp luật được liệt kê ngay trong phần viết, không cần phải trích dẫn bằng footnotes.

Nếu trích nguyên văn một câu, một đoạn từ nghiên cứu của người khác thì phải tuân theo quy tắc trích tài liệu. Cụ thể phần trích phải đặt trong ngoặc kép “”, hoặc xuống dòng, lùi vào một khổ.

Phần tài liệu tham khảo được sắp xếp như sau:

Các văn kiện chính trị pháp lý (ví dụ các nghị quyết của Đảng).Các văn bản pháp luật theo thứ bậc của hệ thống quy phạm pháp luật.Các bản án của hệ thống tòa án nhân dân.Sách tham khảo, bài báo tiếng Việt, hết phần tiếng Việt tới phần tiếng nước ngoài. Sắp xếp theo thứ tực ABC của tên tác giả (tác giả người Việt theo tên riêng, tác giả người nước ngoài theo họ).Các trang Web và tài liệu khác.

Việc trích dẫn phải tuân thủ quy cách trích dẫn của UEH, có thể tải về từ Website của Viện Sau đại học, hoặc tuân theo quy cách mô phỏng theo Chicago Manual of Style như sau:

Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật tại lingocard.vn

*

Cách làm luận văn thạc sĩ ngành Luật kinh tế Trường UEH Bảo đảm đậu 100%

– Mẹo Chọn Đề Tài Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp Ngành Luật Kinh Tế

– 14 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Gợi Ý 2021

Bản Mô Tả Ý Tưởng Thực Hiện Luận Văn Thạc Sĩ – tài liệu mẫu

Sách

Nguyễn Việt Khoa, Cẩm nang Luật Kinh tế (Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM, 2013), 28.

Xem thêm: Bài 43 Trang 31 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài 43 Trang 31

Sách chủ biên

Phạm Duy Nghĩa và Nguyễn Như Phát, chủ biên, Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam (Hà nội, NXB Chính trị quốc gia, 1997), 25.

Chương trong sách

Võ Trí Hảo, “Bring the Spirit of Enterprise into Vietnamese Government Agencies”. Trong “Administrative Law and Practice from South to East Asia,” ed. Clauspeter Hill (Singapore, Konrad-Adenauer-Stiftung. Singapore, 2008), 307-317.

Bài báo

Dương Kim Thế Nguyên, “Luật Quản lý Thuế dưới Góc nhìn của Người nộp Thuế,”. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 12 (2012): 21.

Bài viết trên báo điện tử.

Đề tài nghiên cứu khoa học.

Lê Văn Hưng, “Các giải pháp cơ bản để hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước đối với DNNN tại TP. HCM”(Đề tài cấp cơ sở, MS: CS 2002-10, 2003), 18.

Luận án

Trần Huỳnh Thanh Nghị, “Pháp luật doanh nghiệp trong mối quan hệ với cải cách cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam”. (Luân án Tiến sĩ: Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2014), 59.

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Sau khi học viên đã nộp đủ quyển luận văn và lý lịch khoa học đủ điều kiện để được bảo vệ. Khoa Luật sẽ đề nghị danh sách thành viên hội đồng chấm luận văn. Trình Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM ra quyết định thành lập hội đồng chấm luận văn. Mỗi hội đồng gồm 05 thành viên có học vị tiến sĩ luật. Căn cứ vào quyết định của Hiệu trưởng, Khoa Luật và Viện Đào tạo Sau đại học sẽ tổ chức bảo vệ luận văn cho học viên.

Thời gian bảo vệ luận văn đối với mỗi học viên là 50 phút. Trong đó học viên sẽ có 20 phút để trình bày các kết quả nghiên cứu của mình. Học viên phải soạn bài trình chiếu Power Point để hỗ trợ cho việc trình bày luận văn của mình.

Xem thêm: Ghim Trên Khóa Học Thiết Kế Nhà Dân Dụng Online, 18 Khóa Học Thiết Kế Kiến Trúc Ý Tưởng

Sau khi bảo vệ luận văn, căn cứ theo biên bản của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, học viên phải chỉnh sửa luận văn theo yêu cầu hội đồng. Và nộp một quyển luận văn đóng bìa cứng, màu xanh, chữ nhủ vàng. Và một đĩa CD ghi nội dung luận văn Thư viện Sau đại học của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10). Và một quyển cho VP Khoa Luật.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn