Cách Làm Sổ Chi Tiết Các Tài Khoản Trên Excel, Hướng Dẫn Tự Động Từ Số Liệu Nhật Ký Chung

Chức năng bình luận bị tắt ở Mẫu sổ chi tiết các tài khoản và cách lập theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

*
*
*

Tin tức kế toán: Sổ chi tiết các tài khoản dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán nguồn vốn mà chưa có mẫu sổ riêng.Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn Mẫu sổ chi tiết các tài khoản và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Đang xem: Cách làm sổ chi tiết các tài khoản trên excel

 I. Mẫu sổ chi tiết các tài khoản theo Thông tư 200/201/TT-BTC.

*

Các bạn tải mẫu về:

II. Mục đích, căn cứ và phương pháp ghi sổ.

1. Mục đích:

Sổ này dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán nguồn vốn mà chưa có mẫu sổ riêng.

2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ

Sổ chi tiết các tài khoản được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng thanh toán (theo từng nội dung chi phí, nguồn vốn…).

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

Xem thêm: Cách Tính Tuổi Theo Ngày Tháng Năm Sinh, Tính Tuổi Trong Excel

– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.

– Cột D: Ghi diễn giải tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

– Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ hoặc bên Có.

– Cột 3, 4: Ghi số dư bên Nợ hoặc bên Có sau mỗi nghiệp vụ phát sinh.

Xem thêm: Nghị Luận Về Một Ý Kiến Bàn Về Văn Học Ngắn Nhất, Soạn Bài Nghị Luận Về Một Ý Kiến Bàn Về Văn Học

– Dòng Số dư đầu kỳ: Được lấy số liệu từ sổ chi tiết theo dõi thanh toán của kỳ trước (dòng “Số dư cuối kỳ”) để ghi vào Cột 3 hoặc Cột 4 phù hợp.

*

? Chuyên trang kế toán: www.lingocard.vn

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel