Cách Tính Chiều Cao Hình Thang Khi Chưa Biết Diện Tích, Giải Toán Trên Mạng

Chú ý: Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy gọi là hình thang vuông.

Đang xem: Cách tính chiều cao hình thang khi chưa biết diện tích

*

*

2. Diện tích hình thang

Quy tắc: Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho (2).

*

Ví dụ 1: Tính diện tích hình thang biết độ dài hai đáy lần lượt là (18cm) và (14cm); chiều cao là (9cm).

Phương pháp giải: Độ dài hai đáy và chiều cao đã có cùng đơn vị đo nên để tính diện tích ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho (2).

Cách giải:

Diện tích hình thang đó là:

(dfrac{{(18 + 14) imes 9}}{2} = 144left( {c{m^2}}
ight))

Đáp số: (144c{m^2}).

Xem thêm: Cách Tính Tiền Bằng Mã Vạch Giá Chỉ Từ 1, Quản Lý Hàng Hóa Bằng Công Nghệ Mã Vạch

Ví dụ 2: Tính diện tích hình thang biết độ dài hai đáy lần lượt là (4m) và (25dm); chiều cao là (32dm).

Phương pháp giải: Độ dài hai đáy và chiều cao chưa cùng đơn vị đo nên ta đổi về cùng đơn vị đó, (4m = 40dm), sau đó để tính diện tích ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho (2).

Cách giải:

Đổi (4m = 40dm)

Diện tích hình thang đó là:

(dfrac{{(40 + 25) imes 32}}{2} = 1040left( {d{m^2}}
ight))

Đáp số: (1040d{m^2})

3. Một số dạng bài tập

Dạng 1: Tính diện tích hình thang khi biết độ dài hai đáy và chiều cao

Phương pháp: Áp dụng công thức: (S = dfrac{{(a + b) imes h}}{2}) hoặc (S = (a + b) imes h:2)

((S) là diện tích, (a,,b) là độ dài các cạnh đáy, (h) là chiều cao)

Dạng 2: Tính tổng độ dài hai đáy khi biết diện tích và chiều cao

Phương pháp: Từ công thức tính diện tích (S = dfrac{{(a + b) imes h}}{2}) hoặc (S = (a + b) imes h:2), ta có công thức tính độ dài hai đáy như sau: (a + b = dfrac{{S imes 2}}{h}) hoặc (a + b = S imes 2:h).

Lưu ý: Đề bài thường cho hiệu của hai đáy hoặc tỉ số giữa hai đáy và yêu cầu tìm độ dài của mỗi đáy. Học sinh cần nhớ hai dạng toán tổng – hiệu và tổng – tỉ.

Xem thêm: Tổng Hợp Phương Trình Hóa Học, Top 3000 Phương Trình Hóa Học Quan Trọng

Dạng 3: Tính chiều cao khi biết diện tích và độ dài hai đáy

Phương pháp: Từ công thức tính diện tích (S = dfrac{{(a + b) imes h}}{2}) hoặc (S = (a + b) imes h:2), ta có công thức tính chiều cao như sau: (h = dfrac{{S imes 2}}{{a + b}}) hoặc (h = S imes 2:(a + b)).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích