Hàm, Công Thức Tính Lương Trong Excel !, Cách Tính Lương

Từ lâu, Excel đã trở thành một trong những kỹ năng tin học quan trọng của mọi ngành nghề. Với những người làm nhân sự, đặc biệt đối với bộ phận C&B (phụ trách chế độ tiền lương và phúc lợi) công cụ này như một thứ vũ khí sắc bén hỗ trợ đắc lực cho công tác tính toán lương thưởng, các chế độ BHXH, thuế TNCN. Hãy bỏ túi 12 hàm excel trong tính lương hữu ích sau cho công việc của bạn:1.

Đang xem: Công thức tính lương trong excel

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 9 Tập 2 Bài 2 Trang 7, Bài 2 Trang 7 Sgk Toán 9 Tập 2

Xem thêm: Bài Tiểu Luận Quản Lý Chất Thải Y Tế Tại Các Bệnh Viện Hiện Nay

Hàm IF:Cú pháp: IF (điều kiện, giá trị A, giá trị B).Nếu thỏa mãn điều kiện đạt được thì giá trị sẽ là A, còn nếu không thỏa mãn điều kiện thì giá trị là B.2. Hàm IF(OR):Công thức: =IF(điều kiện(hoặc là điều kiện 1, hoặc là điều kiện 2, hoặc là điều kiện 3,…), giá trị A, giá trị B)Nếu thỏa mãn các điều 1, hoặc 2, hoặc 3…thì giá trị sẽ là A, không thỏa mãn điều kiện là B.3. Hàm IF(AND):Công thức: =IF(điều kiện(điều kiện 1, điều kiện 2, điều kiện 3,…), giá trị A, giá trị B)Nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện 1, điều kiện 2, điều kiện 3…thì giá trị là A, không thỏa mãn điều kiện là B.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel