Cách Làm Bảng Chấm Công Trên Excel Vô Cùng Đơn Giản, Hướng Dẫn Làm Bảng Chấm Công Theo Giờ Đơn Giản

Cách làm bảng chấm công trên excel. Thường thì bên bộ phận nhân sự, và bộ phận kết toán sẽ chấm công cho bạn thông qua máy.

Hiện nay các công ty, doanh nghiệp đều có phần mềm chấm công tính lương cho nhân viên rồi, nên việc này trở nên dễ dàng. Nhưng đối với những công ty nhỏ chưa có phần mềm hỗ trợ việc chấm công tính lương. Vậy họ sẽ làm như nào để tính lương cho nhân viên?

Bài viết sẽ giúp bạn làm một bảng, những ô có chứa công thức sẽ được tô màu vàng.

Đang xem: Cách làm bảng chấm công trên excel

HƯỚNG DẪN LÀM BẢNG CHẤM CÔNG

Để tự động hiển thị dữ liệu thời gian, hãy nhập công thức sau:

*

Tính tổng số giờ làm trong 1 ngày:

*

Bôi đen ô K12, K13, K14. Mở hộp thoại Format Cells và chọn định dạng như trong hình. Lưu ý chọn cả location vì nếu location là Việt Nam thì sẽ không có định dạng cần dùng:

*

Để tính số giờ làm trong tuần và số giờ làm thêm, nhập công thức như hình sau:

*

Sử dụng hàm IF để tính tổng thời gian làm thêm

*

Như vậy bạn đã biết cách làm bảng chấm công tính lương trên excel cho nhân sự rồi. Kể cả khi không có phần mềm bạn vẫn tính được, nhưng độ chính xác không cao khi sử dụng các công cụ hỗ trợ.

CÁC HÀM SỬ DỤNG

HÀM TEXT

=TEXT(value; format text)

Trong đó:

Value: Giá trị số mà bạn muốn chuyển đổi.Format text: Một chuỗi văn bản xác định định dạng mà bạn muốn áp dụng cho giá trị được cung cấp.

Xem thêm: Bài Giảng Tập Đọc Lớp 5 Con Gái, Khối 5 Tuần 29 Tập Đọc Con Gái

Hàm TEXT giúp bạn thay đổi cách hiển thị của dữ liệu số bằng các định dạng khác. Điều này hữu ích trong những trường hợp bạn muốn hiển thị số ở định dạng dễ đọc hơn. Hoặc bạn muốn kết hợp số với văn bản hoặc ký hiệu.

HÀM IF

=IF(logical test; value if true; )

Trong đó:

Logical test: Điều kiện bạn muốn kiểm tra.Value if true: Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là TRUE (đúng)Value_if_false: Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là FALSE (sai)

Trong excel hàm IF là một trong những hàm phổ biến nhất. Hàm này cho phép bạn thực hiện so sánh giữa một giá trị với giá trị bạn mong muốn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tạo Nút Lệnh Trong Excel 2007, Hướng Dẫn Tạo Macro Và Nút Bấm Trong Excel

HÀM SUM

=SUM(number1,,…)

Hàm SUM là hàm phổ biến nhất trong Excel. Cú pháp của hàm bao gồm các đối số mà bạn muốn tính tổng. Bạn có thể nhập tối đa 255 đối số. Đối số có thể là 1 con số, địa chỉ ô hoặc dải ô, kết quả của một hàm khác.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel