Cách Tính Lương Thử Việc 85, Lương Thử Việc Tính Như Thế Nào

Thời gian thử việc có phải đóng bảo hiểm cho người lao động? Quy định thời gian thử việc và mức lương thử việc? Tiền lương trong thời gian thử việc? Trong thời gian thử việc người sử dụng lao động có được giữ lại một phần lương không? Trong thời gian thử việc tự ý nghỉ việc công ty có phải trả lương không?

Khi giao kết hợp đồng thử việc, người sử dụng lao động và người lao động hoàn toàn được quyền thỏa thuận về công việc làm thử, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên. Việc thỏa thuận được chính xác tiền lương trong thời gian thử việc là một việc quan trọng. 

Theo quy định tại Điều 28 “Bộ luật lao động 2019” về tiền lương trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận tuy nhiên cần đáp ứng được mức tối thiểu người sử dụng lao động chi trả cho người lao động là 85% so với mức lương của công việc này khi giao kết hợp đồng chính thức.

Đang xem: Cách tính lương thử việc 85

Vậy mức lương đối với một công việc khi người lao động tham gia làm việc chính thức được xác định như thế nào? Mức lương này đối với từng vị trí, yêu cầu công việc khác nhau thì người sử dụng lao động có thể đưa ra phù hợp với công việc đó hoặc trong lúc giao kết hợp đồng người lao động có thể thỏa thuận mức lương của mình với người sử dụng lao động và phải dựa trên mức lương tối thiểu vùng. Chính phủ dựa vào mức lương cơ sở, tình hình kinh tế đất nước và khả năng phát triển của từng vùng miền để quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu này được Chính phủ quy định và được phân chia theo vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV. 

Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận và trả lương phải từ mức lương tối thiểu vùng trở lên, được quy định với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, đảm bảo đủ thời gian làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành công việc đã thỏa thuận thì: đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề không được thấp hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Thông thường, hằng năm Chính phủ sẽ ra Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, trong đó quy định cụ thể mức tiền lương đối với từng vùng và ban hành kèm theo danh mục địa bàn nào áp dụng mức lương tối thiểu vùng này. Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng và danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu được quy định tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 2018 và được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Mức lương tính trong thời gian thử việc cũng không bao gồm các khoản trợ cấp, thưởng, hỗ trợ ăn, gửi xe,… như tính trong thời gian làm việc chính thức.

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Tập 2 Trang 18 Luyện Từ Và Câu, Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Tập 2

Tóm lại, mức lương thử việc được chi trả cho người lao động tối thiểu bằng 85% mức lương của công việc này khi giao kết hợp đồng lao động. Mức lương của công việc thì phải phụ thuộc vào mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Nếu trong thời gian thử việc, nếu thấy công việc làm thử của người lao động đạt kết quả tốt hay theo đề nghị của người lao động thì người sử dụng lao động có thể xem xét và tăng lương cho người lao động trong thời gian này. Nếu có việc tăng lương thì cần làm phụ lục hợp đồng để bổ sung nội dung hợp đồng thử việc. 

Nếu trong thời gian thử việc mà người lao động có làm thêm giờ thì lương thêm giờ được bảo đảm tính theo quy định pháp luật. Theo đó, mức lương làm thêm giờ được tính như sau: bằng ít nhất 150% mức lương vào ngày thường, bằng ít nhất 150% mức lương vào ngày nghỉ hằng tuần; bằng ít nhất 300% mức lương vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Trừ những trường hợp đặc biệt bắt buộc phải làm thêm giờ thì việc làm thêm giờ phải được người lao động đồng ý và người sử dụng lao động phải đảm bảo thời giờ làm thêm cho người lao động trong thời gian thử việc theo quy định pháp luật. 

Nếu người sử dụng lao động có vi phạm về mức lương khi giao kết hợp đồng thử việc thì sẽ được xử lý như sau:

Trong trường hợp bên sử dụng lao động áp đặt mức lương thử việc và người lao động không hề có ý kiến gì hoặc kể cả lúc ký kết hợp đồng thử việc (tức đã có sự thỏa thuận thống nhất cả bên người lao động và người sử dụng lao động) quy định mức lương thử việc mà mức lương này thấp hơn 85% mức lương của công việc đó thì hoàn toàn đang vi phạm pháp luật. Khi có tranh chấp lao động, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt hành chính khi vi phạm về quy định thử việc theo quy định tại Điều 6 Nghị định 88/2015/NĐ-CP như sau: phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc trả đủ 100% tiền lương của công việc đó cho người lao động.

Xem thêm: Tìm Các Khóa Học Dược Tá Ngắn Hạn Cấp Chứng Chỉ Y Dược 2018, Khóa Học Ngắn Hạn Cấp Chứng Chỉ Y Dược 2018

Trên đây là những quy định về cách tính lương thử việc trong hợp đồng thử việc. Mọi thắc mắc hay các yêu cầu dịch vụ liên quan về quan hệ lao động hãy liên hệ với Luật Dương gia để được giải đáp và hỗ trợ một cách tốt nhất. Một số dịch vụ của Luật Dương gia trong lĩnh vực này như: 

1. Thời gian thử việc có phải đóng bảo hiểm cho người lao động

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi là quản công ở một xưởng sản xuất, vừa rồi có đợt tuyển lao động, chúng tôi có tuyển được khoảng 15 công nhân và thử việc 2 tháng theo hợp đồng thử việc. Tôi muốn hỏi luật sư theo quy định mới hiện nay, phải đóng bảo hiểm cho cả lao động trong thời gian thử việc có đúng không?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định này, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;

*

Luật sư tư vấn pháp luật về tiền lương cho ngườ lao động:1900.6568

Như vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật, khi kết thúc thời gian thử việc nếu đạt yêu cầu thì công ty phải kí kết hợp đồng lao động với bạn nhưng nếu bạn không muốn làm việc tiếp bạn có thể nghỉ việc mà không cần báo trước cũng như không cần bồi thường và công ty phải trả lương cho bạn như thỏa thuận hoặc ít nhất là 85% mức lương chính thức của công việc đó. Việc bạn nghỉ việc không vi phạm quy định của pháp luật về lao động và cũng không ảnh hưởng đến việc làm sau này của bạn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính