Cách Chèn Dữ Liệu Trong Excel, Cách Thêm Hàng, Xóa Hàng Trong Excel

Trong nội dung tài liệu Excel, chúng ta click vào vị trí muốn chèn tài liệu Word. Sau đó, click tiếp vào tab Insert trên thanh Ribbon rồi chọn mục Object.

Đang xem: Chèn dữ liệu trong excel

Bước 2:

Xuất hiện bảng Object. Tại đây sẽ có 2 lựa chọn để chèn nội dung Word đó là Create New tạo file chèn mới hoặc Create from File chèn file đã có sẵn. Trước hết, tôi sẽ click chuột vào Create from File.

Sau đó nhấp tiếp vào nút Browse để mở thư mục chứa file Word trên máy tính. Bên dưới sẽ có 2 lựa chọn Link to file đường dẫn tới thư mục chứa file, Display as icon có hiển thị icon tài liệu Word hay không. Nếu muốn thay đổi icon hiển thị khác thì click vào nút Change icon…

Cuối cùng nhấn OK để lưu lại.

Nếu bạn nhấn chọn Create New file tạo mới, tại mục Object type nhấn vào tài liệu Microsoft Word document. Như vậy người dùng sẽ tiến hành tạo file Word mới trong Excel. Tiếp đến tích chọn vào ô Display as icon để hiển thị icon. Cuối cùng cũng nhấn OKđể lưu lại.

Bước 3:

Kết quả sau khi chèn nội dung Word vào tài liệu Excel như hình dưới đây. Khi click vào biểu tượng Word, chúng ta sẽ nhìn thấy đường dẫn thư mục lưu tài liệu đó. Nhấp tiếp chuột vào biểu tượng này, bạn sẽ mở ngay nội dung Word bằng trình đọc văn bản trên máy tính.

Nhúng dữ liệu từ Excel sang Word 2013.

Ví dụ viết bảng chi tiết lương cho 100 công nhân sử dụng dữ liệu từ Word và Excel.

Chi tiết lương được tạo bởi file Word trong đó trường Họ tên, Phòng ban, chi tiết lương tháng 12/2015 đều lấy từ file Excel.

Dữ liệu file Excel:

Bước 1: Chọn MAILINGS -> Start Mail Merge -> Step by Step Mail Merge Winzard.

Xem thêm: Cách Giải Phương Trình Chứa Căn Lớp 10 Nâng Cao ? Chuyên Đề Phương Trình Chứa Căn Thức

Bước 2: Trong Mail Merge tích chọn Letters -> Next: Starting document.

Bước 3: Tích chọn Use the current document -> Next: Select recipients.

Bước 4: Kích chọn Browse chọn đường dẫn tới file Excel chứa danh sách.

Bước 5: Sau khi chọn file Excel hộp thoại Select Table xuất hiện -> chọn bảng dữ liệu muốn chèn (ở đây chọn Sheet 1) -> OK.

Bước 6: Tích chọn các bản ghi muốn lấy dữ liệu -> Chọn OK.

Bước 7: Đặt con trỏ chuột tại vị trí muồn chèn dữ liệu -> chọn More Items.

Bước 8: Chọn trường dữ liệu tương ứng -> Insert.

Bước 9: Chèn tương ứng các trường dữ liệu còn lại có kết quả sau:

Bước 10: Chọn Next: Preview your letters có bản ghi demo -> kích chọn Next: Complete the merge hoàn thành việc trộn dữ liệu.

Xem thêm: Sách Vở Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 5 Tập 2 Hay Nhất, Chi Tiết

Bước 11: Chọn Edit Individual letters -> hộp thoại xuất hiện chọn hiển thị tất cả tích All hoặc tùy chọn số bản ghi hiển thị trong mục From … To -> OK.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel