Cách Tổ Hợp Nội Lực Đồ Án Thép 2 ~ Hau, Hướng Dẫn Đồ Án Thép 2

Mình sẽ làm nhiều video hơn nữa về các vấn đề kết cấu trongtầm hiểu biết cũng như cách cài đặc các phần mềm kết cấu như: sap2000, etabs,safe,….

Đang xem: Cách tổ hợp nội lực đồ án thép 2

Nhiều phần mềm hỗ trợ khác như: office, dự toán g8,hitoshoft…Phần mềm diệt virut như: Norton, Kskaperskey,…

*

Chúng ta cần xuất từ Etabs ra 3 bảng sau đây: Building modes;  Center mass Rigidity;  Modal participating Mass ratio. ——————————– – Đối với thẻ  Building modes: Trong đó: Story: Tầng, etabs sẽ sắp xếp tầng từ trên xuống! Diaphragm: tên sàn tuyệt đối cứng. Mode: tên mode, chúng ta định nghĩa 12 mode nó sẽ xuất hiện 1 đến 12. Ux, Uy, Uz là chuyển vị tịnh tiến theo phương X, Y, Z. Rx, Ry, Rz là chuyển vị xoay quang trục X, Y, Z. Trong tính gió động chúng ta sẽ quan tâm đến chuyển vị Ux, Uy để tính gió theo phương X, Y. Để xem được chuyển vị của từng tầng ứng với mode dao động ta dùng chức năng lọc của excel để lọc ra từng mode!!!! nhấp vào mũi tên cột mode để chọn mode cần xem!!! – Đến thẻ Center mass Rigidity: Trong đó: Mass X; Mass Y: là khối lượng từng tầng tham gia giao động theo phương X và phương Y. XCM, YCM: là tọa độ tâm khối lượng! XCCM, YCCM là tọa độ tâm hình học! XCR, YCR là tọa độ tâm cứ
Keep reading

Xem thêm: Soạn Bài Ôn Tập Văn Nghị Luận Ngắn Nhất, Soạn Bài Ôn Tập Văn Nghị Luận

CÁCH VẼ CẦU THANG TRONG MÔ HÌNH KHÔNG GIAN ETABS

April 04, 2017

*

Xem thêm: Mua Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 1, Sách Bài Tập Toán 6

CÁCH VẼ CẦU THANG TRONG MÔ HÌNH KHÔNG GIAN ETABS Video hướng dẫn: http://bit.ly/2nzfkU8 Để vẽ được cầu thang trong mô hình 3D các bạn phải làm chủ được view nhìn và hôm nay mình in giới thiệu với các bạn công cụ: Set building view limits… Để vào công cụ này các bạn trung cập vào thẻ view chọn Set building view limits. –         Tại plan limits: giới hạn trên mặt bằng: §   Mục Set X axis limits… Min : điểm bắt đầu xem(bắt đầu xem từ bao nhiêu mét theo phương x). Max : điểm kết thúc cần xem(tức là chúng ta cần xem từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc là bao nhiêu mét) Ví dụ : điểm bắt đầu xem theo phương x tính từ gốc tọa độ là 6m và tôi cần giới hạn vùng xem theo phương x từ 6m đến 8,2m tức vùng xem của tôi theo phương x là 2,2m. §   Mục Set Y axis limits… Giải thích tương tự Set X axis limits… §   Show all: hiện lại tất cả!!! –         Tại set story range: xem từ tầng mấy tới tầng mấy!!! Top story: tầng trên.(xem đến tầng trên thứ mấy) Botto

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án