cân bằng phương trình hóa học bằng máy tính casio fx 580 vn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (112.44 KB, 6 trang )

Đang xem: Cân bằng phương trình hóa học bằng máy tính casio fx 580 vn

Nguyễn minh tuyến_sp hóa KO8
CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY fx 500 và
fx570 và các đời máy có giải hệ 3 ẩn 3 phương trình
LỜI NÓI ĐẦU
nghe có Vẻ lạ nhưng đó là sự thật !!!! chỉ với chiếc máy tính cầm tay có thể giải hệ 3 phương
trình 3 ẩn là bạn có thể cân bằng phương trình hóa học mà bạn không cần biết 1 tý gì về hóa
học,điều này xét về mặc hóa học thì nó là một điều phản hóa học nhưng với tình hình hóa
học chỉ chú trọng đào tạo để đi thi thì kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng .tôi viết bài
này không vì lợi danh chỉ muốn được góp chút sức lực nhằm giúp các bạn có kết quả cao
hơn trong học tập
điều cuối cùng mình xin góp ý đó là phương pháp này do mình tự nghĩ ra từ năm nhất học
SƯ PHẠM HÓA KO8 khoảng học kỳ 2 năm 1 TỨC KHOẢNG THÁNG 1 NĂM 2008 dù
các bạn biết được phương pháp của mình khi truyền đạt NHỚ hãy nói tới đó là phương pháp

của NGUYỄN MINH TUYẾN LỚP SƯ PHẠM HÓA K08 ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN nếu
các bạn có gì không hiểu hãy liên hệ mình để biết thêm chi tiết gmail
supham.bmt
gmail.com hoặc yahoo tuyen_bmt2001 HOẶC FACEBOOK LÀ
tuyen_bmt2001
yahoo.com lưu ý mình sẽ post link tải lên facebook nêu ko tìm thấy thì gõ
anh hùng xe đạp thử hay go tìm gamil thử hjhj
-mình từng nghe một câu rất hay là tôn trọng quyền sáng chế cũng là để người khác tôn trọng
mình vì đó là sản phẩm trí tuệ của họ.
-nếu các bạn làm được như vậy mình rất Thanks you very much chúc cac bạn có một kết quả
học tập như ý muốn
1
Nguyễn minh tuyến_sp hóa KO8
PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC BẰNG MÁY TÍNH CẦM

TAY
VỚI PHƯƠNG TRÌNH 5 CHẤT
– Để cân bàng được mình có một số quy tắc như sau các bạn cần nắm vững
– Đầu tiên các bạn viết một phương trình và sản phẩm phản ứng (lưu ý viết sản phẩm đúng
thì mới cân bàng đúng sản phẩm gì không quan trọng miến đúng là được điều này thì các
đề thi ra rồi nên các bạn không cần lo lắm)
Vd:
3 3 2 2
Cu+ HNO Cu(NO ) + NO+ H O

(1)
Tiếp đó các bạn mở máy tính cầm tay mà chúng ta thương tính toán hãy mở phần giải hệ 3

ẩn 3 phương trình đó thường thì trong máy fx500 thì là mode->mode
Với fx 500 ES thì vào mode->3->2 là vào được giải hệ 3 ẩn 3 phương trình
(với đời máy sau các bạn tự tìm hiểu cách vào hệ 3 ẩn 3 phương trình là được)
Các bạn lưu ý điều hết sức quan trọng là vì máy tinh chỉ giải đến hệ bậc 3 nên chúng ta chỉ
cân bằng được các phương trình từ 4 đến 5 chất như ví dụ trên là 5 chất Cu là 1 HNO3 là 2
Cu(NO3)2 là 3 NO là 4 và H2O là 5 chất là hết chứ sáu chất hay 7 chất thì cũng cân bằng
được nhưng hơi phức tạp các bạn muốn biết thêm chi tiết hãy liên hệ qua yahoo cua mình để
biết rõ thêm
– Với phương trình (1) thì đầu tiên chúng ta bỏ nguyên tố đồng sẽ cân bằng cuối cùng tại
vì máy tính chỉ giải tới hệ 3 ẩn àh.
– Tiếp đó chúng ta nhìn vào phương trình (1) rồi nhập các thông số vào hệ 3 ẩn 3 phương
trình vừa thiết lập được

– Chúng ta nhìn số lượng các nguyên tố rồi nhập lần lượt 3 cột của máy tính tương ứng 3
nguyên tố Hidro,NITơ và OXI lưu ý chỗ nào không có nguyên tố đó thì nhập vào bằng 0
(số không)
– Ví dụ (1) trên 4 chất quan tâm là :HNO3 Cu(NO3)2 NO H2O
Nguyên tố Hidro 1 0 0 2
a1=1 b1=0 c1=0 d1=2
Nguyên tố Nito 1 2 1 0
a2=1 b2=2 c2=1 d2=0
Nguyên tố Oxi 3 6 1 1
a3=3 b3=6 c3=1 d3=1
Sau khi nhập xong 3 số tương ứng(có nhân hệ số vidu OXI là 3×2=6) trên vào hệ phương
trình ta

được kết quả là X=2 .và Y=-3/4 và .Z=-1/2 (với các máy fx 500 thì bấm nút có dòng chữ
D/C để có kết quả dưới dạng phân số hoặc là phím shift và D/c nếu nó là hỗn số)
chúng ta không cần quan tâm các dấu âm dương chỉ quan tâm các số ở kết quả thui sau đó
chung ta viết thêm số 1 vào sau cùng của dãy kết quả vừa tính (ko được làm sai khác) như ví
dụ trên sẽ là 2,-3/4,-1/2,và 1rồi chúng ta quy đồng kết quả vừa có (như kết quả trên là quy
đồng với mẫu số chung là 4)sẽ có kết quả là 8/4 và 3/4 và 2/4 và 4/4 sau đó chúng ta chỉ giữ
lấy các tử số là 8 .3.2.4 sau đó các bạn nhập 4 số vừa tính ra trên vào 4 chất HNO3
Cu(NO3)2 NO H2O tương ứng sẽ có kết quả sau 3Cu 8HNO3
3Cu(NO3)2 và 2NO và 4H2O
2
Nguyễn minh tuyến_sp hóa KO8
Cuối cùng các bạn nhìn thấy có 3 nguyên tố đồng trong Cu(NO3) nên cân bằng lại số nguyên

tố đồng lúc đầu chúng ta bỏ đi sẽ có đầy đủ phương trình cân thiết
3Cu +8HNO
3
->3Cu(NO
3
)
2
+2NO +4H
2
O
Vậy là ta đã cân bàng xong phương trình mà ko cần biết vì sao ta cân bằng được hehe ( ko
cần hiểu số oxi hóa hóa học như thế nào)

-LƯU Ý –các kêt quả chỉ đúng với các phương trình mà nguyên tố chúng ta bỏ là 1 nguyên
tố như Cu.hoặc là Cl
2
. còn các hợp chất như FeO hoăc FeS thi ko đúng nữa vì nó có hai
nguyên tố vi dụ FeO gồm 2 nguyên tố oxi và sắt… mún cân bằng được các bạn cần làm
thêm một thao tác nữa như sau
VÍ DỤ FeO+HNO
3
->FE(NO
3
)
3

+NO+H
2
O (2)
Đây là hợp chất FeO cân bằng như TRÊN chỉ se không đúng nữa vi nó còn oxi
Đầu tiên chúng ta viết 1 cột là số lượng các nguyên tố sắt ở phương trình 2 là
FeO+HNO
3
->FE(NO
3
)
3
+NO+H

2
O (2)
Fe 1 0 1 0 0
Và cột OXI là 1 3 9 1 1
Cách 1: chúng ta để ý cột đầu tiên của sắt là 1
oxi là 1
-lấy cột của oxi nhân với 1 số bất kỳ rồi công với hàng của sắt sao cho chữ số đầu tiên
của oxi bằng 0 là được ở vi dụ trên hai số bằng nhau là 1 và 1 thi ta chi cần lấy cột oxi
trừ cột sắt là bằng không ah
như vậy lấy hàng oxi trừ hàng sắt (sắt trừ oxi cung đúng vì cột đầu tiên đều bằng 0) ta được
két quả là
0 3 8 1 1

ta được cột đầu tiên trong giải hệ là a1=3 b1=8 c1=1 d1=1
Chúng ta nhâp thêm cột hidro ở (2) là a2=1 b2=0 c2=0 d2=2
Nhâp thêm hệ số cột nitơ ở (2) là a3=1 b3=3 c3=1 d3=0
Tới đay thi chúng ta được kết quả la 2 và 3phần 5 và 1 phần 5 chúng ta đặt số 1 sau cùng và
quy đông sẽ được các hệ số cân tìm là 10HNO
3
, 3FE(NO
3
)
3
1NO và 5H
2

O ĐIỀN LAI 3
FeO SẼ DC KẾT QUẢ ĐÚNG
nếu giả sử cột ĐẦU TIÊNchúng ta là Fe
3
O
4
+ HNO
3
-> Fe(NO
3
)
3

+ NO + H
2
O
thì được 2 cột là (-4)Fe=3 0 1 0 0
(3)oxi=4 3 9 1 1
khi đó ta LẤY TẤT CẢ HÀNG sắt 30100 nhân với 4 rôi trừ với tất cả hàng oxi nhân với -3
cộng lại thì sẽ được hàng đầu tiên (-4)Fe=3 bằng 0 hoặc là nhân hàng sắt với -4 hàng oxi
bằng 3 rôi cộng lại cũng=0 (3)oxi=4
sẽ được kết quả là 0 -4×0+3×3=9 -4×1+3×9=23 -4×0+3×1=3 -4×0+3×1=3
sẽ được kết quả là 0 9 23 3 3
sau đó chúng ta nhập thêm hai cột của hidro và nito và quy đồng là ra kết quả
28HNO

3
,9Fe(NO
3
)
3
,1NO.và 14H
2
O điền
(lưu ý là lấy tất cả hàng nhân với số đó ) sẽ được cột oxi và sau đó được kết quả chung ta quy
đồng se ra kết quả
CÁCH 2 NẾU KHÔNG NHỚ THÌ CHÚNG TA LÀM THEO NHƯ SAU
 chúng ta áp dụng đinh thức crame ở cap 2 cho he 2 an 2 phuong trinh nếu ai chưa học thì

cung ko sao mình se nói qua tức quy tắc là chúng ta nhân chéo rồi trừ hàng còn lại ví dụ
như trên mình lấy cột 1 và cột 2 sẽ được kết quả là
3
Nguyễn minh tuyến_sp hóa KO8
1 0
1 3
Nhân chéo là lấy 1 nhân 3 trừ 0 nhân 1 =3 để dễ nhớ chúng ta nhìn như chiêu dòng nước
chảy từ cao xuống thấp từ 1 xuông 3 hay là chiều dấu anpha lưu ý làm ngược lại tức láy 1
nhân 0 ROI TRỪ 3X1 CŨNG ĐÚNG nhưng nếu đã làm theo chiều 1×3 thì tới đinh thức thứ
hai cũng dùng theo chiều đó ko được đổi chiều tức là lấy 1×0 như ví dụ trên
FeO+HNO
3

->FE(NO
3
)
3
+NO+H
2
O (2)
Fe 1 0 1 0 0
Và cột OXI là 1 3 9 1 1
lay cot thu nhat lam chuan se cặp đôi lần luot voi cac côt con lai
cot dau tien và cột thứ hai 1 0 nhan cheo 1×3-0x1=3
1 3

cot dau tien và cột thứ ba 1 1 nhan cheo 1×9-1×1=8
1 9
cot dau tien và cột thứ tư 1 0 nhan cheo 1×1-0x1=1
1 1
cot dau tien và cột thứ năm 1 0 nhan cheo 1×1-0x1=1
1 1
Và ta được kêt quả là 3811 sau đó cấc bạn nhập cột hiddro và cột nito vao máy tính sẽ được kết
quả như trên
CÁCH 3 LÀM NHANH NHÌN THẢNG VÀO PHƯƠNG TRÌNH
FeO+HNO
3
->Fe(NO

3
)
3
+NO+H
2
O (2) MÀ CÂN BÀNG HEHE
chi can de ý là cách trên FeO thực chất là câu SẮT NHÂN OXI TRỪ OXI NHÂN SẮT
oxi ben nao ko có thi cho bằng 0
săt o FeO la 1 nhan oxi o HNO
3
la 3-oxi o FeO la1x sat o hno3 la0=3
tiếp tục săt o FeO la 1 nhan oxi Ở Fe(NO

3
)
3
la 9-oxi o FeO la1x sat Ở Fe(NO
3
)
3
la1=8
tiếp tục săt o FeO la 1 nhan oxi Ở NO la 1-oxi o FeO la1x sat Ở NO la0=1
tiếp tục săt o FeO la 1 nhan oxi Ở H2O la 1-oxi o FeO la1x sat H2O la0=1
VÀ TA CUNG DC KẾT QUẢ 3811 RUI NHẬP CỘT HIDRO VA NITO TA CUNG DUOC
KÊT QUẢ

cái này đặc biệt có lợi với phương trình dính Fe
3
O
4
VÀ FeS,hoặc FeS
2
+HNO
3

>Fe(NO
3
)

3
+NO+H
2
O(KHÓ ĐÓ)
và PHƯƠNG TRÌNH có NH4NO3 vì nitơ trong NH4NO3co 2cách tính số OXI HÓA BÀNG -3
VÀ +1 CẢ 2 SỐ OXI HÓA ĐÚNG CẢ
LƯU Ý : voi phuong trinh 5 chat nguyen to CHÚNG TA BỎ dau tien la Cu no dung VỊ TRÍ
ĐẦU TIÊN CHÚNG TA MÚN BỎ NGUYÊN TỐ Ở VỊ TRÍ NÀO ĐỀU ĐÚNG MIÊN LÀ NÓ
CHỈ CÓ 1 NGUYÊN TỐ NHƯ Cu,Cl2 KHÔNG DÍNH 2 NGUYÊN TỐ NHƯ FeO GÔM OXI
VA SẮT
vi du phuong trinh MnO+HCL->MnCl2+Cl2+H2O
phuong trinh nay neu em lam theo cashc vua chi se rat lau ma co the bấm truc tiep lun

bay gjo anh bo nguyen to clo vi Cl
2
chi co 1 nguyen to clo ah
4
Nguyễn minh tuyến_sp hóa KO8
tuc la em bo nguyen to o vị tri nao cung dc mien la no ko dính 2 nguyen to nhu feo co oix va sat
o day minh bo la clo khi đo con lai 3 nguyen to LÀ Mn OXI VÀ HIDRO nhap vao may tinh
phat la ra lun KO CAN ÁP DUNG CACH TRÊN như vậy với hầu hết các phương trinh đêu sinh
ra H
2
O CHUNG TA CHI VIEC ÁP DUNG CÂU OXI NHÂN HĐRO TRỪ HIĐRO NHÂN
OXI GIONG NHƯ CÂU SẮT NHÂN OXI TRỪ OXI NHÂN SẮT ĐỂ KHỬ 1 NGUYÊN TỐ

Xem thêm: Đồ Án Chưng Cất Tinh Dầu Sả Năng Suất 150Kgmẻ, Tailieuxanh

RÔI NHẬP CAC NGUYÊN TỐ CÒN LẠI SẼ RA
tức la khi em lam xong CÂU OXI NHÂN HĐRO TRỪ HIĐRO NHÂN OXI se được 1 cột
trong máy tinh va mình nhập 2 cột của các nguyên tố không có hjdro va oxi
để ý 1 điều nè nếu có 4 nguyên tố sẽ tạo ra 5 chât VÀ 5 NGUYÊN TỐ SẼ TẠO RA 6 CHẤT
dựa vào đó mà đóan số sản phẩm TẠO THÀNH đo la hầu hết đúng vẫn có 1 số phương trình
nằm ngoại lê
CÁCH 4 NHANH NHẤT MỌI CÁCH
– cách này chỉ thực hiện được ở một số máy tính đời mới ra tức là có giải hệ 4 ẩn 4 phương
trình ở 1 số máy tính như máy tính của tuyến hiệu VINACAL fx 570 MS, tuyến nghĩ ở
một số máy tính fx 570 MS chắc là có giải hệ 4 ẩn 4 phương trình để kiểm tra các bạn
bấm vào như bấm giải hệ 2 ẩn 2 phương trình rồi xem có không cụ thể như máy tính
tuyến là bấm nút mode->mode->mode->1 tới đây nếu nhìn máy thông thương chỉ hiện ra

2 và 3 mà thôi còn nếu máy có giải hệ 4 ân 4 phương trình sẽ hiện lên giá trị
2 3 4 các bạn bấm nút mode->mode->mode->1 và chọn số 4 tức là nếu có
máy tính này thì không cân bỏ nguyên tố như ở trên nưa mà bấm trực tiếp lun
tuyến ví dụ phương trình
Cu + HNO
3
-> Cu(NO
3
)
2
+NO +H
2

O
CỘT CU a1=1 b1=0 c1=1 d1=0 t1=0
Cột hidro a2=0 b2=1 c2=0 d2=0 t2=2
Cột nito a3=0 b3=1 c3=2 d3=1 t3=0
Cột oxi a4=0 b4=3 c4=6 d4=1 t4=1
Ta được giá trị là
X=0,75 tức là 3/4 y=2 z=-0,75 tức là 3/4 t=0,5 tức là 1/2
Như vậy quy đồng lên ta được 3 8 324 như vậy thì đó chính là hệ số của các nguyên tố
lun 3Cu + 8HNO
3
->3Cu(NO
3

)
2
+2NO +4H
2
O
-như vậy với máy tính giải được hệ 4 ẩn 4 phương trình thì mọi phương trình 5 chất đều
cân bằng được bằng máy tính cầm tay cách này rất nhanh nhưng nhược điểm chỉ có ở 1
số máy tính mới ra đời mới ra các bạn nhà nghèo hầu như không sử dụng được hjxhjx
VớI PHƯƠNG TRÌNH CÓ 4 CHấT
Chỉ cần bấm hệ giải 3 ẩn 3 phương trình là được
ta bấm trực tiếp luôn ko cần bỏ chất nào như ví dụ sau:
Na + H

2
O -> NaOH+ H
2
Ta chỉ việc nhập 3 cột nguyên tố Na a1=1 b1=0 c1=1 d1=0
Nguyên tố Hidro a2=0 b2=2 c2=1 d2=2
Nguyên tố Oxi a3=0 b3=1 c3=1 d3=0
Sẽ được kết quả sau X=2 và Y=2 và Z=-2 va như vậy ta viết số 1 sau cùng sẽ được kết quả là
2,2,2,1 vì cả 4 số đều cùng mẫu số là 1 nên không cần cân bằng nưa và chỉ việc điền vào 4 chất
trên lần lượt là
2Na + 2H
2
O -> 2NaOH + 1 H

2
VỚI PHƯƠNG TRÌNH CÓ 6 CHẤT
5
Nguyễn minh tuyến_sp hóa KO8
Với phương trình có 6 chất sau đây là một số phương trình đặc biệt như sau
Al+HNO
3
->Al(NO
3
)
3
+NO+N2+H

2
O (7)
Vơi pt này chúng ta tách thành hai phương trình
Al+HNO
3
->Al(NO
3
)
3
+NO+ H
2
O (8)

Al+HNO
3
->Al(NO
3
)
3
+ +N
2
+H
2
O (9)
PHƯƠNG TRINH SỐ 7 CHỈ CÂN BẰNG ĐƯỢC KHI CÓ TỈ LỆ HAI KHÍ NO VÀ N2 tỉ

lệ này có thể cho dưới dạng số mol hay thể tích giả sử là tỉ lệ về số mol ta se lấy hai số mol
chia cho nhau nếu nếu không có tỉ lệ này thì không thể nào cân bằng được vì nó có vô số
giá trị cân bằng đúng
Sau khi dùng máy tính cân bằng hai phương trình số 8 và số 9 bằng máy tính ta được
Al+4HNO
3
->Al(NO
3
)
3
+NO+ 2H
2

O (8)
10Al+36HNO
3
->10Al(NO
3
)
3
+ 3N
2
+18H
2
O (9)

Sau đó ta sẽ nhân với tỉ lệ đề cho sau đó công hai phương trình đó lại là ra phương trình cần
tìm vi dụ ti lê NO và N
2
là 1 và 2 thi ta có
1 nhân(Al+4HNO
3
->Al(NO
3
)
3
+NO+ 2H
2

O )(8)
2 nhân (10Al+36HNO
3
->10Al(NO
3
)
3
+ 3N
2
+18H
2
O) (9)

NHÂN VÀ CỘNG LẠI TA ĐƯỢC
21 Al+76HNO
3
->21Al(NO
3
)
3
+NO+6N
2
+38H
2
O (7)

Các bạn kiểm tra giúp TUYẾN đúng không đang bận CHÁT CHÍT quá heeeeeeeeeee
VỚI PHƯƠNG TRÌNH CÓ 6 CHẤT (2H RỒI MỆT QUÁ NGỦ
THUI HEEEEEEEEEEEEEEEE)
DẠO NÀY TUYẾN ĐANG BẬN QUÁ CÁC BẠN
CHỜ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN ĐỢT SAU TRÊN
FACEBOOK SẼ CÓ HEEEEEEEEEE
CHÁN VÃI HỌC SƯ PHẠM XONG THẤT NGHIỆP
CHẮC KHI NÀO ĐƯỢC ĐI DẠY TUYẾN SẼ VIẾT
TIẾP
6

Tài liệu liên quan

*

Đề thi chọn học sinh giải giải toán bằng máy tính cầm tay 5 858 2

*

ĐẠO HÀM VÀ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY 5 22 106

*

cân bằng phương trình hoá học bằng máy tính cầm tay 6 35 1,417

*

Bài tập về mạng tinh thể dùng cho bồi dưỡng học sinh giỏi khi giải toán hóa học trên máy tính cầm tay 14 5 28

*

ĐỀ THI –BÀI GIẢI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP 12 (VÒNG 2) Năm học 2010 – 2011 Môn: Hóa Học ppt 3 744 6

*

cân bằng phương trình hóa học bằng máy tính cầm tay fx 500 và fx570 và các đời máy có giải hệ 3 ẩn 3 phương trình 5 6 44

*

Giải toán hóa học trên máy tính cầm tay casio 19 803 0

*

BÁO CÁO THỰC TẬP-SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM-MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TOÁN GIẢI BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY 44 664 0

*

Đề thi chọn học sinh giỏi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo 2 527 3

Xem thêm: Diện Tích Hải Phòng – Điều Kiện Tự Nhiên Xã Hội

*

skkn bài tập về mạng tinh thể dùng cho bồi dưỡng học sinh giỏi khi giải toán hóa học trên máy tính cầm tay 14 411 0

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình