Chi Tiết Cách Tính Lương Giáo Viên Mầm Non Năm 2017, Bảng Lương Giáo Viên Từ Ngày 01/7/2019

Cách tính các chế độ lương áp dụng đối với giáo viên mầm non. Tôi là giáo viên hưởng hệ số lương 2.72, có các chế độ phụ cấp thì mỗi tháng được bao nhiêu tiền lương?

Đang xem: Cách tính lương giáo viên mầm non năm 2017

Cách tính các chế độ lương áp dụng đối với giáo viên mầm non. Tôi là giáo viên hưởng hệ số lương 2.72, có các chế độ phụ cấp thì mỗi tháng được bao nhiêu tiền lương?

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi là giáo viên mầm non hưởng hệ số lương 2,72. Khu vực miền núi 0,2. Chức vụ tổ trưởng 0,2. Thâm niên nhà giáo 6%. Phụ cấp ưu đãi nhà giáo là 50%. Vậy mỗi tháng tôi được bao nhiêu tiền lương?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1.

Xem thêm: Khóa Học Thở Nauli – Cho Bụng Khỏe Trong Đẹp Ngoài Bằng Phép Thở Nauli

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Vẽ Đường Giới Hạn Trong Excel 2010, Hướng Dẫn Vẽ Đường Giới Hạn Trong Biểu Đồ Excel

Căn cứ pháp lý

+ Nghị định 47/2017/NĐ-CP

+ Thông tư 02/2017/TT-BNV

+ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT

+ Thông tư liên tịch  01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC 

Xem thêm: Giáo viên làm tổng phụ trách được giảm mấy tiết dạy?

+  Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH 

+  Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT

2. Giải quyết vấn đề

Căn cứ theo Điều 3, Thông tư 02/2017/TT-BNV, chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang dựa trên mức lương cơ cở và hệ số lương theo quy định tại Nghị định số 47/2017/NĐ-CP, mức lương, mức phụ cấp, và mức tiền như sau:

"a) Công thức tính mức lương:

Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017

=

Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng)

x

Hệ số lương hiện hưởng

b) Công thức tính mức phụ cấp:

– Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017

=

Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng)

x

Hệ số phụ cấp hiện hưởng

– Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017

=

Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017

+

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 (nếu có)

+

Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 (nếu có)

x

Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

– Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

c) Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017

=

Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng)

x

Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

Căn cứ khoản 2, Điều 3 Nghị định 47/2017/NĐ-CP từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng

Bạn là giáo viên mầm non hưởng hệ số lương 2,72. Khu vực miền núi 0,2. Chức vụ tổ trưởng 0,2. Thâm niên nhà giáo 6%. Phụ cấp ưu đãi nhà giáo là 50%. Tiền lương của bạn hàng tháng được tính như sau:

– Mức lương theo hệ số lương = 1.300.000 x 2.72 = 3.536.000

*
*

Xem thêm: Điều kiện hưởng phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên tại cơ sở giáo dục công lập

>>> Luật sư tư vấn pháp luật lương áp dụng đối với giáo viên mầm non: 1900.6568

– Phụ cấp khu vực: Căn cứ theo Tiết 2, Mục II Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT

Mức tiền              phụ cấp khu vực

=

Hệ số

phụ cấp khu vực

 

 

x

Mức lương       tối thiểu chung

Mức phụ cấp miền núi khu vực 0,2 = 0,2 x 1.300.000 = 260.000

Về phụ cấp trách nhiệm

– Căn cứ theo Tiết 1, Mục IV Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo được áp dụng so với mức lương tối thiểu chung. Bạn hiện đang hưởng chế độ phụ cấp chức vụ tổ trưởng 0,2

Mức phụ cấp trách nhiệm = 0,2 x 1.300.000 = 260.000

Về phụ cấp thâm niên

– Căn cứ khoản 3, Điều 2 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH, cách tính phụ cấp thâm niên: 

Xem thêm: Chế độ phân bổ tiết dạy cho giáo viên cấp 3

Mức tiền phụ cấp thâm niên

=

Hệ số lương theo ngạch, bậc cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng

x

Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định từng thời kỳ

x

Mức % phụ cấp thâm niên được hưởng

Mức phụ cấp thâm nên bạn được hưởng = (2.72 + 0,2) x 1.300.000 x 6% = 227.760

Về phụ cấp ưu đãi

– Căn cứ theo Tiết 1, Mục II Thông tư liên tịch  01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC  mức phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa là 50%. Phụ cấp ưu đãi được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.

Mức phụ cấp ưu đãi = 1.300.000 x (2.72 + 0.2) x 50% = 1.898.000

Tổng mức lương hàng tháng bạn được hưởng = lương cơ bản + trợ cấp khu vực miền núi +  phụ cấp trách nhiệm công việc + phụ cấp thâm niên nhà giáo + phụ cấp ưu đãi nhà giáo:

= 3.536.000 + 260.000 + 260.000 +  227.760  + 1.898.000 = 6.181.760

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính