Giáo Trình ” Cơ Sở Lý Luận Báo Chí Nguyễn Văn Dững, Cơ Sở Lý Luận Báo Chí

*

Đang xem: Cơ sở lý luận báo chí nguyễn văn dững

DDC 070/070.4 Tác giả CN Nguyễn, Văn Dững Nhan đề Cơ sở lý luận báo chí / PGS,TS. Nguyễn Văn Dững Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2013 Mô tả vật lý 319tr ; 22cm Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền Tóm tắt Nội dung giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản và hệ thống về hệ thống khái niệm cơ bản của lý luận báo chí, như về khái niệm và đặc điểm báo chí, bản chất hoạt động báo chí, đối tượng, công chúng và cơ chế tác động của báo chí, về các chức năng và nguyên tắc cơ bản của hoạt động báo chí, về chủ thể hoạt động báo chí, vấn đề tự do báo chí,… Từ khóa tự do Lí luận Từ khóa tự do Báo chí Địa chỉ HVBCTTKho cán bộ(1): 30200257 Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(10): 90100576-80, 90101272-6 Địa chỉ HVBCTTKho nhiều bản(65): 30123521-85 Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10100257-8 Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(20): 20104048-67

00000000nam a2200000 a 4500001

002

004

005

008

009

020

039

041

082

100

245

260

300

500

520

653

653

852

852

852

852

852

890

12229
1
12848
201710271400
s2013 vm| vie
1 0
|c90000đ
|a20171027140045|bluyenvth|c20171027140026|dluyenvth|y20171013171815|zajclib
|aVie
|a070/070.4|b
|aNguyễn, Văn Dững|cPGS,TS
|aCơ sở lý luận báo chí / |cPGS,TS. Nguyễn Văn Dững
|aH. : |bLao động, |c2013
|a319tr ; |c22cm
|aĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
|aNội dung giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản và hệ thống về hệ thống khái niệm cơ bản của lý luận báo chí, như về khái niệm và đặc điểm báo chí, bản chất hoạt động báo chí, đối tượng, công chúng và cơ chế tác động của báo chí, về các chức năng và nguyên tắc cơ bản của hoạt động báo chí, về chủ thể hoạt động báo chí, vấn đề tự do báo chí,…
|aLí luận
|aBáo chí
|aHVBCTT|bKho cán bộ|j(1): 30200257
|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(10): 90100576-80, 90101272-6
|aHVBCTT|bKho nhiều bản|j(65): 30123521-85
|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10100257-8
|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(20): 20104048-67
|a98|b140|c0|d0

Xem thêm: tiểu luận di chúc hồ chí minh

*

Xem thêm: Giải Phương Trình Logarit Bằng Phương Pháp Mũ Hóa, Giải Phương Trình Logarit Bằng Cách Mũ Hóa

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn