Chứng Minh Trong Văn Nghị Luận Là Gì, Ctrong Bài Văn Nghị Luận Luận Điểm

Câu 1: Chứng minh trong văn nghị luận là gì ?A. Là một phép lập luận sử dụng các dẫn chứng để làm sáng tỏ một vấn đề nào đóB. Là một lập luận sử dụng lí lẽ để giải thích một vấn đề nào đó mà người chưa hiểu.C. là một phép lập luận sử dụng lí lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ một nhận định, một luận điểm nào đó.D. Là một phép lập luận sử dụng các tác phẩm văn học để làm rõ một vấn đề nào đó.Câu 2: Lí do nào khiến cho bài văn viết theo phép lập luận chứng minh thiếu tính thuyết phục?A. Luận điểm được nêu rõ ràng, xác đángB. Lí lẽ và dẫn chứng đã được thừa nhậnC. Lí lẽ và dẫn chứng phù hợp với luận điểmD. Không đưa dẫn chứng, đưa lí lẽ để làm sáng tỏ luận điểmĐọc văn bản “Đừng sợ vấp ngã” (sách giáo khoa ngữ văn 7 tập 2 trang 41-42) và trả lời câu 3 và 4:Câu 3: Luận điểm cơ bản của văn bản này là gì?A. Đừng sợ vấp ngã.B. Câu chuyện vấp ngã của những người nổi tiếng.C. Tác dụng của những lần vấp ngãD. Cả 3 ý trênCâu 4: Câu văn nào trong đoạn văn mang luận điểmA. Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ.B. Vậy xin bạn chớ lo sợ thất bại.C. Điều đáng sợ hơn là bạn đã bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình.D. Cả A và BCâu 5: Chọn một từ thích hợp nhất trong số các từ nêu ra để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau đây: Âm nhạc là nghệ thuật gắn bó với con người từ khi ….. (1) mẹ tới lúc … (2) cuộc đời. Ngay từ lúc chào đời, …(3) đã được ôm ấp trong lời ru nhẹ nhàng của người mẹ. Lớn lên với những bài hát … (4), trưởng thành với những …(5) lao động, những khúc…(6) vui buồn, với biết bao sinh hoạt nghệ thụât …(7) từ thôn xóm đến thành thị, người Việt Nam chúng ta cho đến lúc hết cuộc đời vẫn còn … (8) vẳng theo với những điệu hò đưa linh hay… (9) đưa đám.(Phạm Tuyên, Các bạn nhỏ đền với âm nhạc)1. A. sinh ra B. lọt lòng C. chào đời D. đẻ ra2. A. từ biệt B. chết C. từ trần D. ra đi3. A. thằng nhỏ B. trẻ con C.em bé D. con nít4. A. đồng dao B. tiền chiến C. cách mạng D. đồng quê5. A. ca khúc B. tiếng ru C. điệu hò D. làn điệu6. A. khúc ca B. tình ca C. hò D. vè7. A. điêu khắc B. điện ảnh C. ca hát D. hội hoạ8.A. tiếng nhạc B. ca nhạc C. tiếng ru D. tiếng hò9. A. điệu hò B. điệu nhảy C. điệu kèn D. điệu múaGiúp tớ với !!!

Đang xem: Chứng minh trong văn nghị luận là gì

Xem 1 trả lời Trả lời
Trả lời (1)

Xem thêm: 4 Lý Do Lựa Chọn Khóa Học Excel Online Edumall Chất Lượng Nhất

Thưởng T.3/2021 Bảng xếp hạng Khảo sát

Xem thêm: Trong Tập Các Số Phức Cho Phương Trình Z 2 6Z M 0, Trong Tập Các Số Phức, Cho Phương Trình Z2

*

1C2D3D4DÂm nhạc là nghệ thuật gắn bó với con người từ khi lọt lòng mẹ cho tới lúc từ biệt cuộc đời. Ngay từ lúc chào đời, em bé đã được ôm ấp trong lời ru nhẹ nhàng của mẹ. Lớn lên với những bài hát đồng dao, trưởng thành với những điệu hò lao động, những khúc tình ca vui, buồn biết bao sinh hoạt nghệ thuật ca hát từ thôn xóm đến thành thị, người Việt Nam cho tới lúc hết cuộc đời vẫn còn tiếng nhạc vẳng theo với những điệu hò đưa linh hay điệu kèn đưa đám.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn