Cách Tải Firefox Về Máy Tính, Tải Firefox, Cài Đặt Firefox Lên Máy Tính Windows

Get the browser that protects what’s important

No shady privacy policies or back doors for advertisers. Just a lightning fast browser that doesn’t sell you out.

Đang xem: Cách tải firefox về máy tính

Latest Firefox features

*

Picture-in-Picture

Pop a video out of the browser window so you can stream and multitask.

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 61, 62 Sgk Toán 5, Giải Toán Lớp 5 Trang 61 Luyện Tập

*

Expanded Dark Mode

Take it easy on your eyes every time you go online.

Xem thêm: Trình Bày Các Phương Pháp Phát Triển Ngôn Ngữ Cho Trẻ Mầm Non Hiệu Quả

*

An extra layer of protection

DNS over HTTPS (DoH) helps keep internet service providers from selling your data.

See Release Notes

*
*
*
*
Blocks third-party tracking cookies by default

Autoplay blocking

Blocks social trackers

OS availability

In-browser screenshot tool

Primary password

*

*

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính