Hướng Dẫn Viết Đề Cương Chi Tiết Luận Văn Tốt Nghiệp Chi Tiết Nhất

Bạn cảm thấy bế tắc vì không biết cách viết đề cương luận văn tốt nghiệp như thế nào?

Đây là lần đầu tiên bạn phải tự mình lên đề cương luận văn?

Không cần phải mất thêm thời gian nữa. Bài viết sau đây của Tổng đài luận văn 1080 sẽ chia sẻ đến bạn tất tần tật cách viết đề cương luận văn tốt nghiệp kèm với mẫu đề cương chi tiết để bạn tham khảo và áp dụng ngay.

Đang xem: đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp

*

Mẫu đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp tham khảo

Hướng dẫn cách viết đề cương luận văn tốt nghiệp

Sau khi đề tài luận văn đã được thông qua, bạn cần phải xác định đối tượng, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu và tiến hành lên đề cương nghiên cứu.

Bạn có biết tại sao cần phải viết đề cương luận văn tốt nghiệp?

Đó là bởi vì đề cương luận văn tốt nghiệp cũng chính là bố cục của bài luận văn.

Đề cương luận văn tốt nghiệp bao gồm các chương, mục thể hiện đối tượng cũng như phạm vi nghiên cứu từ đầu đến cuối một cách logic.

Xem thêm: Theo Dõi Tài Sản Cố Định Bằng Excel, File Excel Tính Khấu Hao Tài Sản Cố Định Tự Động

Khi xây dựng đề cương, bạn cần tuân thủ một nguyên tắc tối quan trọng đó là phải đảm bảo: Tên các chương phải phù hợp với tên đề tài; các mục lớn trong chương phải phù hợp với tên chương; tên các mục nhỏ phải phù hợp với tên các mục lớn.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề cương luận văn tốt nghiệp thường có 4 chương:

Đề cương chi tiết phải bao gồm các nội dung sau:

Lời nói đầu

Tính cấp thiết của đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nguồn số liệu của đề tài

Nội dung chính:

Chương 1: Giới thiệu về đơn vị thực tập

Chương 2: Cơ sở lý luận về đề tài nghiên cứu

Chương 3: Nêu thực trạng của đề tài nghiên cứu

Chương 4: Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện vấn đề nghiên cứu

Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc viết luận văn, luận án hay khóa luận tốt nghiệp. Bạn cần đến dịch vụ viết thuê luận văn tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, … để giúp mình hoàn thành những bài luận đúng deadline?

Khi gặp khó khăn về vấn đề viết luận văn, luận án hay khóa luận tốt nghiệp, hãy nhớ đến Tổng đài tư vấn luận văn 1080, nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

Mẫu đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp tham khảo

Nhằm giúp bạn dễ định hình được một đề cương luận văn tốt nghiệp là như thế nào, Tổng đài luận văn 1080 xin chia sẻ đến bạn một mẫu đề cương tiêu biểu về ngành tài chính.

Xem thêm: cách luận đại tiểu hạn

*

Chia Sẻ Mẫu Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp Chi Tiết Nhất

Đề tài: Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty ABC

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.1. Tổng quan về hệ thống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

1.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính

1.1.2. Vai trò của báo cáo tài chính

1.1.3. Hệ thống báo cáo tài chính  

1.1.3.1. Bảng cân đối kế toán 

1.1.3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1.1.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1.1.3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính 

1.2. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

1.2.1. Phương pháp so sánh

1.2.2. Phương pháp phân tích tỷ số tài chính 

1.2.3. Phương pháp Dupont

1.3. Nội dung phân tích

1.3.1. Phân tích Kết quả kinh doanh

1.3.2. Phân tích tình hình Tài sản – Nguồn vốn

1.3.2.1. Phân tích quy mô Tài sản – Nguồn vốn

1.3.2.2. Phân tích cơ cấu Tài sản – Nguồn vốn

1.3.2.3. Phân tích cân đối Tài sản – Nguồn vốn

1.3.2.4. Phân tích tạo vốn – sử dụng vốn

1.3.3. Phân tích lưu chuyển tiền tệ 

1.3.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính

1.3.4.1. Tỷ số về khả năng thanh toán 

1.3.4.2. Tỷ số về khả năng quản lý nợ

1.3.4.3. Tỷ số về khả năng hoạt động 

1.3.4.4. Tỷ số về khả năng sinh lời

1.3.5 Phân tích điểm hòa vốn

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY ABC

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần sản xuất kính an toàn

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần sản xuất kính an toàn

2.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán

2.2.1.1. Phân tích sự biến động và kết cấu Tài sản

2.2.1.2. Phân tích sự biến động và kết cấu Nguồn vốn

2.2.1.3. Phân tích cân đối Tài sản – Nguồn vốn

2.2.1.4. Phân tích tạo vốn – sử dụng vốn

2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 

2.2.3. Phân tích lưu chuyển tiền tệ

2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính

2.2.4.1. Tỷ số về khả năng thanh toán

2.2.4.2. Tỷ số về khả năng quản lý nợ

2.2.4.3. Tỷ số về khả năng hoạt động

2.2.4.4. Tỷ số về khả năng sinh lời

2.2.4.5. Phân tích điểm hòa vốn

2.2.5. Nhận xét về tình hình tài chính tại công ty ABC

2.2.5.1. Những hiệu quả đạt được

2.2.5.2. Hạn chế 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY ABC

3.1. Những khó khăn, thuận lợi tại công ty ABC

3.1.1. Thuận lợi

3.1.2. Khó khăn

3.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty ABC

3.2.1. Mục tiêu 

3.2.2. Định hướng

3.3. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty ABC 

3.3.1. Quản lý hàng tồn kho 

3.3.2. Giảm khoản phải thu

Với những chia sẻ trên đây về đề cương luận văn tốt nghiệp, Tổng đài luận văn 1080 hi vọng sẽ giúp bạn được phần nào trong quá trình làm luận văn đầy gian nan.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn