Cho Tam Giác Abc Viết Phương Trình Tham Số, Trong Mặt Phẳng Oxy Cho Tam Giác Abc Với A(

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Cho tam giác ABC, biết A(1; 4), B(3; -1) và C(6; 2), lập phương trinh tham số của đường thẳng AH và phương trình tổng quát của trung tuyến AM

*

Đường cao AH là đường thẳng đi qua A(1; 4) và vuông góc với BC.

Đang xem: Cho tam giác abc viết phương trình tham số

*

= (3; 3) =>

*

*

nên

*

nhận vectơ

*

= (3; 3) làm vectơ pháp tuyến và có phương trình tổng quát:

AH : 3(x – 1) + 3(y -4) = 0

3x + 3y – 15 = 0

=> x + y – 5 = 0

Gọi M là trung điểm BC ta có M (

*

;

*

)

Trung tuyến AM là đường thẳng đi qua hai điểm A, M. Theo các viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm trong câu a) ta viết được:

AM : x + y – 5 = 0

*

Cho tam giác ABC biết A(1; 4), B(3; -1) và C(6; 2).

a, Lập phương trình tổng quát của các đường thẳng AB, BC và CA.

Xem thêm: Cách Mở File Xlsx Bằng Excel 2007 Bằng Excel 2003? File Xlsx Là Gì

b, Lập phương trình tổng quát của đường cao AH và trung tuyến AM.

Xem thêm: Bài Dự Thi Đại Sứ Văn Hóa Đọc Năm 2020 Bài Mẫu, Mẫu Đăng Ký Dự Thi Đại Sứ Văn Hóa Đọc 2021

*

= (2; -5). Gọi M(x; y) là 1 điểm nằm trên đường thẳng AB thì AM = (x – 1; y – 4). Ba điểm A, B, M thẳng hàng nên hai vec tơ

*

*

cùng phương, cho ta:

*

=

*

5x + 2y -13 = 0

Đó chính là phương trình đường thẳng AB.

Tương tự ta có phương trình đường thẳng BC: x – y -4 = 0

phương trình đường thẳng CA: 2x + 5y -22 = 0

Đúng 0
Bình luận (0)

Cho mặt phẳng oxy , cho 3 điểm A(2;-1) B(4;5) C(-3;2) và đường thẳng d có phương trình : x-3y+3=4 a. Viết phương trình tổng quát của đường cao

b. Viết phương trình tham số của đường trung tuyến AM

c. Viết phương trình đt đi qua A vuông góc với B

d. Viết phương trình đt đi qua B//D e. Viết ptđt song song cách BC

Lớp 10 Toán
0
1
Gửi Hủy

Lập phương trình tham số của AB, AC và phương trình tổng quát BC của tam giác ABC biết trung điểm của AB là M(-3;4), hai đường cao kẻ từ A và B lần lượt có phương trình 2x-5y+2 =0 và 10-x+3y =5

Lớp 10 Toán
0
0
Gửi Hủy
lingocard.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình