Cách Nhập Hóa Đơn Vào Excel Tốc Độ Nhanh, Cách Để Lập Hóa Đơn Trên Excel

Tính năng “Lập hóa đơn từ file Excel” hỗtrợ cho người dùng một số file mẫu nhập liệu thông tin hóa đơn, hoặc người dùngcó thể tùy chọn file dữ liệu của mình để thực hiện xuất hóa đơn cho người muahàng.

Với tính năng này, người dùng không cần thực hiện các bước khởi tạo thông tin quản lý danh mục khách hàng, hàng hóa trực tiếp trong iXHD™, mà vẫn có thể xuất hóa đơn từ dữ liệu sẵn có một cách dễ dàng.

 

II. Hướng dẫn sử dụng:

1. Vị trí tính năng:

iXHD™ > Hóa đơn điện tử > Lập hóa đơn từ file Excel (*)

(*): tính năng có hỗ trợ trong mục “Hóa đơn có mã CQT” & “Hóa đơn bệnh viện”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel