Cách Tính Điểm Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng, Trường Đại Học Kinh Tế

Tham khảo bên dưới thông tin chi tiết về phương thức tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 của trường Đại học Kinh Tế – Đại học Đà Nẵng được lingocard.vn cập nhật dưới đây

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHÍNH QUY LIÊN KẾT QUỐC TẾ

(1) Điểm trung bình các môn năm lớp 12 (điểm học bạ) từ 6.9 trở lên tính theo thang điểm điểm 10 (hoặc tương đương) hoặc:

(2) Tổng điểm xét tuyển phải đạt từ 12 điểm trở lên với tổng điểm xét tuyển là tổng điểm môn Toán và một môn khác trong các môn Vật Lý, Hóa học, Ngữ văn. Điểm xét tuyển của từng môn được lấy trong học bạ của năm lớp 10, lớp 11 và học kì 1 của lớp 12.

Đang xem: Cách tính điểm đại học kinh tế đà nẵng

– Cách tính cụ thể như sau:

Tổng điểm xét tuyển = Điểm xét tuyển môn Toán + Điểm xét tuyển môn được chọn (trong các môn Vật Lý, Hóa học, Ngữ văn)

Trong đó:

Điểm xét tuyển môn A = (Điểm trung bình cả năm môn học A của năm lớp 10, lớp 11 và học kì 1 của lớp 12)/3

Ghi chú: Điểm xét tuyển môn học A được làm tròn hai (02) chữ số thập phân.

Trong trường hợp có nhiều thí sinh cùng mức điểm IELTS hoặc TOEFL iBT nhưng vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố, Nhà trường xét tuyển ưu tiên lần lượt từ cao xuống thấp theo điểm trung bình các môn học kì 1 của lớp 12.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng xét tuyển vào chương trình đào tạo chính quy ưu tiên theo thứ tự sau:

– Phương thức 1: Thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế:

Đối tượng 1: Xét tuyển thẳng những thí sinh đạt giải trong các kỳ lingocard.vn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế bậc THPT và những thí sinh đủ điều kiện khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào chương trình đào tạo chính quy tất cả các ngành,

Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ

Đối tượng 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021, đã tham gia cuộc lingocard.vn “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam. Ưu tiên lần lượt theo thứ tự thí sinh tham gia lingocard.vn nam, quý, tháng, tuần.

Đối tượng 3: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ lingocard.vn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dành cho học sinh lớp 12. Trong trường hợp có nhiều thí sinh đạt cùng mức giải nhưng vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố, nhà trường xét tuyển ưu tiên lần lượt từ cao xuống thấp theo tổng điểm xét tuyển

Tổng điểm xét tuyển đối tượng 3 = Điểm trung bình các môn học lớp 10 + Điểm trung bình các môn năm học lớp 11 + Điểm trung bình các môn học kì 1 của lớp 12.

Chú ý:

+ Đăng ký vào các ngành thuộc khối Quản trị, Kinh Doanh, Thống Kê: Thí sinh đạt giải một trong các môn Toán, Vật Lý, Hóa học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học, Sinh học.

+ Đăng ký vào các ngành thuộc khối Quản lý nhà nước, Luật: Thí sinh đạt giải một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học, Lịch sử, Địa Lý, Giáo dục công dân.

Tổng điểm xét tuyển đối tượng 4 = Điểm xét tuyển môn Toán+ Điểm xét tuyển môn được chọn (Trong các môn: Vậy Lý, Hóa học, Ngữ văn).

Trong đó:

Điểm xét tuyển môn A = (Điểm trung bình cả năm môn học A của năm lớp 10, lớp 11 và học kì 1 của lớp 12)/3

*Ghi chú: Điểm xét tuyển môn A được làm tròn hai (02) chữ số thập phân.

Trong trường hợp có nhiều thí sinh cùng mức điểm IELTS hoặc TOEFL iBT nhưng vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố, Nhà trường xét tuyển ưu tiên lần lượt từ cao xuống thấp theo tổng điểm xét tuyển.

Đối tượng 5: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 có kết quả xếp loại học lực loại GIỎI các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của năm lớp 12. Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng thỏa mãn điều kiện nhưng vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố. Nhà trường xét tuyển ưu tiên từ cao xuống thấp theo tổng điểm xét tuyển.

Xem thêm: Đồ Án Thực Tế Ảo Và Ứng Dụng, Đồ Án Tìm Hiểu Công Nghệ Thực Tế Ảo Và Ứng Dụng

Tổng điểm xét tuyển đối tượng 5 = Điểm trung bình các môn học lớp 10 + Điểm trung bình các môn năm học lớp 11 + Điểm trung bình các môn học kì 1 của lớp 12.

Trong trường hợp có nhiều thí sinh của đối tượng 5 có cùng tổng điểm xét tuyển nhưng vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố, Nhà trường tiếp tục xét tuyển ưu tiên lần lượt từ cao xuống thấp theo điểm môn Toán.

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển.

Đối tượng 6: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 và có tổng điểm xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 18 điểm trở lên, xét tuyển ưu tiên lần lượt từ cao xuống thấp theo tổng điểm xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển.

*

Tổng điểm xét tuyển đối tượng 6 = Điểm xét tuyển môn thứ 1+ Điểm xét tuyển môn thứ 2+ Điểm xét tuyển môn thứ 3

Trong đó:

Điểm xét tuyển môn A = (Điểm trung bình cả năm môn học A của năm lớp 10 + Điểm trung bình cả năm môn học A của năm lớp 11 + Điểm trung bình môn học A học kì 1 của lớp 12)/3

*Ghi chú: Điểm xét tuyển môn A được làm tròn hai (02) chữ số thập phân.

Trường hợp nhiều thí sinh có cùng tổng điểm xét tuyển nhưng vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố, Nhà trường xét tuyển ưu tiên theo mức từ cao xuống thấp điểm xét tuyển môn Toán.

Phương thức 4: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa trên kết quả lingocard.vn đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 vào chương trình đào tạo hệ chính quy tất cả các ngành.

Đối tượng 7: Thí sinh tốt nghiệp THPT và có kết quả kỳ lingocard.vn đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 từ 720 điểm trở lên. Trong trường hợp có nhiều thí sinh cùng thỏa điều kiện và vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố. Nhà trường ưu tiên xét tuyển lần lượt từ cao xuống thấp theo điểm kỳ lingocard.vn đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Phương thức 5: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021

Đối tượng 8: Thí sinh tốt nghiệp THPT và sử dụng kết quả kỳ lingocard.vn tốt nghiệp THPT năm 2021 để dự tuyển.

Khối ngành đào tạo

– Khối Quản trị, kinh doanh, Thống kê: Gồm các ngành: (1) Hệ thống thông tin quản lý, (2) Kế toán, (3) Kiểm toán, (4) Kinh doanh quốc tế, (5) Kinh doanh thương mại, (6) Kinh tế, (7) Marketing, (8) Quản trị kinh doanh, (9) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, (10) Quản trị khách sạn, (11) Quản trị nhân lực, (12) Tài chính – Ngân hàng, (13) Thống kê, (14) Thương mại điện tử, (15) Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh.

Xem thêm: Chia Sẻ Free Khóa Học Lập Trình Matlab Cơ Bản Online, Khóa Học Lập Trình Matlab

*

– Khối Quản lý nhà nước, Luật: Gồm các ngành: (1) Quản lý nhà nước, (2) Luật, (3) Luật kinh tế.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính