Cách Thuyết Trình Đồ Án Tốt Nghiệp Xây Dựng, Hướng Dẫn Bảo Vệ Đồ Án Tốt

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành đường ô tô sân bay full thuyết minh và bản vẽ (link down ở trang cuôi)

Đang xem: Cách thuyết trình đồ án tốt nghiệp

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành đường ô tô sân bay full thuyết minh và bản vẽ (link down ở trang cuôi) 213 377 0
Thuyết minh đồ án tốt nghiệp chuyên ngành cầu đường Đại Học Giao Thông Vận Tải Hà Nội 92 62 0
Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành đường bộ thiết kế đường cấp 4 miền núi vận tốc 40 km đầy đủ 266 0

Xem thêm: đồ án xử lý khí thải bụi than

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành đường ô tô sân bay thiết kế tuyến đường có cấp đường 80km trên giờ, vận tốc thiết kế 80
Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành đường ô tô sân bay thiết kế tuyến đường có cấp đường 80km trên giờ, vận tốc thiết kế 80 213 192 0

Xem thêm: Quyết Định 228/Qđ

NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG Kính thưa các thầy, cô giáo trong hội đồng, cùng toàn thể các bạn, tên em là … lớp đường khóa Sau đây: Em xin trình bày nội dung đồ án tốt nghiệp kỹ sư đường của mình. Với số liệu được giao, em trình bày đồ án tốt nghiệp của em gồm 3 phần (chỉ sơ bộ những bản vẽ đầu tiên đã treo của từng phần trên bảng): Phần 1: Thiết kế, lập dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến thuộc tỉnh qua 2 điểm …. và …. cho trước trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000; Phần 2: TKKT 1km đường từ Km ……đến Km…………. thuộc tuyến đường ……… Phần 3: Thiết kế Tổ chức thi công chi tiết nền, mặt đường đoạn tuyến …. Sau đây em xin trình bầy chi tiết từng phần. 1/ Phần 1 Bước lập dự án đầu tư và xác định phương án tuyến chọn. – Em được giao bình đồ tỉ lệ 1/10000 thuộc địa phận huyện …………tỉnh …………. Và lưu lượng xe dự đoán hiện tại là ………… xe/ngày đêm, hệ số tăng trưởng xe là …% – Từ đó em xác định được lưu lượng xe thiết kế. Có lưu lượng xe thiết kế và địa hình khu vực tuyến, em xác định được cấp hạng đường của tuyến là cấp dựa theo tiêu chuẩn thiết kế đường – Sau đó em xác định được các yếu tố kỹ thuật của cấp hạng đường và xác định được tình hình chung khu vực tuyến sau đó em tiến hành kẻ tuyến trên bình đồ. Tuyến em đi 02 phương án tuyến, phương án 1 chiều dài km; phương án 2 chiều dài km; sau đó em cắm đường cong nằm (cong tròn hoặc chuyển tiếp????), rải cọc chi tiết với bước dự án em rải cọc là 100m/cọc (50m/cọc), lên được trắc dọc đường đen. – Em cũng tiến hành xác định khẩu độ các cống địa hình, thiết kế kết cấu mặt đường dựa trên tính toán. – Sau đó em tiến hành kẻ đường đỏ đúng theo tiêu chuẩn, đảm bảo cân bằng đào đắp , thiết kế trắc ngang em cũng đưa ra. Trắc ngang điển hình thể hiện trên bản vẽ. – Tiếp theo em xác đinh được đào đắp, mặt đường, cống, an toàn giao thông (cọc tiêu, biển báo . . ) sau đó dựa vào đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh và các thông tư cần thiết trong quá trình lập dự toán, em xác định được tổng mức đầu tư cho 2 tuyến là như sau. (Phương án 1 tỷ và phương án 2 ). Trên cơ sở đánh giá các chỉ tiêu của 2 phương án tuyến về mặt: Kỹ thuật, Kinh tế Phương án được chọn của em là phương án tuyến Sau đây em xin trình bày vào thiết kế chi tiết kỹ thuật cho 1 km đường phương án tuyến được chọn. 2/ Phần 2. TKKT 1 km đường – Em được giao thiết kế 1 km đường từ Km… đến Km…… thuộc dự án – Trong phần này em thiết kế Bình đồ, trắc dọc với tỷ lệ 1/1000 được thể hiện trên bản vẽ. Các cọc được rải chi tiết 20m/cọc. – Em cũng thiết kế chi tiết 1 đường cong bằng tại cọc P???…và 1 cống tại vị trí cọc Km………… 3/ Phần 3: Em được giao thiết kế tổ chức thi công chi tiết kết cấu áo đường đã thiết kế ở bước lập dự án. – Em đã nghiên cứu công nghệ thi công của từng lớp trong kết cấu áo đường, các phương pháp tổ chức thi công đường. Em đã chọn phương pháp tổ chức thi công dây chuyền. – Em đã tổ chức thành 2 dây chuyền, dây chuyền mặt và dây chuyền móng với vận tốc Vmóng………m/ca; Vmặt = ……m/ca – Kết cấu mặt đường dày ……cm trong đó lớp móng dưới CPĐD loại 2 dày …… cm, lớp móng trên CPĐD loại 1 dày …cm, lớp BTN hạt trung dày 7cm. trên cùng là lớp BTN hạt mịn dày 5cm. Thi công theo phương pháp đắp lề tầng lớp và trình tự thi công các lớp được thể hiện như bản vẽ.(Bản vẽ TCTC hay Sơ đồ lu). – Trong phần này em đã thiết kế sơ đồ hoạt động của máy và lập được tiến độ thi công chi tiết theo giờ như trên bản vẽ. – Trên đây là toàn bộ nội dung đồ án tốt nghiệp của em vì thời gian và trình độ còn hạn chế nên không thể chánh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô giáo trong hội đồng. Em xin chân thành cảm ơn! . THUYẾT TRÌNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG Kính thưa các thầy, cô giáo trong hội đồng, cùng toàn thể các bạn, tên em là … lớp đường khóa Sau đây: Em xin trình bày nội dung đồ án tốt nghiệp. kỹ sư đường của mình. Với số liệu được giao, em trình bày đồ án tốt nghiệp của em gồm 3 phần (chỉ sơ bộ những bản vẽ đầu tiên đã treo của từng phần trên bảng): Phần 1: Thiết kế, lập dự án đầu. thi công chi tiết theo giờ như trên bản vẽ. – Trên đây là toàn bộ nội dung đồ án tốt nghiệp của em vì thời gian và trình độ còn hạn chế nên không thể chánh khỏi những thiếu sót. Em rất mong