Cách Tính Hoa Hồng Của Oriflame, Cách Tính Thu Nhập

Cách tính thu nhập doOriflamemang lại là điều mà mọi tư vấn viênOriflameđều quan tâm khi tham gia vàocông việckinh doanhvới công ty. Bài viết này sẽ cung cấp tất cả thông tinchi tiết để một tư vấn viên mới có thể nắm được toàn bộ các thu nhập mà Oriflame mang đến. TạiOriflame, điều này được gọi là “Kế hoạch thành công cùngOriflame”.

Đang xem: Cách tính hoa hồng của oriflame


Bạn sẽ được hưởnglợi nhuận tức thìlà phần lợi nhuận có được do chênh lệch giữa giá bán khi bạn mua hàng với giá dành cho Tư vấn viên và bán cho khách hàng theo giá trêncatalogue.
Bạn sẽ đượcChiết khấu chohoạt động(PD– Personal Discount)hàng tháng trên doanh số bán hàng của các Tư vấn viên dòng thứ nhất do chính bạn tuyển dụng cũng như các tư vấn viên do các tư vấn viên dòng thứ nhất bảo trợ. Bạn cũng sẽ được hưởng PD trên doanh số bán hàng của cá nhân bạn.
Tất cả cácsản phẩmđều được tính thành 2 loại giá trị: Khối lượng kinh doanh (Business Value – BV) và Điểm doanh số kinh doanh (BP– Business Point).
Khối lượng kinh doanh (BV)là tổng doanh số bán theo giá cho Tư vấn viên không tính thuế GTGT và có thể thay đổi theo thời gian do việc điều chỉnh giá. Oriflame thanh toán Chiết khấu hoạt động (PD – Personal Discount) cho đến 21% Khối lượng kinh doanh của mỗi nhóm.Điểm số kinh doanh (BP)là một đơn vị tính dùng trong việc tính xem tư vấn viên đạt mức Chiết khấu cho hoạt động (PD) bao nhiêu phần trăm. Hiện tại, 1 BP = 6.500 đ. BP luôn cố định nhằm đảm bảo duy trì nổ lực cần thiết để được hưởng Chiết khấu cho hoạt động. Tổng số và cơ cấu Điểm số kinh doanh trong nhóm của bạn sẽ quyết định cá nhân bạn được hưởng bao nhiêu phần trăm trong tổng số chiết khấu được hưởng.

Xem thêm: Cách Tạo Ô Tìm Kiếm Trong Excel 2010, Hướng Dẫn Tìm Tên Trong Excel

Giả sử doanh số bạn và của cả nhóm tính theo giá catalogue đạt 2.145.000 đ. Bạn biết rằng là BV = Tổng doanh số theo giá bán cho Tư vấn viên không tính thuế GTGT. Như vậy, để tính BV bạn phải tìm Tổng doanh số theo giá bán cho Tư vấn viên., rồi từ doanh số này bạn trừ thuế GTGT ra thì được Tư vấn viên không tính thuế GTGT. Giả sử thuế GTGT là 10%.
Tổng DS theo giá bán TVV chưa gồm GTGT = Tổng DS theo giá bán TVV gồm GTGT/1,3 = 1.650.000 đ/1,3 = 1.500.000 đ
Nói chung là bạn không phải bận tâm về cách tính này vì công ty có phần mềm thực hiện việc tính toán này một cách tựđộng và chính xác tuyệtđối.
Giả sử bạn tuyển dụng được 2 Tư vấn viên mà mỗi Tư vấn viên lại tuyển dụng 2 Tư vấn viên khác. Mỗi Tư vấn viên, kể cả bạn đều đạt doanh số 2.145.000 đ tạo ra BV là 1.500 và 230 BP.
Bạn hãy xem Điểm số kinh doanh do nhóm bạn tạo ra vào cuối tháng. Điều này xác định tỷ lệ % và Chiết khấu cho hoạt động (PD) từ doanh số bán hàng cá nhân của chính bạn. Có nghĩa là Tỷ lệ phần trăm mà bạn đạt được chỉ được áp dụng cho doanh số bán hàng cá nhân của chính bạn. Đối với doanh số bán hàng cá nhân của các Tư vấn viên khác sẽ được tính trong bước 2.
Ở đây, bạn thấy là nhóm của bạn có 7 người, kể cả bạn. Mỗi người đều được 230BP. Vậy tổng BP nhóm bạn là 7x230BP=1610. Tra bảng trên, bạn thấy rằng bạn đạt mức chiết khấu 9%.

Xem thêm: Tổng Hợp Phương Pháp Thuyết Trình Cổ Điển,Powerpoint Tải Xuống Miễn Phí

Tư vấn viên do bạn tuyển dụng là 2 người. Mỗi người này lại tuyển thêm 2 người khác. Các tư vấn viên này đểu đạt 230BP. Chỉ cần xét 2 người do bạn trực tiếp tuyển dụng thôi. 2 người này đều có BV = 3 x 230 BP = 690BP, như vậy mỗi người đều đạt tỷ lệ 6%. Kết quả là bạn chỉ được hưởng mức chệnh lệch giữa tỷ lệ của bạn với những người này là 3%.

*

*

Liên kết xã hội

*
*
*
*
*
*

*
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính