Chuyên Đề Phương Trình Lượng Giác Trắc Nghiệm Phương Trình Lượng Giác Có Đáp Án

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vở bài tập

Lớp 3

Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu

*

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11Bài 1: Hàm số lượng giácBài 2: Phương trình lượng giác cơ bảnBài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặpÔn tập chương 1Bài 1: Quy tắc đếmBài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơnBài 4: Phép thử và biến cốBài 5: Xác suất của biến cốÔn tập chương 2 Bài 1-2: Phương pháp quy nạp toán học – Dãy sốBài 3: Cấp số cộngBài 4: Cấp số nhânÔn tập chương 3Bài 1: Giới hạn của dãy sốBài 2: Giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàmBài 2: Các quy tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cấp haiÔn tập chương 5Ôn tập cuối năm
30 câu trắc nghiệm: Phương trình lượng giác cơ bản có đáp án (phần 1)
Trang trước
Trang sau

30 câu trắc nghiệm: Phương trình lượng giác cơ bản có đáp án (phần 1)

Câu 1: Phương trình sinx = cosx có số nghiệm thuộc đoạn <0;π> là:

Quảng cáo
cript>

A.1

B.4

C.5

D.2

Hiển thị đáp án

Ta có sinx = cosx ⇒ sinx = sin(π/2 – x)

*

Do x ∈ <0;π> nên k = 0. Vậy chỉ có 1 nghiệm của phương trình thuộc <0;π>.Chọn đáp án A

Câu 2: Phương trình sin2x = 1 có nghiệm là:

A.π/2+k4π, k ∈ Z.

Đang xem: Chuyên đề phương trình lượng giác trắc nghiệm

B.π/2+kπ, k ∈ Z.

C.π/4+k2π, k ∈ Z.

D.π/4+kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án D

Câu 3: Phương trình sin2 x/3 = 1 có nghiệm là:

A.π/2+k2π, k ∈ Z.

B.3π/2+k2π, k ∈ Z.

C.3π/2+k3π, k ∈ Z.

D.kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án C

Câu 4: Phương trình 2cosx – √3 = 0 có tập nghiệm trong khoảng (0;2π) là:

*

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án A

Câu 5: Phương trình sin(πcos2x) = 1 có nghiệm là:

A.x = kπ, k ∈ Z.

B.π+k2π, k ∈ Z.

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2 Trang 30, Giải Vở Bài Tập Toán 4 Tập 2 Trang 30

C.π/2+kπ, k ∈ Z.

D.±π/6+kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 6: Phương trình cosx/2 = – 1 có nghiệm là:

A.x = 2π + k4π, k ∈ Z. B.x = k2π, k ∈ Z.

C.x = π + k2π, k ∈ Z. D.x = 2π + kπ, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 7: Phương trình cos23x = 1 có nghiệm là:

A.x = kπ, k ∈ Z. B. x =kπ/2, k ∈ Z.

C.x =kπ/3, k ∈ Z. D.x =kπ/4, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 8: Phương trình tan( x – π/4) = 0 có nghiệm là:

A.x = π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = 3π/4 + kπ, k ∈ Z.

C.x = kπ, k ∈ Z. D.x = k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 9: Phương trình cot( x + π/4) = 0 có nghiệm là:

A.x = – π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = π/4 + kπ, k ∈ Z.

Xem thêm: Cách Đặt Công Thức Cho Cả Cột Trong Excel, Kéo Công Thức Nhanh Trong Excel

C.x = – π/4 + k2π, k ∈ Z. D.x = π/4 + k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Câu 12: Trong <0;2 π), phương trình sin2x + sinx = 0 có số nghiệm là:

A.1 B.2

C.3 D.4

Hiển thị đáp án

Câu 13: Phương trình sinx + √3cosx = 1 có số nghiệm thuộc (0;3π) là:

A.2 B.3

C.4 D.6

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án B

Câu 14:Phương trình √2cos(x + π/3) = 1 có mấy họ nghiệm?

*

A.0 B.2

C.1 D.3

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án B

Câu 15: Số nghiệm của phương trình sin(x + π/4) = 1 thuộc <0;3π> là:

A.1 B.0

C.2 D.3

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án C

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.lingocard.vn

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC lingocard.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.lingocard.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình