Cách Sử Dụng Word Excel 2007 Đầy Đủ Nhất (Excel 2007, Word 2007,…)

Visio 2007Visio Standard 2007Excel 2007Word 2007Outlook 2007PowerPoint 2007Publisher 2007Access 2007OneNote 2007Project 2007Picture Manager 2007InfoPath Edit Mode 2007SharePoint Designer 2007Office 2007Project Standard 2007Thêm…Ít hơn

Hỗ trợ Office 2007 đã kết thúc

Nâng cấp lên lingocard.vn 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Đang xem: Cách sử dụng word excel 2007

Quan trọng: Khi bạn chọn tùy chọn để kích hoạt Office qua điện thoại, bạn có thể sẽ gặp lỗi này: Tính năng kích hoạt qua điện thoại không còn được hỗ trợ cho sản phẩm của bạn nữa. Để kích hoạt Office qua điện thoại, bạn có thể gọi tới các số cho quốc gia/khu vực cụ thể của mình được liệt kê trong bài viết này.

Khi bạn khởi động chương trình Office 2007 lần đầu tiên sau khi cài đặt, bạn sẽ được nhắc nhập khóa sản phẩm của mình, nếu bạn chưa làm như vậy trong quá trình thiết lập.

Để biết thêm thông tin về khóa sản phẩm của bạn, hãy xem Tìm khóa sản phẩm của bạn cho Office 2007 để biết thêm thông tin khắc phục sự cố, hãy truy cập trang hỗ trợ .

Kích hoạt chương trình Office 2007 của tôi

Kích hoạt Office 2007 qua Internet hoặc qua điện thoại

Khi bạn nhập khóa sản phẩm hợp lệ, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ tự động khởi động và cung cấp cho bạn hai lựa chọn về cách tiếp tục:

Kích hoạt bằng Internet Trình hướng dẫn kích hoạt tự động liên hệ với máy chủ cấp phép lingocard.vn thông qua kết nối Internet của bạn. Nếu bạn đang sử dụng khóa sản phẩm hợp lệ chưa được dùng cho số lượng bản cài đặt được phép, thì sản phẩm của bạn sẽ được kích hoạt ngay lập tức.

Khi bạn kích hoạt thông qua Internet, ID sản phẩm của bạn (có nguồn gốc từ khóa sản phẩm cài đặt) được gửi đến lingocard.vn. Một phản hồi (ID xác nhận) được gửi lại cho máy tính của bạn để kích hoạt sản phẩm của bạn. Nếu chọn kích hoạt sản phẩm của mình qua Internet và bạn chưa nối kết được, trình hướng dẫn sẽ cảnh báo rằng bạn không có kết nối.

Kích hoạt bằng điện thoại Bạn có thể điện thoại Trung tâm kích hoạt bằng cách sử dụng các số cho quốc gia/khu vực cụ thể của bạn được liệt kê trong bài viết này để kích hoạt sản phẩm của bạn với sự trợ giúp của đại diện dịch vụ khách hàng.

Kích hoạt bằng điện thoại có thể lâu hơn kích hoạt qua Internet. Bạn nên có máy tính khi gọi, và bạn nên có khóa sản phẩm phần mềm của mình sẵn dùng.

Trong trình hướng dẫn kích hoạt, hãy nhập ID xác nhận trong khoảng trống được cung cấp ở phía dưới cùng của màn hình, rồi nhấn Enter.

Kích hoạt điện thoại không sẵn dùng cho phiên bản dùng thử và đăng ký.

Các dịch vụ Văn bản Điện thoại của lingocard.vn (TT/TTY) có sẵn cho các cá nhân bị điếc hoặc khiếm thính. Nếu bạn ở Hoa Kỳ, hãy dùng modem TT/TTY, quay số (800) 718-1599. Nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ, hãy dùng modem TT/TTY, quay số (716) 871-6859. Dịch vụ TT/TTY chỉ sẵn dùng bằng tiếng Anh.

Làm thế nào để kích hoạt Office 2007 tại thời điểm sau đó?

Nếu bạn không muốn kích hoạt bản sao của phần mềm khi cài đặt, bạn có thể kích hoạt nó sau này.

Nếu bạn gặp sự cố với kích hoạt của mình, hãy liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng bằng cách sử dụng số điện thoại được cung cấp trong trình hướng dẫn.

Bạn đang sử dụng chương trình Office 2007 nào?

Access

Bấm vào lingocard.vn Office Button , rồi bấm vào Tùy chọn Access.

Bấm vào tài nguyên, rồi bấm kích hoạt.

Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Excel

Bấm vào lingocard.vn Office Button , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

Bấm vào tài nguyên, rồi bấm kích hoạt.

Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu Trang

InfoPath

Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

OneNote

Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Outlook

Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

PowerPoint

Bấm vào lingocard.vn Office Button , rồi bấm vào Tùy chọn PowerPoint.

Bấm vào tài nguyên, rồi bấm kích hoạt.

Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Project

Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Publisher

Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

SharePoint Designer

Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Visio

Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Word

Bấm vào lingocard.vn Office Button , rồi bấm vào Tùy chọn Word.

Bấm vào tài nguyên, rồi bấm kích hoạt.

Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Làm thế nào tôi có thể cho biết liệu Office 2007 đã được kích hoạt không?

Bạn đang sử dụng chương trình Office 2007 nào?

Access

Bấm vào lingocard.vn Office Button , rồi bấm vào Tùy chọn Access.

Xem thêm: Ví Dụ Giải Phương Trình Bậc 3 Một Ẩn, Giải Phương Trình Bậc 3

Bấm vào tài nguyên, rồi bấm kích hoạt.

Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận sau đây:

Sản phẩm này đã được kích hoạt.

Nếu phần mềm của bạn không được kích hoạt, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Excel

Bấm vào lingocard.vn Office Button , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

Bấm vào tài nguyên, rồi bấm kích hoạt.

Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận sau đây:

Sản phẩm này đã được kích hoạt.

Nếu phần mềm của bạn không được kích hoạt, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu Trang

InfoPath

Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận sau đây:

Sản phẩm này đã được kích hoạt.

Nếu phần mềm của bạn không được kích hoạt, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

OneNote

Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận sau đây:

Sản phẩm này đã được kích hoạt.

Nếu phần mềm của bạn không được kích hoạt, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Outlook

Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận sau đây:

Sản phẩm này đã được kích hoạt.

Nếu phần mềm của bạn không được kích hoạt, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

PowerPoint

Bấm vào lingocard.vn Office Button , rồi bấm vào Tùy chọn PowerPoint.

Bấm vào tài nguyên, rồi bấm kích hoạt.

Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận sau đây:

Sản phẩm này đã được kích hoạt.

Nếu phần mềm của bạn không được kích hoạt, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Project

Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận sau đây:

Sản phẩm này đã được kích hoạt.

Nếu phần mềm của bạn không được kích hoạt, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Publisher

Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận sau đây:

Sản phẩm này đã được kích hoạt.

Nếu phần mềm của bạn không được kích hoạt, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

SharePoint Designer

Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận sau đây:

Sản phẩm này đã được kích hoạt.

Nếu phần mềm của bạn không được kích hoạt, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Visio

Trên menu Trợ giúp , bấm kích hoạt sản phẩm.

Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận sau đây:

Sản phẩm này đã được kích hoạt.

Nếu phần mềm của bạn không được kích hoạt, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Word

Bấm vào lingocard.vn Office Button , rồi bấm vào Tùy chọn Word.

Bấm vào tài nguyên, rồi bấm kích hoạt.

Nếu phần mềm của bạn được kích hoạt, bạn nhận được thông báo xác nhận sau đây:

Sản phẩm này đã được kích hoạt.

Nếu phần mềm của bạn không được kích hoạt, trình hướng dẫn kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Đầu trang

Tính năng kích hoạt, thời kỳ ân và giảm là gì?

Để tiếp tục sử dụng tất cả các tính năng của sản phẩm của bạn, bạn phải kích hoạt sản phẩm. Kích hoạt sản phẩm lingocard.vn là công nghệ chống sao chép của lingocard.vn xác minh sản phẩm phần mềm đều được cấp phép hợp pháp.

Kích hoạt Quy trình này xác nhận khóa sản phẩm mà bạn phải cung cấp để cài đặt sản phẩm, đang được sử dụng trên các máy tính được giấy phép phần mềm cho phép. Nhập hoặc tìm khóa sản phẩm của bạn.

Thời kỳ gia hạn Trước khi bạn nhập khóa sản phẩm hợp lệ, bạn có thể chạy phần mềm 25 lần, là thời kỳ ân hạn. Trong thời kỳ ân hạn, một số tính năng hoặc chương trình có thể được cho phép không được bao gồm trong sản phẩm mà bạn đã mua. Sau khi bạn nhập khóa sản phẩm hợp lệ, bạn sẽ chỉ nhìn thấy các chương trình và tính năng mà bạn đã mua.

Xem thêm: Ch3Oh ( Metanol Na Phương Trình, Methanol Là Gì

Chế độ giảm chức năng Sau thời kỳ ân hạn, nếu bạn chưa nhập khóa sản phẩm hợp lệ, phần mềm sẽ đi vào chế độ chức năng giảm. Trong chế độ chức năng giảm, phần mềm của bạn sẽ hoạt động tương tự như một trình xem. Bạn không thể lưu các sửa đổi đối với tài liệu hoặc tạo tài liệu mới và các chức năng mới có thể được giảm. Không có tệp hoặc tài liệu hiện có nào bị hại trong chế độ chức năng được giảm. Sau khi bạn nhập khóa sản phẩm và kích hoạt phần mềm của mình, bạn sẽ có đầy đủ chức năng cho các chương trình và tính năng mà bạn đã mua.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel