Hướng Dẫn Cách Lưu Email Vào Máy Tính, Lưu Thư Dưới Dạng Tệp

Outlook cung cấp cho bạn một số tùy chọn để lưu thư email. Một thông báo mà bạn nhận được, ví dụ: có thể được lưu dưới dạng tệp trên máy tính của bạn hoặc trong một thư mục khác trong Outlook. Một thư bạn đang soạn có thể được lưu dưới dạng bản thảo và hoàn thành sau.

Đang xem: Cách lưu email vào máy tính

Mẹo: Bạn có muốn lưu thư email dưới dạng tệp PDF không? Trong Windows 10, hãy dùng lệnh in để in thông điệp của bạn vào một tệp PDF. Để biết thêm hướng dẫn hoặc đối với các phiên bản khác của Windows, hãy xem lưu thư dưới dạng TỆP PDF.

Lưu thư dưới dạng tệp trên máy tính của bạn hoặc trên điện toán đám mây

Bấm đúp để mở thư bạn muốn lưu, rồi trên menu tệp , bấm lưu như.

Trong hộp thoại lưu dưới dạng , trong ngăn thư mục , chọn một thư mục, rồi vị trí trong thư mục đã chọn mà bạn muốn lưu tệp.

*

Trong hộp Tên tệp, gõ tên cho tệp.

Trong danh sách lưu dưới dạng, hãy chấp nhận kiểu mặc định hoặc chọn loại tệp khác trong danh sách.

Outlook không bao gồm PDF là một trong các loại lưu như mặc định. Tiện ích lingocard.vn Print to PDF được bao gồm trong Windows 10 cho phép bạn in bất kỳ thư email nào trực tiếp vào PDF. Nếu bạn không có Windows 10, bạn có thể lưu thư email dưới dạng tệp HTML, mở tệp đó trong Word, rồi sử dụng tính năng lưu dưới dạng trong Word để lưu email dưới dạng tệp PDF.

Lưu dưới dạng (hoặc in thành) một PDF trong Windows 10

Mở thư bạn muốn lưu, rồi trên tab tệp , bấm in.

Từ danh sách thả xuống máy in , hãy chọn lingocard.vn Print sang PDF.

*

Chọn in.

Trong hộp lưu in ra dưới dạng , hãy chọn một thư mục cho tệp PDF của bạn và nhập tên tệp. Sau đó chọn Lưu.

Lưu dưới dạng PDF trong các phiên bản khác của Windows

Mở thư bạn muốn lưu, rồi trên tab tệp , bấm lưu như.

Trong hộp thoại lưu dưới dạng , trong ngăn thư mục , chọn một thư mục, rồi vị trí trong thư mục đã chọn mà bạn muốn lưu tệp.

Xem thêm: Mẫu Quản Lý Văn Phòng Phẩm Bằng Excel Miễn Phí, File Excel Sổ Theo Dõi Văn Phòng Phẩm

Trong hộp Tên tệp, gõ tên cho tệp.

Trong danh sách lưu dưới dạng , chọn HTML, rồi chọn lưu.

Mở Word và chọn tệp > mở.

Chọn tệp HTML bạn đã lưu ở bước 4.

Chọn tệp > lưu dưới dạng, rồi chọn PDF (*. PDF) từ danh sách thả xuống loại tệp trước khi chọn lưu.

Outlook không thể lưu thư trực tiếp dưới dạng tệp tài liệu Word. Tuy nhiên, bạn có thể lưu thư dưới dạng tệp HTML, rồi mở tệp đó trong Word. Lưu thư email của bạn dưới dạng tệp HTML Giữ nguyên định dạng, hình ảnh và nối kết, cũng như bao gồm thông tin tiêu đề, trong đó bao gồm các thông tin từ, đến, CCchủ đề .

Mở thư bạn muốn lưu, rồi trên tab tệp , bấm lưu như.

Trong hộp thoại lưu dưới dạng , trong ngăn thư mục , chọn một thư mục, rồi vị trí trong thư mục đã chọn mà bạn muốn lưu tệp.

Trong hộp Tên tệp, gõ tên cho tệp.

Trong danh sách lưu dưới dạng , chọn HTML, rồi chọn lưu.

Mở Word và chọn tệp > mở.

Chọn tệp HTML bạn đã lưu ở bước 4.

Xem thêm: Theo Dõi Tài Sản Cố Định Bằng Excel, File Excel Tính Khấu Hao Tài Sản Cố Định Tự Động

Chọn tệp > lưu dưới dạng, rồi chọn tài liệu Word (*. docx) từ danh sách thả xuống loại tệp trước khi chọn lưu.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính