câu hỏi trắc nghiệm môn đồ họa máy tính có đáp án

Đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm môn đồ họa máy tính có đáp án

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.docx) 9 (29 trang)

Tài liệu liên quan

TỔNG HỢP CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐỒ HỌA MÁY TÍNH (có đáp án)
TỔNG HỢP CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐỒ HỌA MÁY TÍNH (có đáp án) 29 1,888 9

Tổng hợp câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án 25 1,030 1

Tổng hợp câu hỏi ôn tập môn Kinh tế phát triển kèm đáp án 18 1,605 9

Tổng hợp câu hỏi ôn thi môn Kinh tế Quốc Tế có đáp án 62 563 2

Câu hỏi ôn tập môn vật lí 12 HK1 có đáp án 34 1,019 7

Câu hỏi ôn tập môn Kinh tế chính trị có đáp án 42 806 0

Câu hỏi ôn tập môn triết cho cao học có đáp án 20 697 6

Câu hỏi ôn tập môn tin học đại cương có đáp án 11 849 14

Xem thêm: Thuyết Minh Đồ Án Nhà Cao Tầng (Đầy Đủ Kiến Trúc+Kết Cấu+Nền

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn tin học đại cương có đáp án 30 10,035 18

24 câu hỏi ôn tập môn đấu thầu quốc tế có đáp án 50 7,690 33

Câu hỏi ôn tập môn kinh tế chính trị có đáp án 97 2,855 7

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng có đáp án 74 4,192 12

TỔNG hợp câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn LỊCH sử lớp 7 có đáp án 23 4,232 5

Câu hỏi ôn tập môn nguyên lý kế toán có đáp án 31 2,159 7

32 câu hỏi ôn tập môn kinh tế môi trường có đáp án hay, đầy đủ nhất 25 2,202 13

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN 67 1,733 0

Câu hỏi ôn tập môn quản trị công nghệ có đáp án 64 1,146 3

Tổng hợp câu hỏi đúng sai môn nguyên lý thông kê có đáp án 21 2,268 24

Câu hỏi ôn tập môn thương mại quốc tế có đáp án 23 2,912 18

tổng hợp câu hỏi ôn tập môn công nghệ điện hóa 21 920 1

Xem thêm: Cách Tính Bcr Trong Excel – Tính Npv, Irr Thời Gian, Hoàn Vốn Bằng Excel

TỔNG HỢP CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐỒ HỌA MÁY TÍNH (có đáp án)Câu 21. Một đoạn thẳng lý tưởng là:A.Đoạn thẳng phải có mật độ điểm bằng nhauB.Phải bắt đầu và kết thúc đúng điểmC.Có Mật độ điểm không phụ thuộc vào độ dài và hệ số góc của đoạn thẳngD.Tất cả các phương án trênCâu 1. Điểm đầu nút của đoạn thẳng (2,6) và (3,2), giá trị hệ số góc k tính được là:A.k = 0.8B.k = 3C.k = 0.8D.k = 1.5Câu 3. Đoạn thẳng có 2 điểm là (12,20) và (22,27). Dùng thuật toán Bresenhaghm vẽ đoạn thẳng tính các giá trị p và y tại x =13:A.p = 3 và y = 21B.p = 2 và y = 21C.p = 3 và y = 22D.p = 5 và y = 23Câu 9. Đoạn thẳng có 2 điểm là (12,20) và (22,27). Dùng thuật toán DDA vẽ đoạn thẳng tính các giá trị y và yi tại x =12:A.yi = 20 và y = 20B.yi = 21 và y = 20.7C.yi = 21 và y = 21.4D.yi = 20 và y = 20.7Câu 10. Trong thuật toán Bresenham ta tính được giá trị P0 = 2dydx. Ở bước thứ i ta tính được giá trị Pi , nếu Pi < 0 ta chọn giá trị yi và Pi theo công thức sau:A.Yi+1= Yi + 1 và Pi+1=Pi + 2dy – 2dxB.Yi+1= Yi và Pi+1 = Pi + 2dyC.Yi+1= Yi và Pi+1=Pi = 2dy – 2dxD.Yi+1= Yi + 1 và Pi+1 = Pi + 2dyCâu 11. Trong thuật toán Bresenham ta tính được giá trị P0 = 2dydx. Ở bước thứ i ta tính được giá trị Pi , nếu Pi > 0 ta chọn giá trị yi và Pi theo công thức sau:A.Yi+1= Yi + 1 và Pi+1 = Pi + 2dy – 2dxB.Yi+1= Yi và Pi+1 = Pi + 2dyC.Yi+1= Yi và Pi+1 = Pi + 2dyD.Yi+1= Yi + 1 và Pi+1 = Pi + 2dy – 2dx CÂU HỎI ƠN TẬP ĐỒ HỌA MÁY TÍNH Câu 21 Một đoạn thẳng lý tưởng là: A B C D Đoạn thẳng phải có mật độ điểm Phải bắt đầu kết thúc điểm Có Mật độ điểm không phụ thuộc vào độ dài hệ số góc đoạn thẳng Tất phương án Câu Điểm đầu nút đoạn thẳng (-2,-6) (3,-2), giá trị hệ số góc k tính là: A B C D k = 0.8 k=3 k = -0.8 k = 1.5 Câu Đoạn thẳng có điểm (12,20) (22,27) Dùng thuật toán Bresenhaghm vẽ đoạn thẳng tính giá trị p y x =13: A B C D p = -3 y = 21 p = -2 y = 21 p = -3 y = 22 p = y = 23 Câu Đoạn thẳng có điểm (12,20) (22,27) Dùng thuật toán DDA vẽ đoạn thẳng tính giá trị y yi x =12: A B C D yi = 20 y = 20 yi = 21 y = 20.7 yi = 21 y = 21.4 yi = 20 y = 20.7 Câu 10 Trong thuật toán Bresenham ta tính giá trị P0 = 2dy-dx Ở bước thứ i ta tính giá trị Pi , Pi < ta chọn giá trị yi Pi theo công thức sau: A Yi+1= Yi + Pi+1=Pi + 2dy – 2dx B Yi+1= Yi Pi+1 = Pi + 2dy C Yi+1= Yi Pi+1=Pi = 2dy – 2dx D Yi+1= Yi + Pi+1 = Pi + 2dy Câu 11 Trong thuật toán Bresenham ta tính giá trị P0 = 2dy-dx Ở bước thứ i ta tính giá trị Pi , Pi > ta chọn giá trị yi Pi theo công thức sau: A Yi+1= Yi + Pi+1 = Pi + 2dy – 2dx B Yi+1= Yi Pi+1 = Pi + 2dy C Yi+1= Yi Pi+1 = Pi + 2dy D Yi+1= Yi + Pi+1 = Pi + 2dy – 2dx Câu 12 Trong thuật tốn DDA ta có x = x+1, m = dy/dx giá trị y yi tính theo công thức sau đây: A Yi+1 = Yi + m, Yi+1 = Round(Y) B Yi-1 = Yi + m, Yi+1 = Round(Y) C Yi+1 = Yi + m, Yi+1 = Y1 D Yi-1 = Yi + m, Yi+1 = Y Câu 13 Theo giải thuật MidPoint vẽ đoạn thẳng O điểm giữa, Ta có Pi = 2F(O) = 2F(Xi+1, Yi + 1/2) giá trị Pi điểm O nằm đoạn thẳng: A Pi = B Pi = Pi + C Pi > D Pi < Câu 14 Theo giải thuật MidPoint vẽ đoạn thẳng O điểm giữa, Ta có Pi = 2F(O) = 2F(Xi+1, Yi + 1/2) giá trị Pi điểm O nằm đoạn thẳng: A Pi = B Pi = Pi + C Pi > D Pi < Câu 15 Thuật tốn MidPoint để vẽ đường tròn chia làm phần Ta có điểm đầu x,y lấy đối xứng qua trục đường phân giác để xác định điểm lại Khi lấy đối xứng qua trục Ox tọa độ x, y tính sau: A x,y giữ nguyên B Tọa độ –x, -y C x giữ nguyên, y thay đổi D y giữ nguyên, x thay đổi Câu 16 Thuật tốn MidPoint để vẽ đường tròn chia làm phần Ta có điểm đầu x,y lấy đối xứng qua trục đường phân giác để xác định điểm lại Khi lấy đối xứng qua trục Oy tọa độ x, y tính sau: A x,y giữ nguyên B Tọa độ –x, -y C x giữ nguyên, y thay đổi D y giữ nguyên, x thay đổi Câu 17 Thuậ tốn Midpoint để vẽ đường tròn chia làm phần Điểm có tọa độ (y,x) đối xứng qua Ox tọa độ nào? A (x,y) B (x,-y) C (y,-x) D (-y,-x) Câu 18 Câu lệnh SetColor dùng để làm gì? A Vẽ đoạn thẳng B Thiết lập dạng đường thẳng C Trả hệ số nguyên dương màu điểm ảnh D Đặt màu vẽ cho lệnh vẽ đoạn thẳng, hình chữ nhật, đa giác, đường tròn Câu 22 Lệnh GetPixel(X,Y) word : dùng để làm ? A Lệnh vẽ điểm có tọa độ (x,y) B Lệnh trả số nguyên dương màu điểm ảnh tọa độ (x,y) C Đặt màu vẽ cho lệnh vẽ đoạn thẳng, hình chữ nhật, đa giác, đường tròn D Thiết lập dạng đường thẳng Câu 23 Cho biết ý nghĩa câu lệnh sau: SetViewPort(getmaxX div 2, getmaxY div 2, GetmaxX, GetmaxY, clipoff) A Thiết lập chế độ vẽ B Di chuyển trỏ đồ họa tọa độ GetmaxX div 2, GetmaxY div C Đưa gốc tọa độ hình D Tơ màu cho hình chữ nhật từ tọa độ (GetmaxX div 2, getmaxY div 2) đến (GetmaxX, GetmaxY) Câu 24 Lệnh SetFillStyle() lệnh đặt mẫu tô cho đối tượng, Hãy chọn đáp án sai đáp án sau: A Tơ hình chữ nhật B Tơ hình hộp C Tơ đa giác D Tô đoạn thẳng Câu 25 Trong lệnh SetViewPort(getmaxX div 2, getmaxY div 2, GetmaxX, GetmaxY, clipoff) Thì clipoff có nghĩa ? A Xóa nội dung bên ViewPort B Loại bỏ Viewport trở chế độ toàn hình C Cho phép vẽ ngồi vùng viewport D Khơng cho phép vẽ ngồi vùng ViewPort Câu 27 Hàm GetX, GetY cặp hàm gì? A Trả lại tọa độ thời CP B Chuyển trỏ tới vị trí X,Y C Hàm trả lại giá trị mầu có D Di chuyển gốc tọa độ vị trí GetX, GetY Câu 28 Lệnh tơ màu đa giác lệnh nào? A FillPoly(n,P) B FloodFill(x,y,c) C SetFillStyle() D SetColor Câu 29 Lệnh Bar(X1,Y1,X2,Y2) lệnh ? A Tơ hình chữ nhật B Tơ hình chữ nhật đặc C Tơ hình hộp D Tơ đa giác Câu 30 Trong chương trình vẽ đa giác lệnh gán giá trị dagiac<6> := dagiac<1> để làm ? A Vẽ đa giác có đỉnh B Để vẽ đa giác khép kín có đỉnh trùng với đỉnh C Vẽ đa giác chồng lên D Vẽ đỉnh đa giác Câu Đối tượng nhỏ đồ họa máy tính gì? A KB B Byte C Pixel D Bit Câu Thuật toán Bresenham vẽ đuồng thẳng dựa phép toán nào? A Phép toán số thực B Thay phép toán số thực phép toán số nguyên C Phép dịch bit D Phép cộng bit Câu Thuật toán Dda vẽ đường thẳng dựa phép toán nào? A Phép toán số nguyên B Phép toán số thực C Phép cộng bit D Phép dịch bit Câu Giả sử có điểm yi thuật tốn Bresenham điểm i+1 có tọa độ là: A Ytrước = Ysau + m B Yi C Yi+1 Yi D Yi+1 Câu Hình dạng chuỗi ký tự xác định tập đường gấp khúc cho chọn Font ? A Font bitmap B Font TrueType C Font Vector D Font CHR Câu Hình dạng chuỗi ký tự xác định tập mâu Pixel chọn Font nào? A Font bitmap B Font TrueType C Font Vector D Font CHR Câu Giao điểm hai đoạn thẳng gọi gì? A Đường gấp khúc B Đỉnh C Đường thẳng D Điểm Câu Ta có điểm xi,yi bước thứ i ta xét điểm cần chọn, bước thứ i+1 xi+1=xi+1 yi+1 = yi yi+1 trường hợp đọn thẳng có hệ số góc: A M > B M < C < m < D M =0 Câu Trong vòng lặp for(i = x1; i < x2;i++) ta gán giá trịx:= x+1 y:= y+m minh họa thuật toán vẽ đường thẳng bằng: A Bresenham B DDA C Midpoint D Không phải phép gán thuật toán vẽ đường thẳng Câu 10 Trong vòng lặp for(i = x1; i < x2;i++) ta gán giá trị x:= x+1;y:= y+m; PutPixel(x,round(y),color) minh họa thuật toán vẽ đường thẳng bằng: A Bresenham B DDA C Midpoint D Không phải phép gán thuật toán vẽ đường thẳng Câu 11 Chọn phương án sai cho kỹ thuật đồ họa điểm: A Quan sát đối tượng nhiều góc nhìn khác cách thay đổi góc nhìn B Dễ dàng thay đổi màu sắc đối tượng (màu sắc, độ sáng) C Xóa dễ dàng Pixel đối tượng D Đối tượng hiển thị thông qua mẫu rời rạc Câu 12 Hệ tọa độ thiết bị chuẩn (Normalized device coordinates) sử dụng với mục đích: A Một hình ảnh hiển thị thiết bị xác chưa hiển thị xác thiết bị khác B Một hình ảnh hiển thị thiết bị xác chắn hiển thị xác thiết bị khác C Một hình ảnh hiển thị thiết bị se tạo hình ảnh tương tự thiết bị khác D Các mục sai Câu 13 Nếu thônng tin Pixel hình dùng 16-bit Thì bảng LUT (Lookup Table) có số màu là: A 65536 màu B 1024 màu C 16 màu D 1016 màu Câu 14 Nếu thônng tin Pixel hình dùng 8-bit Thì bảng LUT (Lookup Table) có số màu là: A 256 màu B màu C 1024 màu D 32 màu Câu 15 Nếu thơnng tin Pixel hình dùng 10-bit Thì bảng LUT (Lookup Table) có số màu là: A 1024 màu B 32 màu C 256 màu D 10 màu Câu 16 Giải thuật sau giái thuật học? Void Function(int xt, int yt, int r, int c) X++; } } A Giải thuật Bresenham xây dựng đường tròn B Giải thuật MidPoint xây dựng đường tròn C Giải thuật Bresenham xây dựng đường ellipse D Giải thuật Midpoint xây dựng đường ellipse Câu 17 Đoạn mã sau mô tả giải thuật ? dx = x2 – x1; dy = y2 – y1; p = *dy – dx for (x = x1;x

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án