Cách Tính Học Bổng Ftu – Hỏi Đáp Về Học Bổng Khuyến Khích Học Tập

TUYỂN SINHTuyển sinh đại học chính quyKế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinhTuyển sinh 2020Hướng dẫn thủ tụcHướng dẫn đăng ký HSXTĐÀO TẠOGIẢNG DẠY TRỰC TUYẾNTỐT NGHIỆP & TTGKĐăng ký tốt nghiệpĐăng ký họcKế hoạch đăng ký học tậpCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Chương trình đào tạo chi tiếtTÀI CHÍNHHọc phíHọc bổngGIỚI THIỆUVĂN BẢN-BIỂU MẪUTHÔNG BÁO

*
*

Trường Đại học Ngoại Thương

Select to sort by this column”>TitleSelect to sort by this column”>Hits
Thông báo về các loại học bổng KKHT dành cho sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2020-2021 tại Trụ sở chính Hà Nội Hits: 247
Danh sách sinh viên nhận học HB KKHT nhân dịp Tết Tân Sửu năm 2021 (Học bổng E) tại trụ sở chính Hà Nội Hits: 1402
Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng KKHT dành cho sinh viên chương trình đào tạo đặc biệt (học bổng B) học kỳ 2, năm học 2019-2020. Hits: 2658
Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt (học bổng C) học kỳ 2, năm học 2019-2020 Hits: 1021
Danh sách học bổng KKHT dành cho sinh viên đạt kết quả học tập tốt (học bổng A) học kỳ 2, năm học 2019-2020 (Chính thức) Hits: 4772
Thông báo xét học bổng KKHT nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt (Học bổng E) Hits: 1736
Thông báo xét chọn học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt (Học bổng C) tại Trụ sở chính Hà Nội học kỳ 2, năm học 2019-2020 Hits: 2077
Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng KKHT dành cho sinh viên đạt kết quả học tập tốt (học bổng A) học kỳ 2, năm học 2019-2020 Hits: 14388
Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập – học kỳ 1 năm học 2019-2020 (Chính thức) Hits: 7335
Thông báo xét chọn học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt (Học bổng C) tại Trụ sở chính Hà Nội Học kỳ 1, Năm học 2019-2020 Hits: 3752
Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập – HK1, năm học 2019-2020 Hits: 14638
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KKHT CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRONG THỜI GIAN DỊCH COVID 19 (HỌC BỔNG C1) Hits: 2204
Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch Covid-19 dự kiến được nhận học bổng KKHT Hits: 3521
Thông báo xét học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch Covid 19 (Học bổng C1) Hits: 5671
Thông báo về các loại học bổng KKHT dành cho sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2019-2020 tại Trụ sở chính Hà Nội Hits: 16762
Danh sách sinh viên thuộc các chương trình đào tạo đặc biệt chính thức được nhận học bổng KKHT Hits: 6271
Danh sách sinh viên chính thức được nhận HB KKHT HK2, năm học 2018-2019 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt Hits: 2719
DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐẠT KQHT TỐT DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KKHT (HỌC BỔNG C) HK 2, NĂM HỌC 2018-2019 Hits: 2069
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KKHT DÀNH CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT (HỌC BỔNG B) HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019 Hits: 2415
Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập – học kỳ 2 năm học 2018-2019 (chính thức) Hits: 9416
Thông báo xét chọn học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt (Học bổng C) tại Trụ sở chính Hà Nội – Học kỳ 2, Năm học 2018-2019 Hits: 2310
Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 Hits: 10769
Thông báo xét học bổng KKHT nhân dịp Tết Canh Tý năm 2020 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt Hits: 2837
DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐẠT KẾT QUẢ HỌC TẬP TỐT DỰ KIẾN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG KKHT (HỌC BỔNG C), HỌC KỲ 1, 2018-2019 Hits: 3763
Danh sách sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập – Học kỳ 1, năm học 2018-2019 Hits: 5038
Thông báo xét chọn học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt tại cơ sở Hà Nội (Học kỳ 1, Năm học 2018-2019) Hits: 4225
Danh sách sinh viên được nhận học bổng Khuyến khích học tập – học kỳ 1 năm học 2018-2019 (chính thức) Hits: 12982
Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập, học kỳ 1 năm học 2018-2019 Hits: 8484
Các loại học bổng KKHT dành cho sinh viên hệ chính quy năm học 2018-2019 Hits: 18214
Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt được nhận học bổng KKHT nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019 Hits: 3640
Thông báo xét học bổng KKHT nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt Hits: 3589
Danh sách sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt dự kiến được nhận học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2017-2018 Hits: 3047
Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng KKHT Hits: 2544
Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 (chính thức) Hits: 8503
Thông báo xét chọn học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt tại cơ sở Hà Nội (Học kỳ 2, Năm học 2017-2018) Hits: 3608
Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng Khuyến khích học tập – học kỳ 2 năm học 2017-2018 Hits: 6229
Danh sách sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt (CLC, CTTT) được nhận học bổng KKHT – Kỳ 1 năm học 2017-2018 (chính thức) Hits: 4997
Danh sách sinh viên các chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến dự kiến được nhận học bổng KKHT, kỳ 1 năm học 2017-2018 Hits: 5355
Danh sach sinh viên có hoàn cảnh khó khăn dự kiến được nhận học bổng KKHT, kỳ 1 năm học 2017-2018 Hits: 2951
Học kỳ 1 năm học 2017-2018: Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập (chính thức) Hits: 8766
Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập – học kỳ 1 năm học 2017-2018 Hits: 16411
Thông báo xét chọn học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt tại cơ sở Hà Nội (Học kỳ 1, Năm học 2017-2018) Hits: 5573
DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐẠT KQHT TỐT ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG KKHT NHÂN DỊP TẾT MẬU TUẤT 2018 Hits: 4599
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HB KKHT DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT, HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017 Hits: 3109
Thông báo xét học bổng KKHT nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt Hits: 6222
Danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập Hits: 4006
Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017 (Chính thức) Hits: 10057
Thông báo xét chọn học bổng KKHT dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt tại cơ sở Hà Nội (Học kỳ 2, Năm học 2016-2017) Hits: 4067
Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017 Hits: 16808
Danh sách sinh viên các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 (chính thức) Hits: 4526
Danh sách dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh Hits: 4210
Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập – học kỳ 1 năm học 2016-2017 Hits: 8350
Thông báo xét chọn học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Hits: 7174
Danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập – Học kỳ 1 năm học 2016-2017 Hits: 19292
Các loại học bổng dành cho sinh viên hệ chính quy năm học 2016-2017 Hits: 24118

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính