Cấp Sổ Đỏ Sai Diện Tích So Với Thực Tế Sử Dụng Thì Làm Thế Nào?

Nếu bạn mua phải một bất động sản có diện tích thực tế không đúng với diện tích trên sổ đỏ, vậy làm thế nào để giải quyết được vấn đề này? Liệu có chỉnh sửa lại cho đúng với diện tích thực tế hay không? Các thủ tục pháp lý đề nghị chỉnh sửa gồm những bước nào? Phải chuẩn bị những giấy tờ gì và thuế/phí ra sao? Hãy cùng lingocard.vn giải đáp vấn đề trên trong bài viết này nhé.

Đang xem: Cấp sổ đỏ sai diện tích

Dựa trên cơ sở pháp lý

Luật đất đai 2013

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Bị sai diện tích khi đổi sổ đỏ thì giải quyết như thế nào?

Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2013 có quy định:

“Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi. Giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân. Địa chỉ của người sử dụng đất. Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân. Hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất. Tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai. Tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.“

Vì thông tin về diện tích của thửa đất ghi trên Giấy chứng nhận sai. Nên bạn cần yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đính chính diện tích thửa đất.

*

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi sai diện tích đất sẽ được thu hồi, đính chính.

Thủ tục đính chính do bị sai diện tích khi đổi sổ đỏ

Khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai quy định về trình tự đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

Bước 1: Khi phát hiện sự sai sót về diện tích đất được cấp sổ đỏ ít hơn diện tích đất thực tế. Trước hết bạn phải nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp đến phòng đăng ký đất đai thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Hoặc văn phòng đăng ký đất đai thuộc sở tài nguyên môi trường để được đính chính.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai sẽ kiểm tra, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót. Chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Đồng thời lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Bước 3: Người sử dụng đất đến nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo giấy hẹn.

Xem thêm: Hàm Thêm Dấu Chấm Trong Excel, Hàm Thêm Dấu Chấm Trong 1 Dãy Số

*

Thủ tục đính chính do bị sai diện tích khi đổi sổ đỏ.

Các hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận được quy định tại khoản 3 điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, cụ thể gồm:

– Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp; 

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

Về thời gian thực hiện thủ tục đính chính là không quá 10 ngày, theo điểm r khoản 2 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP:

r) Thời gian thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với dất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp là không quá 10 ngày.

Cần chuẩn bị những lệ phí nào?

*

Cần chuẩn bị các lệ phí theo quy định.

Phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ do từng địa phương quy định. Bao gồm:

+ Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động đất đai.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Khóa Học Artificial Intelligence And Machine Learning

+ Phí cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong trường hợp có yêu cầu).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích