Bt Chuỗi Phương Trình Hóa Học Lớp 9 Chương 1 Môn Hóa Học Lớp 9

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vở bài tập

Lớp 3

Vở bài tập

Đề thi

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu

*

Chuyên đề Hóa học lớp 9Chương 1: Các loại hợp chất vô cơChương 2: Kim loạiChương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcChương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệuChương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng hóa học về phi kim hay, chi tiết
Trang trước
Trang sau

Lý thuyết và Phương pháp giải

→ Ở dạng bài tập này học sinh cần nhớ rõ về tính chất hóa học của phi kim và các hợp chất của nó, đồng thời nhớ rõ các phương trình phản ứng của từng chất.

Đang xem: Chuỗi phương trình hóa học lớp 9 chương 1

Bài tập vận dụng

Bài 1: Viết các phương trình phản ứng theo chuỗi biến hóa sau:

a. Cl2 → NaCl → HCl → CuCl2 →AgCl

b. Cl2 → HCl → AgCl → Cl2 → Br2 →I2 

c. MnO2 → Cl2 → KCl → HCl → Cl2 → CaOCl2

 

Hướng dẫn:

a. Cl2 + 2Na → 2NaCl 

2NaCl + H2SO4 đ → Na2SO4 + 2HCl 

2HCl + CuO →CuCl2 + H2O

2CuCl2 + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2AgCl↓ 

b. Cl2 + H2 −a/s→ 2HCl 

HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

 

2AgCl −đ/p→ 2Ag ↓ + Cl2 

Cl2 + 2NaBr →2NaCl + Br2 

Br2+ 2NaI → 2NaBr + I2 

c. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2 

Cl2 + 2K → 2KCl

2KCl + H2SO4 đ,n → K2SO4 + 2HCl↑ 

6HCl + KClO3 → KCl + 3H2O + 3Cl2 ↑ 

Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O

Bài 2: Bổ túc và cân bằng các pt theo sơ đồ:

a. HCl + ? → Cl2 + ? + ? b. ? + ? →CuCl2 + ?

c. HCl + ? →CO2 + ? + ? d. HCl + ? →AgCl + ?

e. KCl + ? →KOH + ? + ? f. Cl2 + ? →HClO + ?

g.

Xem thêm: phương án giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính

Cl2 + ? NaClO + ? + ? h. Cl2 + ? → CaOCl2 + ?

i. CaOCl2 + ? → HClO + ? k. NaClO + ? → NaHCO3 + ? 

Hướng dẫn:

a. HCl + MnO2 → Cl2 + H2O + MnCl2 

b. CuO + HCl → CuCl2 + H2O

c. HCl + Na2CO3 → CO2 + NaCl + H2O

d. HCl + AgNO3 → AgCl ↓ + HNO3

e. KCl + H2O −đpdd cmn→ KOH + Cl2 + H2O

f. Cl2 + H2O → HClO + HCl

g. Cl2 + NaOH → NaClO + NaCl + H2O

h. Cl2 + Ca(OH)2 đặc → CaOCl2 + H2O

i.

Xem thêm: Mẹo Và Cách Học Thuộc Phương Trình Hóa Học Nhanh, Cách Học Tốt Phương Trình Hóa Học Hay

CaOCl2 + HCl → HClO + CaCl2

k. NaClO + H2CO3 → NaHCO3 + HClO

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, lingocard.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình